Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta

PVVOK on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Meidän rooli Pohjois-Vartsalassa

Talousvesiverkon rakentaminen ja ylläpito

Vesiosuuskunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni kiinteistö juoksevan veden piiriin Pohjois-Vartsalassa. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja infrastruktuuria laajennetaan Kustavin kunnanvaltuuston myötävaikutuksella vakaasti, sillä kiinteistöjen ja jäsenien määrä on loivassa kasvussa

Asukkaiden neuvonta talousvesiasioissa

Olemme Kustavilaisia talousvesiammattilaisia. Autamme jäseniä ratkaisemaan heidän vesiongelmansa tukemalla asiantuntijuudella, paikallistuntemuksella sekä verkostomme avulla.

Vikatilanteiden hoitaminen ja niistä tiedottaminen

Ylläpidämme vikapäivystystä, vikojen ja vuotojen etsintää sekä korjausta. Tiedotamme jäseniin vaikuttavista tapahtumista ja tilanteista nettisivuillamme sekä Facebookissa. Vikailmoitusnumerot löydät sivun alalaidasta

Hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista.Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Uusimmat uutiset ja tiedotteet

Lue kaikki tiedotteet kohdasta \"Uutiset ja tiedotteet\"

Vuoden 2020 jäsen-/vuosikokous.

Valmistautuminen vuosikokoukseen tehdään normaaliin tapaan eli kaikki laki- ja sääntömääräiset tehtävät hoidetaan kuten ennenkin paitsi asiointia Annan Tilitoimisto Oy:ssä. Henkilökohtainen asiointi toimistolla ei ole mahdollista. Ovet ovat suljettu henkilökunnan suojelemiseksi koronatartunnalta, mutta puhelin. sähköposti ja kirjeet toimivat viestityksessä.

Kokonaviruksen aiheuttama poikkeustila saattaa siirtää vuosikokouksen ajankohtaa, mutta sen näemme myöhemmin. Noudatamme viranomaisten määräyksiä kokoontumisista ja suhteutamme toimintomme sen mukaiseksi.

Vuosikokouksen esityslistalle aiotut esitykset tulee toimittaa saantömääräisessä järjestyksessä huolimatta siitä jos kokousta siirretään. Eli toimitaan toistaiseksi kuten aiemminkin.

Kokousmateriaali tullaan toimittamaan normaalisti ja asioista tiedotetaan näillä kotisivuillamme. Annan Tilitoimisto Oy tullee hoitamaan tiedotteiden jakelun ja avustamaan vuosikokouksessa esim. Tilinpäätöksen esittelyssä.

Hyvää kevään odotusta ja pitäkää huoli itsestänne!

TEDOITUSHISTORIAA 2013

Tässä uuden hallituksen 2013 puheenjohtajan Hannu Karhukedon hyvä ja laaja kertomus vesiosuuskunnan toiminnasta ja tavoitteista (JH).

Hyvä Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan osakas.

29.10.2013

Tässä syysterveisiä osuuskunnan hallitukselta.

Tilannekatsaus
Osuuskunta on laajentunut tänä kesänä vajaalla neljälläkymmenellä uudella liittymällä. Töitä on tehty koko kesä eteläisessä osassa Iniön aukon pohjoispuolella. Verkostoon on liitetty Santasaari, Maaluoto, Keskiluoto, Kooskeri, Krooknaistenniemi, Repeskeri, Karinkarin ranta, Pieskeri ja Suulinniemi. Johtoa on vedetty noin kahdeksan kilometriä.
Aikaisempien vuosien osittain epäonnistuneiden putkijohtojen vetojen osalta Viliskerissä ja lähialueilla olleet puutteet saatiin korjattua. Hallituksen tiedossa ei ole merkittäviä jäljellejääneitä työkohteita tällä hetkellä.
Suurkiitos kaikille henkilöille, jotka ovat tehneet pyyteetöntä talkootyötä ilmaiseksi sekä urakoitsijoille Taivassalon Venepalvelu Oy:n Timo Penttisen joukoille ja Nermec Oy:n Sami Suomiselle.
Lopullista rahatilannetta ei vielä ole tiedossa, koska joitain laskuja on tulematta, mutta näyttää siltä, että osuuskuntamme on kutakuinkin omillaan verrattaessa pankissa olevia varoja ja velkoja.

Veden laadusta
Tänä kesänä on ilmaantunut entistä selvemmin veden laadussa makuongelma. Vesi kloorataan Uudenkaupungin vesilaitoksella. Kloori on käytännöllisesti katsoen kulunut loppuun, kun vesi on saapunut Kustaviin. Kunnan toimesta klooria lisätään. Siitä huolimatta johtuen veden liian hitaasta kierrosta putkistossa kloori jälleen loppuu ja veteen muodostuu organismejä. Verkostomme on entistä pitempi ja mökkien käyttämä vesimäärä on usein hyvin pieni verrattuna kaupunkien vesijohtoverkostoon. Toinen syy laatuongelmaan on etenkin loppukesällä ja alkusyksyllä lämmin merivesi. Suuri osa putkista on meren pohjassa, jolloin putkessa oleva juomavesi lämpenee. Tätä ei tapahdu normaaleissa maahan kaivetuissa vesijohtoverkostoissa. Ongelma jatkuu myös keväällä ellei putkistosta valuteta riittävästi vanhaa vettä pois. Lämpimässä vedessä oleva pieni määrä orgaanista ainetta alkaa tuottamaan mudan tai suoveden makua. Olen juuri tullut Santasaaresta ja voin sanoa, että virhemaku oli todella haitallinen.
Ensi keväänä pitää jokaisen laskea ainakin kuutio vettä heti alkuun, kustannus noin 3 euroa ei ole mitään verrattuna liittymiskuluihin, jotta saataisiin verkosto tyhjäksi syksyisestä vedestä. Tämä on vaan tehtävä johtuen edellä esitetyistä verkoston erityispiirteistä. Vesiosuuskunta ei voi tehdä tätä puolestasi, vaan jokaisen on tuotava oma panoksensa huuhteluun.

Uusi hallitus viime keväänä
Osuuskunnan vuosikokous pidettiin sääntöjen mukaisesti toukokuussa sunnuntaina 26.5. Osakkaita oli paikalla noin neljännnes. Toivomme laajempaa osallistumista ensi vuonna, kyseessä on yhteisen asiamme – puhtaan veden – hankkiminen.
Yllättäen vanha hallitus kokonaisuudessaan erosi ja uusi hallitus valittiin kovin ponnistuksin. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus kiittää vanhaa hallitusta ja etenkin sen puheenjohtajaa Juhani Helmistä. Työtä on tehty ilmaiseksi tuhansia tunteja talkoohengessä ja osuuskunta kasvoi yli 160 osakkaan laajuiseksi. Myös vaikeuksia on ollut, mutta ne on voitettu tinkimättömillä ponnisteluilla. Osuuskunnan talous säilyi vakaalla pohjalla. Meillä on neuvoteltuna asialliset sopimukset eri toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurkiitos tästä uhrautuvasta työstä kaikille vanhan hallituksen jäsenille.
Uusi hallitus totesi välittömästi, ettei sillä ole mahdollisuuksia jatkaa kaikkea talkoovoimin entiseen tapaan. Kukaan jäsenistä ei asu pysyvästi Kustavissa. Osuuskunta on myös paisunut niin suureksi, että asioiden pyörittämiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Osa paperityöstä oli jo siirretty Kustavin Laskenta Oy:lle ja uusi hallitus päätti välittömästi ulkoistaa myös loput siirrettävissä olevat tehtävät. Kustavin Laskennalta otettiin tarjous ja sitä verrattiin muihin vaihtoehtoihin. Hallitus päätti elokuun 31. päivän kokouksessaan jatkaa ja laajentaa yhteistyötä Kustavin Laskennan kanssa. Tästä lähtien kaikki vesimittarien lukemailmoitukset, laskutus ym. paperisota hoidetaan siellä.

Vesilaskutus
Hallitus sopi seuraavan menettelyn vesilaskutukseksi kokouksessaan 14.10.:
Osakkaan on toimitettava vedenkäyttötieto Kustavin Laskenta Oy:lle viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suurin osa osakkaista on kesäasukkaita, jotka lopettavat veden käytön jossain vaiheessa syksyllä. He voivat toimittaa kulutustiedon siinä vaiheessa, kun vuoden kulutus on tiedossa, ympärivuotisesti vettä käyttävät myöhemmin, kuitenkin ennen vuodenvaihdetta.
Mikäli osakas ei toimita ajoissa vedenkulutustietoa oheisen ohjeen mukaisesti, häntä laskutetaan 30 m3 kulutuksen mukaan. Tätä ei hyvitetä myöhemmin, vaikka kulutus osoittautuisi pienemmäksi. Sen sijaan, jos myöhemmin käy ilmi, että kulutus on ollut enemmän kuin 30 m3, laskutetaan tuo koko määrä könttälaskun lisäksi.
Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tehdään Kustavin Laskenta Oy:lle. Ilmoitus voidaan siis tehdä jättämällä ilmoitus suoraan Kustavin Laskennan postiluukkuun ohikulkiessa tai kirjeellä tai postikortilla tai sähköpostitse. Osoite on Kivimaantie 22, 23360 Kustavi, sähköpostiosoite: kustavin.laskenta@kustavi.fi 
Edellinen lukema on tiedossa laskutusrekisterissä, joten vuodessa käytetty vesimäärä selviää vähennyslaskulla.
Meillä on siis reilut pari kuukautta hoitaa vedenkäyttöilmoitus kuntoon tämän vuoden osalta.
Tarvittavat tiedot:
Otsikko: , Vedenkulutusilmoitus, Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta (Kustavissa on 9 muuta vesiosuuskuntaa)
Osakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti (Nämä tiedot ovat pelkästään osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpitoa varten, eivätkä ne tule julkiseksi millään tavalla)
Vesimittarin numero, vesimittarin lukema (vain kuutiometrit) ja päivämäärä

YLEISIÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

Vesimittari
Jokaisella osakkaalla tulee olla oma vesimittari. Niitä voi ostaa osuuskunnalta ottamalla yhteys Kustavin Laskentaan ja maksamalla mittarin hinta, joka on tällä hetkellä n. 55€. 
On itsestään selvää, että veden käyttö mittarin ohi ei ole sallittua.
Selvyyden vuoksi vielä tiedoksi, että osakkuus osuuskunnassa sallii veden käytön vain siinä kiinteistössä, joka on liittynyt osakkaaksi. Joissain kiinteistöissä saattaa olla useita rakennuksia ja asukkaita. Osakkaalla ei ole oikeutta myydä vettä kiinteistön ulkopuolelle naapureille tai muille tahoille. Jokaisen vettä tarvitsevan on liityttävä osakkaaksi ja osallistuttava sitä kautta yleiskustannuksiin.
Koska vesi laajenee jäätyessään, se rikkoo umpinaiset joustamattomat osat kuten vesimittarin. Tyhjänä vesimittarin voi jättää pakkaseen. Vesimittari on siis kunkin osakkaan irroitettava syksyllä itse ja valutettava tyhjäksi. Se irtoaa useimmiten käsin pyörittämällä mutterit auki molemmista päistä. Tiivisteet ovat sellaiset, että ne eivät vaadi muttereiden vääntämistä tiukkaan. Voi olla hyvä ostaa kuitenkin halpakaupasta sopivat kiintoavaimet, papukaijapihdit tai putkitongit, jos mutterit ovat ryytyneet kiinni jostain syystä.
Myös maan pinnalla olevan kesävesiputkiston messinkiosat saattavat murtua jäätyessään. Osakkaan tai osakkaiden, kun kyseessä on laajempi maan pinnalla oleva kesävesiverkosto, on itse huolehdittava syksyllä ennen pakkasten tuloa putkiston tyhjentäminen vahinkojen ehkäisemiseksi.
Ne, joilla mittari on lämmitetyssä tilassa, voivat arvioida mitä tapahtuu pitkän sähkökatkoksen aikana. Niitä on ollut lisääntyvässä määrin viime vuosina.

Kiinteistösulku
Kiinteistösulku, jota myös pääsuluksi nimitetään, on monella muotoa erittäin tärkeä eikä sitä saa unohtaa pusikkoon, vaan ainakin mökkiläisen tulee käyttää sitä.
Sulku on siis se maahan upotettu venttiili, josta näkyy vain käännettävä akseli eli kara. Tai kesävesiosakkailla se voi olla tavallinen palloventtiili maan päällä olevassa putkessa. Osakas voi myös asentaa toisen pääsulun kiinteistöönsä, mikäli osuuskunnan sulku on kaukana rakennuksista. Sulun jälkeen on vesimittari ja vasta sen jälkeen veden käyttöpisteet.
Kiinteistösulussa kulkee vastuuraja. Ennen sulkua olevat asiat ovat osuuskunnan, sulun jälkeiset osakkaan vastuulla eli kaikki tontilla ja rakennuksissa olevien putkistojen asennukset ja veden käyttö. 
Putkiasennuksia voi tehdä myös itse, mutta jollet tiedä mitä teet, ota ehdottomasti ammattitaitoinen putkiliike, joka sitten vastaa työnsä laadusta.
Kiinteistösulku (tai mahdollisesti oma pääsulku) pitää sulkea aina, kun lähtee mökiltä pitemmäksi aikaa pois. Näin estetään mahdolliset vesivahingot.
Mitä voi tapahtua, esimerkki:
Sulku unohtuu syksyllä auki. Tulee yllättäen kunnon pakkanen. Vesimittari jäätyy ja jää rikkoo mittarin lasin. Tulee uudelleen suoja. Vesi alkaa virrata mittarista valtoimenaan. Kustavin kunnan henkilökunta havaitsee jatkuvan vuodon omissa mittareissaan. Hälytetään putkifirma etsimään vuoto. Kaksi miestä ja työpäivä, matkakustannukset, hukkaan vuotanut vesi. Syntyy 1000€ kustannukset, jotka tulevat kyseisen osakkaan maksettaviksi.

Omat kaivot ja pumppuasemat
Mitään muita vesilähteitä ei missään nimessä saa liittää samaan verkkoon vesiosuuskunnan veden kanssa. Tällä tarkoitetaan mm. omaa kaivoa, järvivettä, sadevettä tai merivettä. Sen sijaan on luvallista pumpun avulla kohottaa osuuskunnan verkon satunnaisesti alhaista painetta esimerkiksi pesukoneita varten. 
Juomaveden jakelu on lain alaista toimintaa. Juomaveden saastuttaminen on rikos.
Mitä voi tapahtua, esimerkki:
Henkilö on jättänyt vanhan kaivon ja pumppuautomaatin kiinni omaan putkistoonsa, vaikka on liittynyt vesiosuuskuntaan. Hän päättää kesällä kastella nurmikkoa ja kukkasia kaivovedellä ja unohtaa sulkea kiinteistösulun. Osuuskunnan putkistossa paine voi vaihdella suuresti, jos vedenotto on suurta jossakin kohtaa verkostoa. Pumppuautomaatti nostaa osuuskunnan verkostoa korkeamman paineen ja alkaa syöttää ruskeaa kaivovettä verkostoon, sitä voi mennä tuntikausia tai päiväkausia, jos automaatti jää päälle. Tämä voi saastuttaa kymmenien osakkaiden veden.
Näin on ehkä jo käynyt. On hyvä muistaa kuinka Nokialla samantyyppinen, mutta likaisempi vesi sairastutti satoja ihmisiä ja yksi kuoli. Vastuu mahdollisista vahingoista, verkoston huuhtelemisesta jne. on täysin ongelman aiheuttaneen osakkaan kontolla. Taaskin lasku voi olla tuhansia euroja.


Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 
Hallitus
Hannu Karhuketo

Kommentti (JH): Uusi hallitus joutui kuten Hannu kirjottaa poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa ottamaan vastuun vesiosuuskunnastamme. Tämä johtui jokaista edellisen hallituksen jäsentä rasittaneesta ikävästä urakan aiheuttamista riidoista ja niiden ratkomiseen vielä oikeudessa. Tähän asiaan enää enempää menemättä saimme sen jokseenkin tuloksekkaasti hoidettua vesiosuuskunnan kannalta jo ennen hallituksen vaihtoa. Uudet toiminta-alueetkin ja jäsenet oli kartoitettu ja tekijätkin pääosin päätetty. Lisäksi vanha hallitus lupautui olemaan käytettävissä jos tarvetta on. Esim. itse olin uuden hallituksen kokouksessa Santasaaressa kertomassa ja vastailemassa kysymyksiin. Lisäksi annon digitaalisen kirjastoni uuden hallituksen pj:lle käytettäväksi. Eli pyrimme omalta osaltamme helpottaa uuden hallituksen työskentelyä kaikin tavoin. Ymmärrän kyllä kokemuksesta, että ei se alku heille aivan helppo voinut olla?

Myrskyvauriot?

Erityisen korkealla käynyt merivesi ja myrskytuulet ovat aiheuttaneet vahinkoa maalla ja merellä. Erityisesti pvvok:n vesijohtoverkostomme rantautumiskohdissa saattaa esiintyä maa-aineksen poishuuhtoutumista. Näistä havainnoista tehkää välittömästi ilmoitus minulle tai muille hallituksen jäsenille. Myös Annan Tilitoimistolle voi ilmoituksen tehdä ellei hallituksen jäsentä saa kiinni.

Huomioitavaksi myös, että jo vesijohdon käyttöönottaneet sulkekaa kiinteistöventtiilinne mikäli olette poisssa mökiltänne. Korkeat yöpakkaset jäädyttävät herkästi vesimittain ja lasi rikkoutuu. Jopa yli 10 asteen yöpakkaset kyllä rikkovat esim. palloventtiilin melkoisella varmuudella ja vuodot seurauksena.