Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta

PVVOK on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Meidän rooli Pohjois-Vartsalassa

Talousvesiverkon rakentaminen ja ylläpito

Vesiosuuskunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni kiinteistö juoksevan veden piiriin Pohjois-Vartsalassa. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja infrastruktuuria laajennetaan Kustavin kunnanvaltuuston myötävaikutuksella vakaasti, sillä kiinteistöjen ja jäsenien määrä on loivassa kasvussa

Asukkaiden neuvonta talousvesiasioissa

Olemme Kustavilaisia talousvesiammattilaisia. Autamme jäseniä ratkaisemaan heidän vesiongelmansa tukemalla asiantuntijuudella, paikallistuntemuksella sekä verkostomme avulla.

Vikatilanteiden hoitaminen ja niistä tiedottaminen

Ylläpidämme vikapäivystystä, vikojen ja vuotojen etsintää sekä korjausta. Tiedotamme jäseniin vaikuttavista tapahtumista ja tilanteista nettisivuillamme sekä Facebookissa. Vikailmoitusnumerot löydät sivun alalaidasta

Hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista.Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Uusimmat uutiset ja tiedotteet

Lue kaikki tiedotteet kohdasta \"Uutiset ja tiedotteet\"

VAROITUS JATKUU!

Korjaus edelliseen ilmoitukseen. Eli sukellus-/kunnostustyöt jatkuvat vielä 12-13.4.2021 päivinä. Sääolosuhteet saattavat vaikuttaa merkitsevästikin aikatauluun. Välttäkää lähestymistä mikäli havaitsette veneen alueella. Kaikenlainen uteliaisuus saattaa vaarantaa sukeltajan turvallisuuden!

Nyt käynnissä oleva tarkastus-/kunnostustyö ei aiheuta ainakaan pitkää katkosta vedenjakeluun jos lainkaan. Ainoastaan jos joudutaan lisäämään tai uusimaan jokin osa putkista niin voi aiheuttaa lyhyehkön katkoksen vedenjakelussa.

Tiedustelut numerosta 0400 665773

VAROITUS SUKELLUSTYÖSTÄ!

VILISKERIN ITÄRANNALLA käynnissä vesijohdon tarkastussukellusta. Tavoitteena siirtää osa vesijohdon pääputkesta ulommas syvempään veteen ja samalla suojata myös kiinteistöhaarat mahdolliselta aallokon aiheuttamalta vahingolta.

Kaikkia alueella liikkuvia pyydetään suureen varovaisuuteen koska esim. vesijohdot voivat hetkellisesti käydä lähellä pintaa ja muodostaa vaaran veneilijöille. Sukeltajien venettä ei pidä lähestyä vaan kiertää vähintään 50 m:n etäisyydeltä! Työ kestää arviolta vielä tämän päivän ajan.

Kevät ei saa yllättää!

Mökkisesonki alkaa ja tuo yleensä aina joitain yllätyksiä talven jäljiltä. Usein nämä ikävät yllätykset koskevat vesijohtoja vaikka kuinka on pyrkinyt huomioimaan asiat kun mökin talviteloille asettanut.

Varsinkin kesävesilinjoissa veden käyttöönotossa muistettava seuraavat asiat:

  1. Linja on ollut pitkään käyttämättä ja vesi seissyt putkessa ehkä kuukausia. Tämän vuoksi kannattaa ensin ottaa tynnyriin tai muihin astioihin vettä esim. saunomiseen tai vaikka suorittaa joitain pesutoimia alkajaiseksi. Näin saadaan hyväksikäytetty pitkään putkistossa maannut vesi jossa varmuudella haju-/makuhaittoja. Mittarin ohijuoksutus on ehdottomasti kielletty!
  2. Pienetkin vuodot tulee korjata sillä nykyisellä etäluku järjestelmällä ne havaitaan ja aiheuttavat etsinnän. Mikäli ne löytyvät kiinteistön vastuualueelta eli kiinteistösulun jälkeiseltä osalta lasku lankeaa kiinteistön omistajan maksettavaksi.
  3. Nk. kesävesilinjat tullaan varustamaan vesimittareilla. Mittarit tullaan asentamaan linjasulun jälkeen eli linjan alkuun. Näin voidaan valvoa helposti pitkien linjojen mahdollisia vuototiloja ja vedenkäyttöä.
  4. Käyttöveden haju-, väri- ja makuhaitoista on aina ilmoitettava välittömästi vesiosuuskunnalle ja sovittava näytteen ottamisesta. Aina kuitenkin pitää juoksuttaa ensin vettä jonkin aikaa ja todeta haitan hävinneen. Vesinäytettä ei missään tapauksessa pidä ottaa ilman, että ensin tehokkaasti juoksuttaa vettä putkesta!
  5. Vielä kerran muistutus siitä, että vesiosuuskunnan vastuualue verkostosta on ilmoitettu loppuvan kiinteistösulkuun tai kesävesilinjoissa linjasulkuun. Siksi on tärkeää, että kiinteistöillä hoidetaan oma osuus kunnolla ongelmien välttämiseksi.
  6. Muistutus myös siitä, että vesiosuuskuntamme pvvok ostaa veden Kustavin kunnan vesijohtoverkosta eli on samaa vettä kun Kustavissa muuallakin. Valitettavasti esim. somessa ilmoitetaan virheellisesti, että puhdistamme vettä. Emme puhdista, mutta kyllä pyrimme huolehtimaan veden laadusta parhaamme mukaan. Paras laatuvahti on kuitenkin kiinteistöllä eli käyttäjät!

Tiedoksi myös, että kiinteistöjen käyttöilmoitukset eivät alkuunkaan vastaa Kustavin kunnan mittaamia käyttömääriä ja erotus ei selity edes tiedossamme olleilla vuodoilla. Kaiken lisäksi ei linjavuotoja ole esiintynyt Vuosnaisten vesiaseman linjassa ainoatakaan. Tämä tarkoittaa, että mittarin ohijuoksutusta tapahtuu aivan kohtuuton määrä. Tähän puututaan ja siitä kiinni jäävä saa melkoisen laskun ja huonon maineen. Olemme laskeneet käyttöveden hintaa juuri siksi, että tämä ongelma poistuisi.

Kertokaa naapureillenne koska aivan liian harva kiinteistön omistaja viitsii näitä kirjoituksiamme lukea!