Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta

PVVOK on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Meidän rooli Pohjois-Vartsalassa

Talousvesiverkon rakentaminen ja ylläpito

Vesiosuuskunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni kiinteistö juoksevan veden piiriin Pohjois-Vartsalassa. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja infrastruktuuria laajennetaan Kustavin kunnanvaltuuston myötävaikutuksella vakaasti, sillä kiinteistöjen ja jäsenien määrä on loivassa kasvussa

Asukkaiden neuvonta talousvesiasioissa

Olemme Kustavilaisia talousvesiammattilaisia. Autamme jäseniä ratkaisemaan heidän vesiongelmansa tukemalla asiantuntijuudella, paikallistuntemuksella sekä verkostomme avulla.

Vikatilanteiden hoitaminen ja niistä tiedottaminen

Ylläpidämme vikapäivystystä, vikojen ja vuotojen etsintää sekä korjausta. Tiedotamme jäseniin vaikuttavista tapahtumista ja tilanteista nettisivuillamme sekä Facebookissa. Vikailmoitusnumerot löydät sivun alalaidasta

Hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista.Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Uusimmat uutiset ja tiedotteet

Lue kaikki tiedotteet kohdasta \"Uutiset ja tiedotteet\"

TIEDOTE 15


Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinjassa vuoto paikallistettu ja korjattu.

Vuoto ei ollut vesiosuuskunnan verkossa vaan kiinteistöllä. Kiinteistösulku oli jäänyt hieman auki ja putki vuotamaan.

Tästä opimme, että kiinteistösulku pitää sulkea kunnolla ja tarkistaa, että se ei vuoda. Tällainen tapaus aiheuttaa paljon vaivaa ja kustannuksia koska verkostomme on laaja ja kiinteistöt sijaitsevat osittain vaikeasti kuljettavien teiden päässä varsinkin talviaikana.

Tällä hetkellä ei tiedossamme ainakaan merkittäviä vuotoja vesiosuuskunnan verkostossa!

TIEDOTE 14

Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinjassa häiriöitä jakelussa 25.2.2021 pv:n aikana.

Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole ollut vuotoja.

Aiemmin esiintynyt vuoto alkanut kun lämpöaalto sulatti jäätymän? Eli toivomme ei toteutunut, että joku on kiinteistöllään havainnut vuodon ja toiminut sen mukaisesti?

Alamme tänään selvittämään mahdollisuuksien mukaan vuodon alkuperää ja oletuksena on, että se sijaitsee jollakin kiinteistöllä. Pikkuteillä on nk. pääkallokeli ja sama pätee maastossa eli tehtävä on vähintäänkin haastava.

Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi.

TIEDOTE 13

Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinja toiminnassa. Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole ollut vuotoja.

Tämänhetkinen tilanne voi olla vain väliaikainen sillä linja on ollut suljettuna ja esim. maan päällinen vuotokohta on mitä todennäköisemmin jäätynyt uudelleen ja vuoto tyrehtynyt. Tämä nähdään kun seuraava lämpöaalto tulee ja sulattaa jään? Eli toivossa elämme, että joku on kiinteistöllään havainnut vuodon ja toiminut sen mukaisesti? Tosin odotamme, että ilmoitus vesiosuuskunnalle tehdään viipymättä? Muussa tapauksessa joudumme selvittämään tapauksen ja siitä syntyy vain lisälaskua.

Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi. Luonnon voimille emme vain voi mitään vaikka kuinka pyrkisimme ennakoimaan uhat. Tämän kaikkien pitäisi yrittää ymmärtää!