Väliaikatieto 27.11.2020 ilmoitettuun käyttöveden laatuongelmaan

Väliaikatieto 27.11.2020 ilmoitettuun käyttöveden laatuongelmaan

Raportoin 27.11.2020 ilmoitettuun laatuongelmasta edellisessä kirjoituksessani: Käyttöveden laatuongelma. Asia ei ole edennyt odottamallani tavalla eli vieläkään en ole toistuvista pyynnöistäni huolimatta saanut vesinäytteistä tarkempaa tietoa?

Tämän vuoksi olemme ottaneet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:stä hakemiini näytepulloihin vesinäytteet 13.12.2020 laatuviasta ilmoittaman kohteen lähikiinteistöiltä kummastakin suunnasta. Näytteet luovutettu em. laitokseen tutkittavaksi 14.12.2020 klo 08:30 joten tulokset mahdollisesti sähköpostiin jo tällä viikolla?

Tuloksia terveystarkastajalta odotellessa olemme ottaneet vettä kirkkaisiin pulloihin ja todenneet, että laskeumaa pullon pohjille ei ole muodostunut, vesi täysin kirkasta, hajutonta, eikä makuhaittoja esiintynyt. Eli nyt otettu vesinäyte haluttu auktorisoidun tahon tutkia ja varmistaa käyttöveden juomakelpoisuus.

Täysi mysteeri on mistä yhteen kiinteistöön johon vielä lyhyt 32 mm:n liittymäputki 90 mm:n runkoputkeen voi muodostua mangaania ja rautaa väitetty määrä. No asiaa selvitetään!

Tämän hetken alustavalla tiedolla ei ainakaan mitään terveydelle haitallista/vaarallista ole todettu. Tästä huolimatta tulee muistaa, että aina käyttövedessä ilmenevistä väri-, maku- ja hajuhaitoista tulee välittömästi tehdä ilmoitus vesiosuuskunnalle. Vettä ei myöskään em. tilanteissa tule käyttää talousvetenä ennen kun asia on selvitetty.

Mitkään satunnaisesti jonkin putkilinjan päästä otetut vesinäytteen ei takaa edes naapurin kiinteistölle veden laadusta yhtään mitään. Jopa kiinteistöille johtavat putkilinjat vaihtelevat pituudeltaan melkoisesti ja myös putken koot. Vähäisen käytön vuoksi vesi makaa pitempiäkin aikoja putkistossa ja varsinkin kiinteistösulun jälkeinen osa voi olla jopa auringossa pitempiäkin matkoja. Jokaisen pitää ymmärtää, että tällaisessa tapauksessa veden laatu pakostakin heikkenee. Tähän tietenkin hieman auttaa kun vettä juoksutetaan riittävästi, mutta huom! mittarin kautta!

Ilmoitan vesinäytteistä saamistamme tuloksista välittömästi kun ne tulevat.