Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenet.

Muutama sana jäsen- vuosikokouksemme 2020 pitämisen ongelmista. Olimme valmistautuneet siihen, että olisimme voineet normaaliin tapaan pitää kokous Kustavin kunnantalolla. Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja poikkeustila ei sitä mahdollistanut.

Nyt hallituksen päätös sen mahdollistaa, mutta kokouspaikan saaminen tuottaa vuorostaan vaikeuksia. Toivottavasti tämäkin ongelma ratkaistaan?

Moni varmasti ihmettelee ja arvosteleekin sitä, että kiirehdime asian kanssa turhaan? Asia ei kuitenkaan ole niin sillä emme voi tietää miten epidemia kehittyy kun höllennetään liikkumis- ja kohtaamisvapauksia. Eli kun ei ole pakollisia perusteita lakisääteisen kokouksen pitämisen siirtämiseen ennakoimattomaksi ajaksi niin se on järkevää pitää ja hoitaa asiat lähes normaalissa aikajärjestyksessä.

Jokainen omistajajäsen voi ottaa kantaa kokouksen esityslistalla oleviin asioihin eri tavoin. Esim. osallistumalla itse tai valtuuttamalla jonkun luottohenkilön edustamaan itseään valtakirjalla. Esitykset/kannanotot on hyvä etukäteen esittää kirjallisena. Tulee muistaa, että kokous käsittelee vain aiheet jotka on kokouksen esityslistalla mainittu.

Sähköposti, kirje ja puhelin on myös mahdollinen oma kantansa esittämiseen. Kokouksessa se tarkoittaa vain sitä, että se on todistettavasti annettu.

Vetoan jäsenkuntaamme, että käytätte oikeuttanne vaikuttaa asioihin siellä missä siihen on todellinen mahdollisuus eli jäsen-/vuosikokouksessa.

Ps. Annan Tilitoimisto Oy hoitaa kokousjärjestelymme eli heille voi suoraan osoittaa postia koskien vuosikokoustamme. Kokouksen paikka ja ajnkohta ilmoitetaan heti kun asia saadaan järjestymään.

Vuoden 2020 jäsen-/vuosikokous.

Valmistautuminen vuosikokoukseen tehdään normaaliin tapaan eli kaikki laki- ja sääntömääräiset tehtävät hoidetaan kuten ennenkin paitsi asiointia Annan Tilitoimisto Oy:ssä. Henkilökohtainen asiointi toimistolla ei ole mahdollista. Ovet ovat suljettu henkilökunnan suojelemiseksi koronatartunnalta, mutta puhelin. sähköposti ja kirjeet toimivat viestityksessä.

Kokonaviruksen aiheuttama poikkeustila saattaa siirtää vuosikokouksen ajankohtaa, mutta sen näemme myöhemmin. Noudatamme viranomaisten määräyksiä kokoontumisista ja suhteutamme toimintomme sen mukaiseksi.

Vuosikokouksen esityslistalle aiotut esitykset tulee toimittaa saantömääräisessä järjestyksessä huolimatta siitä jos kokousta siirretään. Eli toimitaan toistaiseksi kuten aiemminkin.

Kokousmateriaali tullaan toimittamaan normaalisti ja asioista tiedotetaan näillä kotisivuillamme. Annan Tilitoimisto Oy tullee hoitamaan tiedotteiden jakelun ja avustamaan vuosikokouksessa esim. Tilinpäätöksen esittelyssä.

Hyvää kevään odotusta ja pitäkää huoli itsestänne!

TEDOITUSHISTORIAA 2013

Tässä uuden hallituksen 2013 puheenjohtajan Hannu Karhukedon hyvä ja laaja kertomus vesiosuuskunnan toiminnasta ja tavoitteista (JH).

Hyvä Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan osakas.

29.10.2013

Tässä syysterveisiä osuuskunnan hallitukselta.

Tilannekatsaus
Osuuskunta on laajentunut tänä kesänä vajaalla neljälläkymmenellä uudella liittymällä. Töitä on tehty koko kesä eteläisessä osassa Iniön aukon pohjoispuolella. Verkostoon on liitetty Santasaari, Maaluoto, Keskiluoto, Kooskeri, Krooknaistenniemi, Repeskeri, Karinkarin ranta, Pieskeri ja Suulinniemi. Johtoa on vedetty noin kahdeksan kilometriä.
Aikaisempien vuosien osittain epäonnistuneiden putkijohtojen vetojen osalta Viliskerissä ja lähialueilla olleet puutteet saatiin korjattua. Hallituksen tiedossa ei ole merkittäviä jäljellejääneitä työkohteita tällä hetkellä.
Suurkiitos kaikille henkilöille, jotka ovat tehneet pyyteetöntä talkootyötä ilmaiseksi sekä urakoitsijoille Taivassalon Venepalvelu Oy:n Timo Penttisen joukoille ja Nermec Oy:n Sami Suomiselle.
Lopullista rahatilannetta ei vielä ole tiedossa, koska joitain laskuja on tulematta, mutta näyttää siltä, että osuuskuntamme on kutakuinkin omillaan verrattaessa pankissa olevia varoja ja velkoja.

Veden laadusta
Tänä kesänä on ilmaantunut entistä selvemmin veden laadussa makuongelma. Vesi kloorataan Uudenkaupungin vesilaitoksella. Kloori on käytännöllisesti katsoen kulunut loppuun, kun vesi on saapunut Kustaviin. Kunnan toimesta klooria lisätään. Siitä huolimatta johtuen veden liian hitaasta kierrosta putkistossa kloori jälleen loppuu ja veteen muodostuu organismejä. Verkostomme on entistä pitempi ja mökkien käyttämä vesimäärä on usein hyvin pieni verrattuna kaupunkien vesijohtoverkostoon. Toinen syy laatuongelmaan on etenkin loppukesällä ja alkusyksyllä lämmin merivesi. Suuri osa putkista on meren pohjassa, jolloin putkessa oleva juomavesi lämpenee. Tätä ei tapahdu normaaleissa maahan kaivetuissa vesijohtoverkostoissa. Ongelma jatkuu myös keväällä ellei putkistosta valuteta riittävästi vanhaa vettä pois. Lämpimässä vedessä oleva pieni määrä orgaanista ainetta alkaa tuottamaan mudan tai suoveden makua. Olen juuri tullut Santasaaresta ja voin sanoa, että virhemaku oli todella haitallinen.
Ensi keväänä pitää jokaisen laskea ainakin kuutio vettä heti alkuun, kustannus noin 3 euroa ei ole mitään verrattuna liittymiskuluihin, jotta saataisiin verkosto tyhjäksi syksyisestä vedestä. Tämä on vaan tehtävä johtuen edellä esitetyistä verkoston erityispiirteistä. Vesiosuuskunta ei voi tehdä tätä puolestasi, vaan jokaisen on tuotava oma panoksensa huuhteluun.

Uusi hallitus viime keväänä
Osuuskunnan vuosikokous pidettiin sääntöjen mukaisesti toukokuussa sunnuntaina 26.5. Osakkaita oli paikalla noin neljännnes. Toivomme laajempaa osallistumista ensi vuonna, kyseessä on yhteisen asiamme – puhtaan veden – hankkiminen.
Yllättäen vanha hallitus kokonaisuudessaan erosi ja uusi hallitus valittiin kovin ponnistuksin. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus kiittää vanhaa hallitusta ja etenkin sen puheenjohtajaa Juhani Helmistä. Työtä on tehty ilmaiseksi tuhansia tunteja talkoohengessä ja osuuskunta kasvoi yli 160 osakkaan laajuiseksi. Myös vaikeuksia on ollut, mutta ne on voitettu tinkimättömillä ponnisteluilla. Osuuskunnan talous säilyi vakaalla pohjalla. Meillä on neuvoteltuna asialliset sopimukset eri toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurkiitos tästä uhrautuvasta työstä kaikille vanhan hallituksen jäsenille.
Uusi hallitus totesi välittömästi, ettei sillä ole mahdollisuuksia jatkaa kaikkea talkoovoimin entiseen tapaan. Kukaan jäsenistä ei asu pysyvästi Kustavissa. Osuuskunta on myös paisunut niin suureksi, että asioiden pyörittämiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Osa paperityöstä oli jo siirretty Kustavin Laskenta Oy:lle ja uusi hallitus päätti välittömästi ulkoistaa myös loput siirrettävissä olevat tehtävät. Kustavin Laskennalta otettiin tarjous ja sitä verrattiin muihin vaihtoehtoihin. Hallitus päätti elokuun 31. päivän kokouksessaan jatkaa ja laajentaa yhteistyötä Kustavin Laskennan kanssa. Tästä lähtien kaikki vesimittarien lukemailmoitukset, laskutus ym. paperisota hoidetaan siellä.

Vesilaskutus
Hallitus sopi seuraavan menettelyn vesilaskutukseksi kokouksessaan 14.10.:
Osakkaan on toimitettava vedenkäyttötieto Kustavin Laskenta Oy:lle viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suurin osa osakkaista on kesäasukkaita, jotka lopettavat veden käytön jossain vaiheessa syksyllä. He voivat toimittaa kulutustiedon siinä vaiheessa, kun vuoden kulutus on tiedossa, ympärivuotisesti vettä käyttävät myöhemmin, kuitenkin ennen vuodenvaihdetta.
Mikäli osakas ei toimita ajoissa vedenkulutustietoa oheisen ohjeen mukaisesti, häntä laskutetaan 30 m3 kulutuksen mukaan. Tätä ei hyvitetä myöhemmin, vaikka kulutus osoittautuisi pienemmäksi. Sen sijaan, jos myöhemmin käy ilmi, että kulutus on ollut enemmän kuin 30 m3, laskutetaan tuo koko määrä könttälaskun lisäksi.
Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tehdään Kustavin Laskenta Oy:lle. Ilmoitus voidaan siis tehdä jättämällä ilmoitus suoraan Kustavin Laskennan postiluukkuun ohikulkiessa tai kirjeellä tai postikortilla tai sähköpostitse. Osoite on Kivimaantie 22, 23360 Kustavi, sähköpostiosoite: kustavin.laskenta@kustavi.fi 
Edellinen lukema on tiedossa laskutusrekisterissä, joten vuodessa käytetty vesimäärä selviää vähennyslaskulla.
Meillä on siis reilut pari kuukautta hoitaa vedenkäyttöilmoitus kuntoon tämän vuoden osalta.
Tarvittavat tiedot:
Otsikko: , Vedenkulutusilmoitus, Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta (Kustavissa on 9 muuta vesiosuuskuntaa)
Osakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti (Nämä tiedot ovat pelkästään osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpitoa varten, eivätkä ne tule julkiseksi millään tavalla)
Vesimittarin numero, vesimittarin lukema (vain kuutiometrit) ja päivämäärä

YLEISIÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

Vesimittari
Jokaisella osakkaalla tulee olla oma vesimittari. Niitä voi ostaa osuuskunnalta ottamalla yhteys Kustavin Laskentaan ja maksamalla mittarin hinta, joka on tällä hetkellä n. 55€. 
On itsestään selvää, että veden käyttö mittarin ohi ei ole sallittua.
Selvyyden vuoksi vielä tiedoksi, että osakkuus osuuskunnassa sallii veden käytön vain siinä kiinteistössä, joka on liittynyt osakkaaksi. Joissain kiinteistöissä saattaa olla useita rakennuksia ja asukkaita. Osakkaalla ei ole oikeutta myydä vettä kiinteistön ulkopuolelle naapureille tai muille tahoille. Jokaisen vettä tarvitsevan on liityttävä osakkaaksi ja osallistuttava sitä kautta yleiskustannuksiin.
Koska vesi laajenee jäätyessään, se rikkoo umpinaiset joustamattomat osat kuten vesimittarin. Tyhjänä vesimittarin voi jättää pakkaseen. Vesimittari on siis kunkin osakkaan irroitettava syksyllä itse ja valutettava tyhjäksi. Se irtoaa useimmiten käsin pyörittämällä mutterit auki molemmista päistä. Tiivisteet ovat sellaiset, että ne eivät vaadi muttereiden vääntämistä tiukkaan. Voi olla hyvä ostaa kuitenkin halpakaupasta sopivat kiintoavaimet, papukaijapihdit tai putkitongit, jos mutterit ovat ryytyneet kiinni jostain syystä.
Myös maan pinnalla olevan kesävesiputkiston messinkiosat saattavat murtua jäätyessään. Osakkaan tai osakkaiden, kun kyseessä on laajempi maan pinnalla oleva kesävesiverkosto, on itse huolehdittava syksyllä ennen pakkasten tuloa putkiston tyhjentäminen vahinkojen ehkäisemiseksi.
Ne, joilla mittari on lämmitetyssä tilassa, voivat arvioida mitä tapahtuu pitkän sähkökatkoksen aikana. Niitä on ollut lisääntyvässä määrin viime vuosina.

Kiinteistösulku
Kiinteistösulku, jota myös pääsuluksi nimitetään, on monella muotoa erittäin tärkeä eikä sitä saa unohtaa pusikkoon, vaan ainakin mökkiläisen tulee käyttää sitä.
Sulku on siis se maahan upotettu venttiili, josta näkyy vain käännettävä akseli eli kara. Tai kesävesiosakkailla se voi olla tavallinen palloventtiili maan päällä olevassa putkessa. Osakas voi myös asentaa toisen pääsulun kiinteistöönsä, mikäli osuuskunnan sulku on kaukana rakennuksista. Sulun jälkeen on vesimittari ja vasta sen jälkeen veden käyttöpisteet.
Kiinteistösulussa kulkee vastuuraja. Ennen sulkua olevat asiat ovat osuuskunnan, sulun jälkeiset osakkaan vastuulla eli kaikki tontilla ja rakennuksissa olevien putkistojen asennukset ja veden käyttö. 
Putkiasennuksia voi tehdä myös itse, mutta jollet tiedä mitä teet, ota ehdottomasti ammattitaitoinen putkiliike, joka sitten vastaa työnsä laadusta.
Kiinteistösulku (tai mahdollisesti oma pääsulku) pitää sulkea aina, kun lähtee mökiltä pitemmäksi aikaa pois. Näin estetään mahdolliset vesivahingot.
Mitä voi tapahtua, esimerkki:
Sulku unohtuu syksyllä auki. Tulee yllättäen kunnon pakkanen. Vesimittari jäätyy ja jää rikkoo mittarin lasin. Tulee uudelleen suoja. Vesi alkaa virrata mittarista valtoimenaan. Kustavin kunnan henkilökunta havaitsee jatkuvan vuodon omissa mittareissaan. Hälytetään putkifirma etsimään vuoto. Kaksi miestä ja työpäivä, matkakustannukset, hukkaan vuotanut vesi. Syntyy 1000€ kustannukset, jotka tulevat kyseisen osakkaan maksettaviksi.

Omat kaivot ja pumppuasemat
Mitään muita vesilähteitä ei missään nimessä saa liittää samaan verkkoon vesiosuuskunnan veden kanssa. Tällä tarkoitetaan mm. omaa kaivoa, järvivettä, sadevettä tai merivettä. Sen sijaan on luvallista pumpun avulla kohottaa osuuskunnan verkon satunnaisesti alhaista painetta esimerkiksi pesukoneita varten. 
Juomaveden jakelu on lain alaista toimintaa. Juomaveden saastuttaminen on rikos.
Mitä voi tapahtua, esimerkki:
Henkilö on jättänyt vanhan kaivon ja pumppuautomaatin kiinni omaan putkistoonsa, vaikka on liittynyt vesiosuuskuntaan. Hän päättää kesällä kastella nurmikkoa ja kukkasia kaivovedellä ja unohtaa sulkea kiinteistösulun. Osuuskunnan putkistossa paine voi vaihdella suuresti, jos vedenotto on suurta jossakin kohtaa verkostoa. Pumppuautomaatti nostaa osuuskunnan verkostoa korkeamman paineen ja alkaa syöttää ruskeaa kaivovettä verkostoon, sitä voi mennä tuntikausia tai päiväkausia, jos automaatti jää päälle. Tämä voi saastuttaa kymmenien osakkaiden veden.
Näin on ehkä jo käynyt. On hyvä muistaa kuinka Nokialla samantyyppinen, mutta likaisempi vesi sairastutti satoja ihmisiä ja yksi kuoli. Vastuu mahdollisista vahingoista, verkoston huuhtelemisesta jne. on täysin ongelman aiheuttaneen osakkaan kontolla. Taaskin lasku voi olla tuhansia euroja.


Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 
Hallitus
Hannu Karhuketo

Kommentti (JH): Uusi hallitus joutui kuten Hannu kirjottaa poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa ottamaan vastuun vesiosuuskunnastamme. Tämä johtui jokaista edellisen hallituksen jäsentä rasittaneesta ikävästä urakan aiheuttamista riidoista ja niiden ratkomiseen vielä oikeudessa. Tähän asiaan enää enempää menemättä saimme sen jokseenkin tuloksekkaasti hoidettua vesiosuuskunnan kannalta jo ennen hallituksen vaihtoa. Uudet toiminta-alueetkin ja jäsenet oli kartoitettu ja tekijätkin pääosin päätetty. Lisäksi vanha hallitus lupautui olemaan käytettävissä jos tarvetta on. Esim. itse olin uuden hallituksen kokouksessa Santasaaressa kertomassa ja vastailemassa kysymyksiin. Lisäksi annon digitaalisen kirjastoni uuden hallituksen pj:lle käytettäväksi. Eli pyrimme omalta osaltamme helpottaa uuden hallituksen työskentelyä kaikin tavoin. Ymmärrän kyllä kokemuksesta, että ei se alku heille aivan helppo voinut olla?

Myrskyvauriot?

Erityisen korkealla käynyt merivesi ja myrskytuulet ovat aiheuttaneet vahinkoa maalla ja merellä. Erityisesti pvvok:n vesijohtoverkostomme rantautumiskohdissa saattaa esiintyä maa-aineksen poishuuhtoutumista. Näistä havainnoista tehkää välittömästi ilmoitus minulle tai muille hallituksen jäsenille. Myös Annan Tilitoimistolle voi ilmoituksen tehdä ellei hallituksen jäsentä saa kiinni.

Huomioitavaksi myös, että jo vesijohdon käyttöönottaneet sulkekaa kiinteistöventtiilinne mikäli olette poisssa mökiltänne. Korkeat yöpakkaset jäädyttävät herkästi vesimittain ja lasi rikkoutuu. Jopa yli 10 asteen yöpakkaset kyllä rikkovat esim. palloventtiilin melkoisella varmuudella ja vuodot seurauksena.

Tiedoitushistoriaa 2013

Näillä alla julkaistuilla ajatuksillä mentiin 2013.

25.02.2013

TÄRKEÄ TIEDOITE!!!

ARVOISA ET. VARTSALAN  KANTA- TAI  OSA-AIKAINEN ASUKAS

Kuluvan kevään aikana vesijohto- / paineviemäri linjaa suunnitellaan ja rakennetaan  Krooknaistenniemen, Suulinniemen, Pieskerin, Kooskerin, Penakluppin ja Santasaaren suuntaan mikäli riittävää kiinnostusta ilmenee.

Kaikki ko. alueen kiinteistöt ovat tervetulleita antamaan lausuntoja ja ilmoittamaan liittymishalukkuutensa em. vesijohto- / paineviemärilinjaan.

Vesijohto-/ paineviemäri linjan rakentaminen alkaa vasta kun liittyjien määrä on riittävän suuri, että rakentaminen on taloudellisesti mahdollista suorittaa.

Asiasta kannattaa keskustella naapurien kanssa ja sopia esim. yhteisestä rantautumisesta.

Vesiliittymän hinta on ollut 4500 € ja paineviemärivalmius omakustannus, joka vaihe 1 osalta oli 850 €. Näitä hintoja tullaan 26 pv toukokuuta pidettävässä vesiosuuskunnan vuosikokouksessa varmasti tarkistamaan. Liittymistiheys ja maasto-olosuhteet vaikuttavat hintaan.

Sen jälkeen kun putki on laskettu pohjaan siihen jälkiliittyminen on mahdotonta tai erittäin kallista. Jälkiliittyminen tällä hetkellä maksaa 4700 € + kaikki rakentamiskustannukset. Eli nyt alkaa olla todella viimeiset hetket käsillä päätöksen tekoon.

Haluamme muistuttaa, että kysymys on todella hyvästä sijoituksesta tulevaisuuteen. Tämä tilaisuus ei ehkä toistu!

Nämä hyödyt ovat sinulle tarjottu:

Ajattele perhettäsi ja jälkikasvuasi. Vaatimukset kasvavat tiedon myötä.

* Turvaa perheesi puhtaan käyttöveden saanti  kuivinakin kesinä ja jopa ympärivuotisesti.

* Nosta kiinteistösi arvoa enemmän kuin vesiliittymämaksun verran ja laajenna mahdollinen ostajapotentiaali jos olet myyntiaikeissa. Rahamiehet ei “kanisteriralliin” lähde.

* “Kanisteriralli” loppuu ja säästät selvää rahaa ja vaivannäköä. Laske kilometrikustannukset.

* Turvaa vettä käyttävien koneiden häiriötön käynti ja kaakelit / altaat ruosteelta.

* Kanna vastuusi perheesi terveydestä äläkä altista heitä pintavesien bakteereille ,eikä muille epäpuhtauksille.

* Valkopyykitkin ovat valkoisia, eikä ruskean harmaita.

Tämän kaiken hyödyn (käyttöveden) saat vain 4500 eurolla mikäli riittävä määrä halukkaita ilmenee.

Muistakaa, että tämä tarjous ei toistu! Älkää siis ottako sitä riskiä, että itse tai jälkipolvenne katuvat tämän tilaisuuden käyttämättä jättämistä.

Pohjois- – Vartsalan vesiosuuskunta.

Juhani Helminen  puh. 0400 665773

Puheenjohtaja

Ps. Katso kotisivuiltamme lisää www.pvvok.net

Kommentti 2020: Kuten tiedotteesta käy ilmi oli paineviemärivalmiuden rakentaminen vielä mukana, mutta vain yksi halukas tuossa vaiheessa Keskiluodosta. Potentiaalisia liittyjiä pääsaarella vielä 4 kiinteistöä vaihe 1 toteutettuun paineviemäriverkkoon . Käytännössä tarkoitti, että heitä ei olisi voinut sulkea viemärivalmiuden ulkopuolelle koska kaikki muut em. vaiheessa sen olivat saaneet hankkia. Muilta osin kiinnostusta paineviemärivalmiuteen ei esiintynyt.

Historiaa tiettamisesta 2011

Seuraavasti ilmoitimme asioista vuonna 2011

05.03.2011

TÄRKEÄ TIEDOITE!!!

ARVOISA KOELSUUN / ET. VARTSALAN  KANTA- TAI  OSA-AIKAINEN ASUKAS

Kuluvan kevään aikana vesijohtolinjaa rakennetaan  Puosnaistenniemen pohjoisrannalta etelään aina Kalholman ja Viliskeriin alueille saakka.

Kaikki ko. alueen kiinteistöt ovat tervetulleita liittymään nyt rakennettavaan vesijohtolinjaan.

Yllättävän  suuren kiinnostuksen vuoksi haluamme vielä varmuudeksi tiedottaa kaikille asiasta ja antaa mahdollisuus tehdä  ilmoitus liittymishalukkuudesta ko. vesijohtoon.

Tämän ilmoituksen jälkeen kun putki on laskettu pohjaan siihen jälkiliittyminen on mahdotonta tai erittäin kallista. Eli nyt alkaa olla todella viimeiset hetket käsillä päätöksen tekoon.

Haluamme muistuttaa, että kysymys on todella hyvästä sijoituksesta tulevaisuuteen. Tämä tilaisuus ei toistu!

Nämä hyödyt ovat sinulle tarjottu:

Ajattele perhettäsi ja jälkikasvuasi. Vaatimukset kasvavat tiedon myötä.

* Turvaa perheesi puhtaan käyttöveden saanti  kuivinakin kesinä ja jopa ympärivuotisesti.

* Nosta kiinteistösi arvoa enemmän kuin vesiliittymämaksun verran ja laajenna mahdollinen ostajapotentiaali jos olet myyntiaikeissa. Rahamiehet ei “kanisteriralliin” lähde.

* “Kanisteriralli” loppuu ja säästät selvää rahaa ja vaivannäköä. Laske kilometrikustannukset.

* Turvaa vettä käyttävien koneiden häiriötön käynti ja kaakelit / altaat ruosteelta.

* Kanna vastuusi perheesi terveydestä äläkä altista heitä pintavesien bakteereille ,eikä muille epäpuhtauksille.

* Valkopyykitkin ovat valkoisia, eikä ruskean harmaita.

Tämän kaiken hyödyn saat vain 4200 eurolla.

Muistakaa, että tämä tarjous ei toistu! Älkää siis ottako sitä riskiä, että itse tai jälkipolvenne katuvat tämän tilaisuuden käyttämättä jättämistä.

Pohjois- – Vartsalan vesiosuuskunta.

Juhani Helminen  puh. 0400 665773

Puheenjohtaja

Ps. Katso kotisivuiltamme lisää www.pvvok.net

Lisäkommentti 2020: Onko ollut asiaton tai liikaa lupaava?

PVVOK historiaa 2008

Näin tiedotettiin asioista vuonna 2008. Vastoinkäymisiä kohdattiin, mutta eteenpäin mentiin siitä huolimatta.

TIEDOITE  02.01.2008

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta

Kustavi

Jäsenyys.

Meneillään on toisen vaiheen ( alue 2) tarkennettu suunnittelu, joka käsittää putkilinjan Kalviikinpuhdin-raitti  – Norpinlahti / Satuniementie (alku). Samalla hahmotetaan myös koko alueen tarpeet  toteuttamismahdollisuudet.

          Kustannuksien tarkka arviointi on edelleen lähes mahdotonta, koska kalliopohjainen maaperä saattaa aiheuttaa odottamattoman määrän louhintaa ja putken eristystä. Lähtökohtana kuitenkin voidaan edelleen pitää, että pelkkä vesi ei tulisi maksaa 5000 euroa enempää / liittymä. Liittymishinta määräytyy pääpainotteisesti liittyjämäärän mukaan. Tämän vuoksi vesiosuuskunnan on ollut pakko hakea optimaalista putkilinjausta. Yksinkertaistettuna tarkoittaa, että: Suurin liittyjämäärä ja lyhin toteuttamiskelpoinen putkilinja. Käytännössä on kuitenkin huomioitava muitakin seikkoja kuten esim. maan- ja vesialueiden käyttöluvat.

          Jatkossa on edelleen erityisen tärkeätä, että ko. alueen kiinteistönomistajat anovat vesiosuuskunnan jäsenyyttä tullakseen huomioiduksi putkilinjojen ja kapasiteettien arvioinnissa jo alusta pitäen. Jälkiliittyminen ei kaikissa paikoissa tule edes mahdolliseksi tai ainakin muodostuu merkittävästi kalliimmaksi kun alusta saakka suunnittelussa mukana olleille.

Osuusmaksu 200 € maksetaan vasta kuukauden kuluessa siitä kun anomus on hyväksytty vesiosuuskunnan tilille Vakka – Suomen Osuuspankkiin tilinumero 519100-28601.

Maksusuoritukseen tulee aina merkitä (Viesti maksun saajalle:) kohtaan: Osuusmaksu.

Jäsenanomukset voi lähettää osoitteella:

Juhani Helminen

Keskitie 15

21280 Raisio

Raisiossa tammikuun 02 pv:nä 2008

                                                                 Juhani Helminen

                                                                 P-Vvok p.j.

Liitetiedostot:

Vesiosuuskunnan säännöt

Jäsenanomuskaavake

TIEDOTE 19.03.2008

Yhteistyökumppanimme Arto Luotonen rakentaa vaihe 1 valmiiksi. Valmistumisaikataulu siirtyy huhtikuun puolelle epäedullisten sääolosuhteiden vuoksi. Valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

Vaihe 2 uudet yhteistyökumppanimme ovat:

Kaivintyöt:                 Jouni Österman  gsm 0400 936140        Kotisivut:       www.jouni-österman.net

Putkiasennustyöt:       Hemmo Suojanen gsm 0400 798260      Sähköposti:    hemtec@saunalahti.fi

Kiinteistökohtaisiin putkiasennuksiin ota suoraan yhteyttä Hemmo Suojaseen 0400 79860 ja

kaivuutöissä  Pauli Lindroth 040 7704050

Rannan ruoppaus- / parannus Jouni Österman 0400 936140

Työt kannattaa teettää nk. yhteistilauksena eli mahdollisemman moni kiinteistö suorittaa työt peräkkäin. Matka- ja koneiden siirtokustannukset muodostavat suuren osan kustannuksista. Työn laadun valvonta ja vastuukysymykset on myös helpompi hoitaa kun on luotetut yrittäjät asialla.

Keskittämällä ostokset ja työt saavutamme kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

Juhani Helminen

TIEDOITE 06.04.2008

Asia: Vesijohtolinjan veto vaihe 1 -2 osalta.

Vaihe 1

Rakennustöiden valvojan ilmoituksen mukaan ensimmäisen vaiheen osalta Hilappajärven alitus suorittamatta, johon sisältyy putkilinjan kytkeminen kunnan paineenkorotusasemaan ja Lomahilapalle johtavan yksityistien ja järven pohjoisrannan välinen upotustyö. Muilta osin valmis. Putkilinja koe ponnistetaan ja vesinäytteet otetaan ennen käyttöönottoa.

Vaihe 2

1. Vuosnaistentien alitus toteutunee rakennustöiden valvojan ilmoituksen mukaan kuluvan kuun aikana.

2. Vesijohtoputki upotettu Vuosnaistentie – Norpinlahti lukuun ottamatta Vuosnaistentieltä n. 20 m:n matkalta kaivanto auki tulevan tienalituksen vuoksi.

3. Haaralinja em. pääputkilinjasta valmis Satuniementien reunaan.

Tienalitus tekemättä Satuniementiellä.

4. Lyhyt vesistönalitus Norpinlahden rannasta suoritettu lahden etelärannalle mahdollistaen 4:n kiinteistön liittymisen putkilinjaan ilman lisä vesistöupotusta.

5. Valta-osa putkista, painoista ja muista tarvikkeista hankittu ja varastoitu jatkotoimia varten.

Jatkotoimet:

1. Selvitettävä ja merkittävä maastoon tarkka toteuttamiskelpoinen putkilinja, jonka kaikki kiinteistönomistajat  todistettavasti hyväksyvät.

2. Mikäli em. tilojen kautta putkilinja ei ole toteutettavissa tulee jatkaa vesistöalituksena nykyisen pääputken rantautumiskohdasta. Vesistön alitustyö voi kuitenkin jatkua vasta lokakuussa voimassaolevien lupien nojalla.

Lukuisten erin asteisten vastoinkäymisten vuoksi valitettavasti putkilinjaa ei saatu pidemmälle vedettyä. Nyt on keskityttävä jo toteutetun alkuosan käyttökuntoon saattamiseen. Vesistönalituksen toteuttamiseen vaikutti takatalvi, joka jäädytti sulana olleen Norpinlahden, sekä vahvisti Hilappajärven jäätä. Hilappajärven osalta kuitenkin valitettavasti liian vähän, jotta putkitus / painotus  olisi voitu suorittaa jään päällä.

Lisätietoa haluttaessa soita 0400 665773

Juhani Helminen

INFO 27.04.2008

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunnan hallitus vaihtui.

Turhien spekulaatioiden välttämiseksi katson velvollisuudekseni kertoa päätöksen taustan, joka ilmenee suorasta vesiosuuskunnan hallituksen 02.03.2008 ( HK 3 /2008 ) pidetyn kokouksen pöytäkirjamerkinnästä.

Päätös oli yksimielinen ja perusteltu. Kiitän kaikkia vesiosuuskunnan – ja hallituksen jäseniä kuluneesta ajasta! Pahoittelen, että emme päässeet tavoitteeseen eli vaihe 1:n käyttöönottoon ennen vuosikokousta. Tähän vaikutti useat meistä riippumattomat tekijät, joita lienee turha tässä yhteydessä käsitellä.

Toivotan valitulle hallitukselle ”myötätuulta” ja vesiosuuskunnan jäsenten vankkaa tukea heidän epäkiitollisessa tehtävässä. Olen myös itse lupautunut antamaan tukeni niin kauan kun on heidän mielestä on tarpeellista.

Terveisin Juhani Helminen

Kokous HK 3/2008                                                                             Päivitetty 02.03.2008

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan hallituksen kokous

2 §         Hallinto

2.3.        Hallituksen uudelleenvalinta.

              Vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Nykyisen hallitus valittiin 26.09.2007 eli toimikausi loppuisi 26.09.2010. Osuuskunnan korkein päättävä elin Osuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä kerran vuodessa ennen toukokuun loppua. Osuuskunnan vuosikokous ( 12 § 8 mom.) valitsee hallituksen jäsenet. 

              Osuuskunnan nykyinen hallitus on yhtä kuin perustajajäsenet. Osuuskunnan jäsenmäärä on kuitenkin perustamisen jälkeisenä aikana kasvanut yli neljänkertaiseksi. Vesiosuuskunnan toiminnan kannalta olisi tärkeää saada aina parhaat asiasta kiinnostuneet henkilöt ideoimaan ja hoitamaan vesiosuuskunnan toimintaa. Hallitusjäsenten portaittainen vaihtuvuus vastaisi jäsenmäärältään kasvavan organisaation uudistustarpeita ja avaisi uusille jäsenille paremmat vaikutusmahdollisuudet.

              Edellä esitetyn johdosta hallituksen tulisi harkita ratkaisua, että:

              a. Hallitusjäsenten toimikausi saadaan ajoitettua osuuskunnan vuosikokouksien kanssa yhteneväiseksi.

              b. Hallituksen jäsenten valinta saataisiin porrastettua siten kuin sääntöjen 14 §:n kolmannessa kappaleessa sanotaan.

              Päätös: Päätetään esittää vuosikokoukselle, että:

              a. Hallitus eroaa kokonaisuudessaan, siten että nykyiset hallitusjäsenet ovat ehdokkaina uuteen hallitukseen niin halutessaan.

              b. Osuuskunnan vuosikokous valitsee uuden hallituksen sääntöjen 12 §:n 8 mom. mukaan ja asettaa tarvittavat uudet ehdokkaat. Ehdokkaista eniten ääniä saadut tulee valituksi hallitukseen.

              c. Vuosikokouksessa valitun hallituksen:

              kolmen (3) eniten ääniä saaneiden jäsenten toimikausi olisi 3vuotta

              kahden (2) seuraavaksi eniten ääniä saaneiden 2 vuotta

              kahden vähiten ääniä saaneiden 1 vuotta eli seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

              Tällä päätöksellä hallitus haluaa antaa nykyiselle vesiosuuskunnan jäsenistölle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan tasavertaisesti osuuskunnan toimintaan.

Lisäkommentti 2020: Tämä tiedottaminen muistutukseksi siitä, että kyllä meillä jo alkutaipaleellakin vaikeuksia kohdattiin. Kaikesta on selvitty ja eiköhän jatkossakin. Meistä itsestämme vesiosuuskuntamme omistajista se on täysin kiinni. Eli hoidammeko omaisuutta itse vaiko annammeko sen muiden tehtäväksi? Huom! Alkupeirisiä tekstejä jaetuista tiedotteista.

PVVOK historiaa tiedottamisesta 2007.

Seuraavan sisältöisen Kertomuksen julkaisin 6,11,2007 joka myös oli luettavissa pvvok.net sivuillamme.

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta, perustettiin 26.09.2007  Kustavin kunnantalolla Kivimaalla. Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Osuuskunnan hallinnossa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö, joka osuuskunnan vuosikokouksessa päättää sääntömääräisistä (12§:n) asioista ja valitsee osuuskunnalle hallituksen. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa (11§).

Hallitus koostuu osuuskunnan jäsenistä / aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista. Hallitukseen (14§) kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Pohjois – Vartsalan alueelle on laadittu syksyn 2007  aikana vesihuolto suunnitelma, joka kattaa reitin Hilappajärven itärannalta  Kalviikinpuhdintien kautta Kalviikinpuhdin rantaan. Tästä suunniteltu putkilinja jatkaa vesistönalituksena  tarjoten rantakiinteistöille mahdollisuuden liittymiseen Vapaakarintien ja myöhemmin myös Satuniementien varrella sijaitseville kiinteistöille. Vesi johdetaan Kustavin kunnan omistamasta runkoputkesta.

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta vastaa vesiputken / kiinteistökohtaisen sulkuventtiilin tuonnista kiinteistön raja-alueelle kiinteistön omistajan kanssa yhdessä sovitulle paikalle.

Puhdas vesi toimitetaan Uudenkaupungin verkostosta. Jätevedet jokainen kiinteistö hoitaa jätevesien käsittelystä annettujen määräysten mukaisesti itse. Vesiosuuskunta voi avustaa sopivan ratkaisun ja toimittajan valinnassa. Jätevesiverkosto ei kuulu nyt suunnitteilla olevaan vesihuoltoverkostoon. Viemäriverkostosta päätettiin luopua, koska osalla kiinteistöistä on jo kalliit investoinnit tehty, eikä kunnalla ole valmiita suunnitelmaa alueen viemäröintijärjestelmän rakentamisesta. Tällöin rakennuskustannukset myös jäävät huomattavasti pienemmiksi.

Hankkeen rahoitus katetaan liittymismaksutuloilla, sekä osuuskunnan ottamalla pitkäaikaisella pankkilainalla. Avustuksia vesiosuuskunta ei saa viemäriverkon puuttumisen vuoksi.

Lisäkommentti: Näillä ajatuksin mentiin vuoden 2007 lopussa. Vesijohtolinjojen suhteen jouduimme tekemään alkuperäissuunnitelmasta melkoisisakin muutoksia johtuen maa-/vesialueen omistajien asenteista ja maasto-olosuhetistakin. Valitettavasti tällaiset vastoinkäymiset merkitsivät kustannuksia joita oli mahdoton ennakoida. Projekti eteni ja se oli pääasia.

Historiaa PVVOK: n tiedottamisesta 2007

Asiat etenivät vauhdilla ja sen ajan edustajat kyllä ansaitsevat nimensä julki. Tosin kaksi perustajajäsentä on jo siirtynyt ajastamme ikuisuuteen ja rauha heidän sieluilleen.

Haluan näillä tiedoilla oikaista niitä aiemminkin kiertäneitä väittämiä joilla ei ole totuuden kanssa ollut mitään tekemistä. Asiat on käsitelty kuulemalla asiantuntijoita ja valitsemalla maastossa putkilinjat ensisijaisesti paikallista asiantuntemusta ja myötämielisyyttä käyttäen. Urakoitsijoilla ollut omalta osaltaan valita tarkemmat reitit putken upotus huomioiden. Näin vältytty tarpeettomalta räjäytystyöltä ja kustannuksilta.

Eli tiedoittamista vuodelta 2007. Viimeisin kannattaa ainakin lukea huolella läpi!

04.09.2007

INFO 2

Hei kaikki vesiasiasta kiinnostuneet!

Olemme päässeet selvitystyössä vaiheeseen, jossa vesiosuuskunnan perustaminen olisi luonnollinen jatke vesiprojektillemme. Vesiosuuskunnan hallituksella olisi käytännön vaatimat valtuudet tehdä tarvittavat päätökset esim. seuraavista asioista:

  • projektipäällikön valinnasta
  • suunnittelijasta
  • lupa-asioiden eteenpäinviemisistä
  • urakoitsijasta
  • rahoitusratkaisuista
  • maksujen ja aikataulujen selvittämisestä
  • sekä monesta muusta esille tulevasta ongelmasta

Tarkoitus edelleen on, että mahdolliset avustushakemukset voitaisiin tehdä lokakuun loppuun mennessä. Kiire tulee, mutta mahdotonta se ei ole. Kokoustilat saamme Kustavin kunnantalolta ja osa asiantuntijoita (suunnittelija, rahalaitoksen edustaja, kunnan edustaja, jne.) ovat lupautuneet tilaisuuteen vastaamaan kysymyksiin.

Olen kerännyt hieman tietoa päätöksenteon tueksi, jota olenkin jo monelle lähettänyt sähköisesti. Lähetän nyt viimeisimmät tiedostot ja käytännössä ne korvaavat ennen lähettämäni tiedostot jos ovat samannimisiä. Kysymyksiä ja kommentteja kaivataan? Virheitä osoite ja omistajarekisterissä on esiintynyt valitettavan paljon, mutta eiköhän sekin ajan mittaan tule oikaistuksi.

Muistattehan, että kaikki lähettämäni tiedot ovat yksinomaan vesikysymyksen käsittelyyn liittyvää lähdeaineistoa ja sen muunlainen käyttö ei ole hyväksyttävää.

Tässä vaiheessa meidän kaikkien tulisi ainakin aktiivisesti pyrkiä saamaan naapureillemme tiedon meneillään olevasta vesiprojektista. Tällä tavalla varmimmin poistaisimme sen mahdollisuuden, että joku naapureistamme on tiedonkulun heikkouden takia poisjäämässä vesiverkosta. Kuten olen aikaisemmin todennut: Jälkiliittyminen vesistöön upotettuun putkeen tulee todella kalliiksi eli kyllä päätös pitää tehdä ennen kuin linjoista lopullisesti sovitaan.

Eiköhän tässä tarpeeksi tällä kertaa.

Terv. Juhani

12.09.2007

TIEDOITUS

Kustavin kunnantalolla pidetään 26.09.2007 alkaen klo 16:00 vesiosuuskunnan perustamistilaisuus. Asia koskee Kustavin Pohjois-Vartsalan kylään kuuluvan Hilappajärven pohjoisrannan, Kalviikinpuhdintien, Vapaakarintien ja Satuniementien alueiden yhteistä käsillä olevaa vesihanketta. Asiasta on tiedotettu eri vaiheissa kiertokirjein, sähköpostitse, postin, puhelimen ja lehtikirjoitusten välityksellä.

Kaikkia asiasta kiinnostuneita kehotetaan tutustumaan ennalta lähetettyyn materiaaliin. Etenkin mahdollisesti perustettavan vesiosuuskunnan säännöt ja sille valittava hallitus on perusteellisen harkinnan arvoista. Projektissa esiosuuskunnan työnimenä on käytetty Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta, mutta nimestähän päättää vesiosuuskunta.

Kysymyksiä ennen kokousta voi esittää projektityöryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille

Tilaisuuteen on lupautunut saapumaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta vesihuoltoinsinööri, DI Antti Ryynänen, Vakka-Suomen Osuuspankista virkailija Kristiina Teerimaa ja (varauksella) vesihuoltosuunnittelija vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Projektiryhmän puolesta

Juhani Helminen                                         Jarmo Aalto

0400 665773                                            0400 740009

juhani.helminen@gmail.com jarmo.aalto@kustavi.fi

TIEDOITE  08.10.2007

Vesiosuuskunta perustettiin 26.09.2007. Nimeksi tuli Pohjois –Vartsalan vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnan toiminta-alue käsittää Hilappajärven pohjoisrannan Kalviikinpuhdin, Kalviikinpuhdintien / Kalviikinpuhdin raitin, Norpinlahden ranta-alueet aina Satuniementien perukoille Salmenperään asti.

          Lopullinen aluerajaus tapahtuu, kun asukkaiden halukkuus pelkkään vesijohtoon selvinnee. Jätevesiasiat jää siis kunkin kiinteistön omaksi murheeksi kuitenkin siten, että vesiosuuskunta voi konsultoida ja avustaa kiinteistökohtaisissa esim. harmaavesijärjestelmien hankinnoissa.

Vesiosuuskunnan hallitukseen kuuluu:

Juhani Helminen puh.joht.                           0400 665773       juhani.helminen@gmail.com

Veijo Karvonen vara puh. joht.

Paul Lindroth

Jouko Jalonen

Jonni Grönlund

Antti Jokinen

Kauko Sandell

Tilintarkastajat: Ismo Suikkari ja Ritva Hömppi

Varatilintarkastajat: Maija – Liisa Lappalainen ja Jyrki Saario

Vesiosuuskunnalle on avattu tili Vakka – Suomen Osuuspankissa Kustavin konttorissa  08.10.2007. Jäsenmaksut maksetaan tilinumero 519100-28601. Maksusuoritukseen tulee aina merkitä (Viesti maksun saajalle:) kohtaan: Jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudeksi perustamiskokouksessa päätettiin 200 euroa.

Meneillään on ensimmäisen vaiheen suunnittelu (suunnittelijains.  Henna Paajanen / Erkko Välimäki), joka käsittää putkilinjan Hilappajärven eteläpuolella sijaitsevalta paineenkohotusasemalta Kalviikinpuhdintielle /  – raitille. Samalla hahmotetaan myös koko alueen tarpeet  toteuttamismahdollisuudet. Tämän jälkeen on jo huomattavasti helpompi arvioida luotettavammin kustannuksia. Lähtökohtana kuitenkin voidaan pitää, että pelkkä vesi ei tulisi maksaa 5000 euroa enempää / liittymä. Haluan kuitenkin korostaa, että sellaista ”meediota” ei ole syntynytkään, joka voisi etukäteen liittymähintaa arvioida ennen kun yksikköhinnat ovat tarkalleen tiedossa ja etenkin: Kuinka monta meitä on projektikustannuksia jakamassa?

          Jatkossa on siis erityisen tärkeätä, että ko. alueen kiinteistönomistajat anovat vesiosuuskun-nan jäsenyyttä tullakseen huomioiduksi putkilinjojen ja kapasiteettien arvioinnissa jo alusta pitäen. Jälkiliittyminen ei kaikissa paikoissa tule edes mahdolliseksi tai ainakin muodostuu merkittävästi kalliimmaksi kun alusta saakka suunnittelussa mukana olleille. Tätä ei pidä käsittää kiristyksenä, eikä uhkailuna vaan tosiasioiden toteamisena. Tiedustella voi muista vesiosuuskunnista.

          Julkinen tiedotus on tarkoitus hoitaa lähitulevaisuudessa oman NETTIsivun välityksellä. Asiaa on työstänyt Arto Vainio. Hänelle kiitos siitä!

Jäsenanomukset toistaiseksi voi lähettää osoitteella ( Huom! Jäsenmaksut vasta kuukauden kuluessa siitä kun anomus on hyväksytty):   

Juhani Helminen

                                                                 Keskitie 15

                                                                 21280 Raisio

Liitetiedostot:

Vesiosuuskunnan säännöt

Jäsenanomuskaavake

Terv. J.H.

Tiedoksi, että nämä tiedotteet ovat olleet alkueräisen pvvok.net kotisivuilla eli julkisessa jaossa jo aiemmin.