Uutiset ja tiedotteet

Validius Group Oy:n asiakasvaratilit

Olemme saaneet tietoomme, että maksettaessa PVVOK vesilaskua Validiuksen asiakasvaratilille, maksun saajaksi tulee automaattisesti Tapiolan Paikoitus Oy.

Validiuksen asiakaspalvelusta vastattiin, että virhe johtuu pankin järjestelmästä ja he ovat tästä pankille useaan otteeseen maininneet. Laskulla olevat tilinumerot ovat asiakasvaratilejä ja näiden tilien kautta kulkee tuhansien eri yritysten laskujen suorituksia. Pankki antaa automaattisesti ehdotuksia maksun saajasta, mutta asiakkaan pitää itse kirjoittaa maksun saaja, tilinumero ja viitenumero. Jos asiakas valitsee pankin ehdottaman automaattisen vaihtoehdon, voi tässä lukea väärän yrityksen nimi.

Kunhan asiakas kirjoittaa viitenumeron oikein, niin raha kirjautuu oikealle taholle ja oikealle laskulle.

TIEDOTE 6

Ponnisteluistame huolimatta vuotoa ei vieläkään ole löytynyt vaikka aluetta ollaan kyllä saatu rajattua melkoisesti. Säät ovat haitanneet ja tehneet jopa mahdottomaksi vesialueella etsinnöt. Niitä jatketaan kun sää sallii ja resurssit käytössä. Toistaiseksi joudumme edelleen pitämään aiemmin kerrotun putkilinjan suljettuna. Pahoittelen tilannetta!

Tiedustelut numeroon 0400 665773!

TIEDOTE 5

Viitaten edellisiin tiedotteisiin niin tiedoksi, että vianetsintä jatkuu tänään aamulla n. 10:00. Tänä aikana on mahdollista täyttää vesiastiat siltä varalta, että vikaa ei vieläkään saada paikallistettua ja korjatuksi.

Valitan ongelmia vesihuollossa. Elämme ikävintä vuodenaikaa näiden ongelmien selvittämisessä ja toivon kaikkien ymmärtävän tämän tosiasian.

Ellei vikaa saada korjattua suljetaan alue uudelleen etsintätöiden päätyttyä. Ilmoitan miten asiat edistyvät.

Vianetsintä lopetettu 14:30 tuloksena, että vuoto on Viliskerin Itäisellä rannalla 5 kiinteistön alueella. Sukeltaja ei löytänyt vuotoa meressä olevasta putkesta. Olosuhteet eivät mahdollistaneet enää jatkoetsintää vaan siihen palataan kun olosuhteet sallivat. Ranta-alueet kiviset rannat vähäisen jään ja lumen vuoksi erittäin liukkaat eli vaarallista liikkua.

Lopputulemana suljetaan aiemmin ilmoitettu osa (Viliskeri-Kalholma-Santasaari ja Kraakunkarit) uudelleen ja pidetään kiinni kunnes etsintätyöt voidaan uudelleen käynnistää. Pahoittelen siitä koituvaa haittaa!

TIEDOTE 4

Vesijohtolinja Kalholma-Viliskeri-Santasaari-Kraakunkarit on suljettuna esiintyvän vuodon vuoksi em. alueen osalta ainakin 7.1.2020 asti johtuen sukeltajien aikataulusta. Tässäkin on vielä säävaraus koska ko. työtä ei pystytä kaikissa olosuhteissa tekemään.

Sovittuna aikana on mahdollista pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Tämä edellyttää omatoimisuutta ja yhteistyötä kiinteistönomistajilta ajankohdasta sopimisessa ja venttiilin avaamisessa/sulkemisessa.

Huom! Ilman lupaa ja asiasta sopimatta linjasulkuihin EI SAA KOSKEA!

Lisä infoa numerosta 0400 665773 tai sp. juhani.helminen@gmail.com

Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

VESILIITTYMÄN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA!

Pvvok:n vesijohtolinjat kulkevat pääosin mereen upotettuina ja vain osiin maahan sekä osin kesävesilinjat maan pinnalla. Tästä seuraa erinäisiä ongelmia esim. vuototapauksien etsinnässä ja myös käyttöveden laadussa. Pintaputkissa vesi varsinkin auringossa lämpenee ja matalassa merenlahdessakin jonkin verran. Tähän ongelmaan ei ole juuri muuta lääkettä kun pyrkiä suojaamaan kesävesilinjan putki auringolta esim. karikkeella ja ennen talouskäyttöä vaikka täyttää kasteluastiat, ottaa saunavedet raikkaan veden saamiseksi. Mitä tasaisempi vuorokautinen kulutus sitä raikkaampi käyttövesi.

Vuototapauksissa vaarana on, että kotitalouksissa on verkkoomme kytketty laitteita jotka imevät käyttövetensä esim. pumput, kotitalouskoneet, painepesurit. Näitä em. laitteita EI SAA MISSÄÄN MUODOSSA KÄYTTÄÄ kun on tiedossa vuototilanne!

Näiden em. laitteiden käyttö aiheuttaa alipainetta vesijohtoon ja voi pahimmassa tapauksessa meressä imeä merivettä (pohjamutaa) putkistoon vuotokohdasta. Pois suljettua ei ole myöskään putken painuminen umpeen kun ympäristön paine (syvemmällä) vielä auttaa tässä tapauksessa.

Valitettavasti näidenkin vedenjakelussa tapahtuneiden ilmoitusten lukioiden määrä on ollut erittäin alhainen. Siksi muistutan, että olemme käyttäneet rahaa ja resursseja tiedottamiseen melkoisesti tarkoituksena palvella jäseniämme. Toivon, että ilmoitukset häiriöistä tehdään välittömästi minulle tai muille hallituksen jäsenelle. Yritämme ainakin kantaa vastuumme asiasta parhaan kykymme mukaan edellyttäen, että asioista saamme tiedon suoraan eikä välikäsien kautta puskaradiosta.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Ps. edellisten tiedotteiden mukainen vuodon selvittely edelleen kesken ja lisää tiedotan kun jotain uutta kerrottavaa.

TIEDOTE 3

2.1.2021 vianetsintä ei johtanut tulokseen. Seuraava yritys ensi viikon alussa kun saadaan sukeltajat paikalle. Vuoto on paikallistettu Kalholma (Itä) – Viliskeri (Itä/Etelä) putkeen. Tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä ja selvitystyö jatkuu. Vesijohto siis suljettuna em. alueen osalta ja mahdollista sovitun ajan pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Ilmoittakaa mahdollisista vuodoista välittömästi 0400 665773. Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

TIEDOITE 2

Aiempaa tiedotteen pohjalta ilmoitus, että maista käsin tehty kiinteistökohtainen tarkastus 31.12.2020 klo 11:00 – 13:30 välisenä aikana ei johtanut myönteiseen tulokseen. Vuoto on paikallistettu Kalholma- Viliskeri- Kraakun ja Santasaaren putkeen. Tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä ja selvitystyö jatkuu. Vesijohto siis suljettuna em. alueen osalta ja mahdollista sovitun ajan pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Ilmoittakaa mahdollisista vuodoista välittömästi 0400 665773. Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

TIEDOTUS!

Etelä-Vartsalan alueella Kalholma- Viliskeri-Santasaari vesijohtolinjassa suoritetaan vianetsintää 31.12.2020 klo 11:00 – lähtien. Varautukaa vesikatkoksiin ottamalla esim. sauna-/käyttövedet astioihin. Ilmoitamme kun etsintä lopetettu tällä sivulla.

Häiriöitä vedenjakelussa.

Katkoksia 28.12.2020 – vedenjakelussa alueella Kalholma-Viliskeri -Kraakut ja Santasaari. Vuoto on n. 1 m3/h eli ei aivan vähäinen. Tämän vuoksi voidaan esim. uudenvuoden viettoon mahdollisesti mökeilleen tulevien vuoksi pitää linjaa avattuna sovitun ajan, jotta sauna-/talousvedet saa varattua. Vuoto saattaa olla alueen kiinteistöillä jotka tutkitaan ensin. Tuuliolosuhteet eivät salli juuri nyt mereltä käsin tehtävää vianetsintää. Mahdollisesti oman kiinteistöventtiilin avoimeksi jättäneiden syytä ilmoittaa asiasta ellei itse pysty mökillään käymään? Pahoittelemme tilannetta ja pyrimme korjaamaan asian mahdollisuuksien mukaan joutuisasti.

Muilla kun em. alueilla vedenjakelu toimii normaalisti!

Hyvää Uutta vuotta!