TUTKIMUSTULOS!

TUTKIMUSTULOS!

Tutkimustulos koskien Pohjois-Vartsalan eli Vuosnaisten vesilaitoksen linjaa on saatu ja lähetetty myös asianomaisille tahoille esim. Kustavin kunnan tekniseen virastoon ja terveystarkastajalle. Eli tarkemmat tiedot voi kysyä heiltä sillä minulla ei ole oikeutta osittain tuloksia ilmoittaa ja asiantuntemusta sisällön analysointiin. Kerron vain sen mitä itse tutkimuslaitokselta tiedustelussa kävi ilmi.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että rautaa on yli sallitun arvon ja myös mangaania. Tämä ei vielä ole terveysriski, mutta saattaa olla visuaalisesti haittaavaa ja aiheuttaa esim. pyykin pesussa ongelmia värjäämisenä.

Asiaa on selvitetty, mutta muuta selkeää syytä ei löydy kun vähäinen kulutus ja ajoittain melkoisestikin vaihteleva virtaus putkistossa. Esim. kuluneen kuun aikana veden käyttö oli Vuosnaisten vesilaitoksesta PVVOK:n vesijohdossa seuraava:

o-1 m3/vrk 13 pv:nä, 2 m3/vrk 5 pv:nä, 3 m3/vrk 4 pv:nä, 5 m3/vrk 5 pv:nä ja 7 m3/vrk vain 2 pv:nä. Koko kuukauden (26.8-26.9.2023) kulutus siis vain 81 m3. Valitettavasti meillä on niin kutsuttua sesonkiluonteista tuo kulutus.

Tästä seuraa, että ensinnäkin kulutus on hyvin alhaista suurin osan ajasta ja esim. viikon loppuina pistekulutus saman aikaisesti voi aiheuttaa hetkellisesti voimakasta virtausta putkissa ja irrottaa putkien sisäpinnoille muodostunutta sedimenttiä? Olemme Uudenkaupungin veden jakaja ja ostamme jakamamme veden Kustavin kunnan vesijohdon kautta. Eli raudan ja mangaanin esiintyminen vesijohdossamme vaikuttaa uskomattomalta, herättää epäilyjä luvattomien vesilähteiden liitoksista joillakin kiinteistöillä? Tämä on ehdottomasti kiellettyä ja tuomittavaa! Toisaalta minulle myös kerrottu, että ”kaikkiin” vesijohtolinjoihin ajan mittaan muodostuu sakkaa jos käyttö on hyvin vähäistä?

Niin tai näin meillä on tarkoitus hoitaa asia kuntoon yhteishuuhtelulla jossa saman aikaisesti avataan ja suljetaan venttiilejä ko. vesijohtolinjan sivujohtojen ääripäissä. Tämä suoritetaan Kustavin kunnan vesihuollon kanssa sovittavana ajankohtana tämän syksyn aikana. Pikaista parannusta asiaan emme pysty tarjoamaan muuta kun veden juoksuttaminen jos värihaittaa ilmenee. Kova juoksutus vain irrottaa lisää partikkeleja putkien sisäpinnalta eli pahentaa tilannetta. Rauhallisella juoksutuksella pärjää paremmin.

Erityisesti varotan nk. kesävesilinjojen käyttäjiä siitä, että putket lämpiävät maan pinnalla ja veteen voi muodostua muitakin jopa terveydelle vaarallisia bakteereja. Näistä linjoista ei tulisi ottaa juomavettä suoraan vaan tulisi keittää ensin. Tässä ei välttämättä kesä kuumalla runsaampikaan juoksutus auta vaan nostaa vesilaskua koska kaikkihan juoksuttavat käyttämänsä vetensä vesimittarin kautta kuten kuuluu tehdäkin?

Syksyn odotusta!

Ps. Muistakaa lukea vesimittarinne ennen mökkeilynne lopettamista ja ilmoittaa se asianmukaisesti Annan Tilitoimisto Oy:lle

Pvvok: hallituksen pj.

Juhani Helminen