TIEDOTE 15

TIEDOTE 15


Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinjassa vuoto paikallistettu ja korjattu.

Vuoto ei ollut vesiosuuskunnan verkossa vaan kiinteistöllä. Kiinteistösulku oli jäänyt hieman auki ja putki vuotamaan.

Tästä opimme, että kiinteistösulku pitää sulkea kunnolla ja tarkistaa, että se ei vuoda. Tällainen tapaus aiheuttaa paljon vaivaa ja kustannuksia koska verkostomme on laaja ja kiinteistöt sijaitsevat osittain vaikeasti kuljettavien teiden päässä varsinkin talviaikana.

Tällä hetkellä ei tiedossamme ainakaan merkittäviä vuotoja vesiosuuskunnan verkostossa!