TIEDOTE 13

TIEDOTE 13

Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinja toiminnassa. Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole ollut vuotoja.

Tämänhetkinen tilanne voi olla vain väliaikainen sillä linja on ollut suljettuna ja esim. maan päällinen vuotokohta on mitä todennäköisemmin jäätynyt uudelleen ja vuoto tyrehtynyt. Tämä nähdään kun seuraava lämpöaalto tulee ja sulattaa jään? Eli toivossa elämme, että joku on kiinteistöllään havainnut vuodon ja toiminut sen mukaisesti? Tosin odotamme, että ilmoitus vesiosuuskunnalle tehdään viipymättä? Muussa tapauksessa joudumme selvittämään tapauksen ja siitä syntyy vain lisälaskua.

Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi. Luonnon voimille emme vain voi mitään vaikka kuinka pyrkisimme ennakoimaan uhat. Tämän kaikkien pitäisi yrittää ymmärtää!