Tiedoitushistoriaa 2013

Tiedoitushistoriaa 2013

Näillä alla julkaistuilla ajatuksillä mentiin 2013.

25.02.2013

TÄRKEÄ TIEDOITE!!!

ARVOISA ET. VARTSALAN  KANTA- TAI  OSA-AIKAINEN ASUKAS

Kuluvan kevään aikana vesijohto- / paineviemäri linjaa suunnitellaan ja rakennetaan  Krooknaistenniemen, Suulinniemen, Pieskerin, Kooskerin, Penakluppin ja Santasaaren suuntaan mikäli riittävää kiinnostusta ilmenee.

Kaikki ko. alueen kiinteistöt ovat tervetulleita antamaan lausuntoja ja ilmoittamaan liittymishalukkuutensa em. vesijohto- / paineviemärilinjaan.

Vesijohto-/ paineviemäri linjan rakentaminen alkaa vasta kun liittyjien määrä on riittävän suuri, että rakentaminen on taloudellisesti mahdollista suorittaa.

Asiasta kannattaa keskustella naapurien kanssa ja sopia esim. yhteisestä rantautumisesta.

Vesiliittymän hinta on ollut 4500 € ja paineviemärivalmius omakustannus, joka vaihe 1 osalta oli 850 €. Näitä hintoja tullaan 26 pv toukokuuta pidettävässä vesiosuuskunnan vuosikokouksessa varmasti tarkistamaan. Liittymistiheys ja maasto-olosuhteet vaikuttavat hintaan.

Sen jälkeen kun putki on laskettu pohjaan siihen jälkiliittyminen on mahdotonta tai erittäin kallista. Jälkiliittyminen tällä hetkellä maksaa 4700 € + kaikki rakentamiskustannukset. Eli nyt alkaa olla todella viimeiset hetket käsillä päätöksen tekoon.

Haluamme muistuttaa, että kysymys on todella hyvästä sijoituksesta tulevaisuuteen. Tämä tilaisuus ei ehkä toistu!

Nämä hyödyt ovat sinulle tarjottu:

Ajattele perhettäsi ja jälkikasvuasi. Vaatimukset kasvavat tiedon myötä.

* Turvaa perheesi puhtaan käyttöveden saanti  kuivinakin kesinä ja jopa ympärivuotisesti.

* Nosta kiinteistösi arvoa enemmän kuin vesiliittymämaksun verran ja laajenna mahdollinen ostajapotentiaali jos olet myyntiaikeissa. Rahamiehet ei “kanisteriralliin” lähde.

* “Kanisteriralli” loppuu ja säästät selvää rahaa ja vaivannäköä. Laske kilometrikustannukset.

* Turvaa vettä käyttävien koneiden häiriötön käynti ja kaakelit / altaat ruosteelta.

* Kanna vastuusi perheesi terveydestä äläkä altista heitä pintavesien bakteereille ,eikä muille epäpuhtauksille.

* Valkopyykitkin ovat valkoisia, eikä ruskean harmaita.

Tämän kaiken hyödyn (käyttöveden) saat vain 4500 eurolla mikäli riittävä määrä halukkaita ilmenee.

Muistakaa, että tämä tarjous ei toistu! Älkää siis ottako sitä riskiä, että itse tai jälkipolvenne katuvat tämän tilaisuuden käyttämättä jättämistä.

Pohjois- – Vartsalan vesiosuuskunta.

Juhani Helminen  puh. 0400 665773

Puheenjohtaja

Ps. Katso kotisivuiltamme lisää www.pvvok.net

Kommentti 2020: Kuten tiedotteesta käy ilmi oli paineviemärivalmiuden rakentaminen vielä mukana, mutta vain yksi halukas tuossa vaiheessa Keskiluodosta. Potentiaalisia liittyjiä pääsaarella vielä 4 kiinteistöä vaihe 1 toteutettuun paineviemäriverkkoon . Käytännössä tarkoitti, että heitä ei olisi voinut sulkea viemärivalmiuden ulkopuolelle koska kaikki muut em. vaiheessa sen olivat saaneet hankkia. Muilta osin kiinnostusta paineviemärivalmiuteen ei esiintynyt.

Juhani Helminen