PVVOK historiaa 2007

PVVOK historiaa 2007

Kustavin rakennuslautakunta                                      31.05.2007                                                 47

Näillä ohjella Pohjois-Vartsalan vesiosuuskuntaa johdettiin ja rakennettiin. Muista ohjeista minulla ei ole kirjallista tietoa. Kaikessa kuitenkin konsultoimme silloista Kustavin kunnan nimeämää yhdyshenkilöä ja meillä ei minun tietojeni mukaan ollut koskaan erimielisyyksiä mistään?

Kustavin kunnanhallitus                                              04.06.2007                                               207

Kustavin kunnanvaltuusto                                           11.06.2007                                                 47

OHJEET VESI-/VIEMÄRIOSUUSKUNTIEN LIITTYMISESTÄ KUNNAN RUNKOJOHTOON

35 §                                     Kustavin kunnan alueelle on perustettu ja on perusteilla muutamia vesiosuuskuntia, joiden tarkoitus on hankkia vettä määrätylle alueelle liittymällä kunnan runkovesijohtoon. Myös kunnan viemäriin osa osuuskuntia olisi ilmeisesti liittymässä.

Tähän asti kunnalla ei ole ollut yhtenäisiä ohjeita osuuskunnille vaan ne on käsitelty tapauskohtaisesti.

Koska vesiosuuskuntien määrä on ainakin kyselyjen mukaan lisääntymässä. olisi hyvä olla yhtenäiset ohjeet siitä miten osuuskuntien liittymiä käsitellään.

Liitteenä nro 2 olevan ohje-ehdotuksen pääajatuksena on, että osuuskunta rahoittaa, rakentaa ja ylläpitää omaa verkostoaan ja kunta ainoastaan myy osuuskunnalle vettä.

Vastaava kiinteistönhoitaja Jarmo Aalto selvitti liittymisehtoja.

Ehdotus:  Puheenjohtajan ehdotuksesta rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä nro 2 olevat ohjeet vesi- ja viemäriosuuskunnille liittymisestä kunnan verkostoihin.

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

==============================

Kh 4.6.2007                        LIITE No 41 / K.hall. 4.6.2007 § 148       Ohjeet

148 §                                  

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti liitteenä olevat ohjeet vesi- ja viemäriosuuskunnille liittymisestä kunnan verkostoihin.

                                            Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            =============================

Kv 11.6.2007                      LIITE No 16 / K.valt. 11.6.2007 § 34       Ohjeet

(12)  34 §

                                            Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta                                                                                        

Tekninen toimisto                                                                                                                

Keskustie 7

23360 KUSTAVI

Liite em. päätökseen:

OHJEET VESI/ VIEMÄRIOSUUSKUNNAN LIITTYMISESTÄ KUSTAVIN KUNNAN VERKOSTOIHIN

Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme kiinteistöä ja sen on rekisteröidyttävä.

Osuuskunta rakentaa ja ylläpitää tarvittavat verkostot ja muut laitteet.

Osuuskunta hankkii ja ylläpitää mittarikaivoa, joka asennetaan kunnan runkolinjan liitoskohtaan kunnan valvonnassa.

Kunta lukee mittarin ja laskuttaa osuuskuntaa edeltä sovittavin väliajoin mittarilukeman mukaan.

Osuuskunnan liittymismaksu kunnalle lasketaan arvioidun vedenkulutuksen mukaan. Jos vuosittainen vedenkulutus on kolmena vuonna peräkkäin yli arvioidun, liittymismaksua voidaan korottaa. Jos vuosittainen vedenkulutus on alle arvioidun, kunta ei ole velvollinen palauttamaan jo perittyä liittymismaksua.

Vesi- ja viemärijohdot tulee rakentaa kunnan ohjeiden mukaan.

Osuuskunta hankkii tarvittavat luvat ja lausunnot. (tiealitusluvat, vesialitusluvat, terveys- ja ympäristöviranomaisen lausunnot ym.)

Osuuskunta määrittelee toiminta-alueensa rajat ja ilmoittaa ne kunnalle.

Jos osuuskunta toimittaa vettä yli 10 m3 vuorokaudessa tai se palvelee yli 50 henkilöä, on se Vesihuoltolain (VHL 119/2001) tarkoittama vesihuoltolaitos.

Osuuskunta on velvollinen suorittamaan veden velvoitetarkkailua vähintään Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (STM 461/2000 tai 401/2001) mukaan.

Kunta vastaa siitä, että sen toimittama vesi on talousvedeksi kelpaavaa osuuskunnan liitoskohdassa ja osuuskunta vastaa veden laadusta siitä eteenpäin.

Osuuskunta toimittaa kunnalle:

                             -yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot

                             -laskutusosoitteen

-yleiskartan, josta näkyvät rakennettu verkosto ja siinä olevat sulut ja muut laitteet.

-lukittavan mittarikaivon avaimen

                             -listan verkostoon liittyjistä

Kunnalla on oikeus sulkea osuuskunnan liittymä, jos verkostossa epäillään vuotoa tai muusta pätevästä syystä. Liittymän sulkemisesta ilmoitetaan osuuskunnan yhteyshenkilölle.

Juhani Helminen