PÄIVITYS 27.11.2020 KÄYTTÖVEDEN TESTAUSSELOTTEESEEN

PÄIVITYS 27.11.2020 KÄYTTÖVEDEN TESTAUSSELOTTEESEEN

Koelsuuntie 249 A ja Viliskerintie 27 kiinteistöltä otetut vesinäytteet nyt varmistettu TESTAUSTULOKSEN (Lounais-Suomem vesi- ja ympäristökeskus) mukaan täysin juomakelpoista talousvettä. Selosteet jaettu tiedoksi terveystarkastajalle, Kustavin kuntaan ja asianomaisille. Vesinäytteet on otettu tarkoituksellisesti kohteista jossa vesijohtomme haarautuvat käsittäen koko Rauhalantien liittymästä lähtevän vesijohtolinjamme Etelä-Vartsalan alueella. Heikkolaatuisesta talousvedestä EI ole saatu muita ilmoituksia. Tämä tiedoksi kaikille alueella asustaville. Edelleenkin muistutan siitä, miten tärkeää on kiinteistön käyttäjän välittömästi ilmoittaa mikäli havaitsee käyttövedessä väri-, maku- tai hajumuutoksia. Tämä tapaus todistaa myös väitteeni, että mikään satunnaisesti joltain kiinteistöltä otettu vesinäyte ei turvaa edes naapurin veden laatua. Turvallinen vedenkäyttö edellyttää omavalvontaa ja matalaa ilmoituskynnystä vesiosuuskuntaan. Ehdottomasti pitää ymmärtää olla käyttämättä selvästi huonolaatuista vettä ennen kun se on tukittu ja käyttölupa annettu. Tämän tapauksen tutkinta jatkuu koska viittaa siihen, että vesijohtoverkostoomme on pumpattu huonolaatuista kaivovettä koska muuten 27.11.2020 otettu vesinäyte ei ole mahdollinen. Puhtaat vesinäytteet samalta alueelta eivät mitenkään korreloi aiemmin otettua erityisen huonolaatuista vesinäytettä. Muistutan vielä tästäkin asiasta eli täysin kiellettyä käyttää omaa rengas-/tai porakaivon järjestelmää kytkettynä vesiosuuskunnan järjestelmään!

Toivotan itseni ja vesiosuuskunnan hallituksen puolesta kaikille jäsenillemme OIKEIN HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA!