Painemiemäriasiaa

Painemiemäriasiaa

Hannu Karhuketo                                OHJE                                                       15.9.2015

PVVOK:n hallituksen puheenjohtaja

JÄTEVESIPUTKEN KÄYTTÖ, TOIMINTAOHJE

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta, PVVOK, on asentanut vesijohtoputken vedon yhteydessä samaan kaivantoon viemäriputken ns. Rauhalan haaraan vuonna 2011

Putken omistaa ja sitä hallinnoi PVVOK.

JH:n kommentti: Paineviemäriputken omistaa paineviemärivalmiuden ottaneet ja sen maksaneet. Putken asennus- ja materiaalikustannukset perittiin liittymän halunneilta.

Putken käyttöön ovat oikeutettuja ne PVVOK:n osakkaat, jotka ovat maksaneet jätevesiputken liittymismaksun PVVOK:lle , 850€ vuonna 2011 tai 900€ vuonna 2013.

JH:n kommentti: PVVOK ei tunne jätevesiliittymää, eikä siitä määrättyä maksua (vuosikokouksen asia). Vesiosuuskuntamme on vain käytännön syistä upottanut paineviemäriputken samanaikaisesti käyttövesiputken asennuksen kanssa. Tähän päädyttiin kun saimme tiedon Kustavin kunnan paineviemärirakentamisesta Rauhalan alueelle. Eli tällä toimenpiteellä haluttiin turvata vesiliittymän ottajien etu mahdolliseen paineviemärijärjestelmään liittymiseen kohtuullisin hinnoin.

Tällä hetkellä viemäriputken osakkaita 16 kpl. Heille kullekin on tehty oma liittymähaara.

JH:n kommentti: Näin asia lienee, mutta heidän omalla kustannuksellaan. Ainakin siltä osin kun viemäriputki on pääsaaren puolella.

Tällä hetkellä käyttäjiä on kolme, muut liittymät eivät ole aktiivikäytössä.

JH:n kommentti: Käyttäjillä tulee olla sopimus Kustavin kunnan kanssa jäteveden pumppaamiseen kunnan jätevesijärjestelmään. Sovittu vain siitä, että vesiosuuskunta antaa käyttöveden kulutustiedot kunnalle näistä tapauksista (Jarmo Aalto tietää).

Viemärin käyttäjät vastaavat itse kaikesta omaan putkistoon ja laitteistoon liittyvistä kuluista.

Kyseessä on niin sanottu paineviemäri, mikä tarkoittaa, ettei viemärissä ole jatkuvaa laskua kuten perinteisessä viemärissä, vaan se kulkee luonnon pinnankorkeuseroja mukaellen. Siksi jokaisella käyttäjällä on oltava oma jätevesipumppu, joka pumppaa jäteveden vaikka ylämäkeen aina Rauhalan liittymään asti. Siellä putki yhtyy Kustavin kunnan jätevesiviemäriin.

Koska valtaosalla PVVOK:n osakkaista ei ole mitään tekemistä jätevesiviemärin kanssa, sille on avattu kirjanpidossa oma tili, jonne mahdolliset viemäriä koskevat yleiset kustannukset kohdistetaan. PVVOK maksaa nämä laskut. Kunkin vuoden lopussa yhteiset kustannukset jaetaan tasan aktiivikäyttäjien kanssa. PVVOK lisää pienen hallinnointimaksun ja lähettää laskun käyttäjille. Kustannustili siis nollautuu jokaisen vuoden lopussa.

JH:n kommentti: Tällaisesta järjestelystä ei ole aiemmin sovittu, eikä päätetty. PVVOK:n ei pitänyt alkuperäisten päätösten ja ajatuksen mukaan millään tavoin sekaantua paineviemäröintiasiaan muutoin kun sen valmiuden rakentamiseen ja siitä erikseen ko. kiinteistöjä laskuttamiseen.

Minkäänlainen kustannusten kompensointi juomavesipuolelta jätevesipuolelle tai päinvastoin ei ole sallittua, vaan rahat on pidettävä tiukasti erillään.

PVVOK ei ole tehnyt Kustavin kunnan kanssa minkäänlaista jätevesisopimusta eikä hallituksen päätöksen mukaisesti tule sellaista tekemäänkään. Kunkin aktiivikäyttäjän on siis tehtävä oma sopimus kunnan kanssa jätevesisopimuksesta ja jätevesimaksun maksamiseksi.

JH:n kommentti: Juuri näin. Kunnan asia on jätevesivalmiuksien käytönotosta päättäminen ja myös sopimusten teko mikä toisaalta edellyttää kuntaa myös huolehtimaan viemäriverkosta?

Hyvää syksyä

Juhani Helminen