Koti

ILMOITUKSET KÄYTTÖVEDESSÄ!

Käynyt ilmi, että ainakin Pohjos-Vartsalan eli Vuosnaisten vesiasemalta käyttövetensä saaneilla on ilmennyt ainakin värihaittaa ja, että esim. lämmitettäessä vettä (tiskivettä) kattilan pohjalle kertyy sedimenttiä. Sain henkilökohtaisesti tietää asiasta vasta eilen kun huomasimme omassa vesijohtovedessä selvän värihaitan. Lyhyen juoksutuksen jälkeen vesi oli taas kirkasta.

Tästä muodostui kuitenkin ”lumipalloefekti” kun aloin kyselemään muilta josko heillä on ollut vastaavan kaltaisia tapauksia. Kyllä niitä on ollut yllättävänkin paljon. Tästä voimme tehdä seuraavat johtopäätökset eli, että:

  1. Ilmoitukset laiminlyödään mikä johtunee, ettei tiedetä mihin ilmoitetaan ja kenelle?
  2. Ongelmaa vähätellään ja odotetaan, että joku muu ilmoittaa asian.
  3. Sedimentti ei pääse tässä tapauksessa pvvok:n vesijohtoon muualta kun Kustavin kunnan putken kautta tai sitten jollain kiinteistöllä on kytketty vesijohtoon paineistettu rinnakkaisvedenotto esim. pora-/rengaskaivo ja tämä on ehdottomasti kielletty.
  4. Oli syy mikä tahansa niin asia pitää selvittää ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Mielenkiintoista tässä on ensin selvittää onko em. ongelmaa ilmennyt Kustavin kunnan operoimassa vesijohtoverkossa? Meillä on jäseniä/omistajia joilla kummassakin verkossa kiinteistöjä!

TOIMIKAA SEURAAVASTI

  1. Havaitessanne muutoksen käyttöveden värissä-, hajussa- tai maussa ilmoittakaa heti Kustavin päivystävälle huoltomiehelle, vesiosuuskunnallemme Jarmo Aallolle 0400740009/pj. Juhani Helminen 0400 665773. Heillä on ensisijainen mahdollisuus estää mahdollinen pilaantuneen veden käyttäminen eli sulkea vesi ja tiedottaa/varottaa alueen kiinteistön omistajia.
  2. Mikäli havaitsette em. muutoksia vesijohtovedessänne sitä EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA KÄYTTÄÄ JUOMISEEN TAI RUUAN VALMISTUKSEEN ILMAN KEITTÄMÄTTÄ! Silloinkin vain OMALLA VASTUULLANNE!

MUISTUTUS!

Ensinnä syksy tekee tuloaan ja yöpakkasetkin pian on tosiasia ja siksi on tärkeää muistaa, että vesimittarit eivät pakkasta juurikaan kestä. Eli mittarit on syytä suojata pakkaselta ellei niitä vielä poista vesijohto linjasta.

Toinen tärkeä asia on muistaa lukea vesimittari kun mökkeilykausi päättyy ja tehdä kulutuksesta ilmoitus Annan Tilitoimistolle ohjeiden mukaisesti ajoissa.

Kolmas tärkeä asia on, että mikäli mittarinne on asennettu väärin (eli vähentänyt kuutioita) ja tilanne korjattu keskellä kulutuskautta niin ilmoittakaa rehellinen arvionne todellisesta kulutuksesta. Muussa tapauksessa tapaus voidaan tulkita tahalliseksi ja siitä koituu seuraamuksia josta emme kukaan pidä!

Ohi mittarin veden juoksuttaminen on rangaistava teko, eikä sitä jatkossa tulla sallimaan vaan asiaan puututaan!

PVVOK:n hallituksen pj.

Juhani Helminen

YHDYSHENKILÖN VAIHTUMINEN

Yhdyshenkilömme Annan Tilitoimisto Oy:ssä vaihtunut!

Uusi yhdyshenkilömme on Riitta Le Bozec

Puhelin: 040 1267895

Sähköposti: riitta.lebozec@annantilitoimisto.fi

Eli kaikki Pohjois-Vartsalan vesiosuuskuntaa koskevat asiat pyydetään kanavoimaan hänen kauttaan ellei toisin ole ilmoitettu!

ARVOISAT PVVOK:N JÄSENET/OMISTAJAT

Kustannuksia ja paljon vaivaa säästääksemme ilmoittakaa kiinteistönne omistajan-/haltijan muutoksista välittömästi Annan Tilitoimisto Oy:lle. Tämä on välttämätöntä asioiden hoidon ja turhien vääriin osoitteisiin postin lähettämisen kannalta. Pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa kalliiden perintätoimien käynnistämiseen!

Loppuvuosi lähestyy ja vesimittarin lukemat ja sarjanumerot tulee ajoissa ilmoittaa Annan Tilitoimistoon. Laskutuksessa tarvitaan oikeat osoitteet, sekä etenkin oikeat tiedot. Mikäli vesimittari on viottunut ja menee vaihtoon niin vanha mittari tulee luovuttaa uuden saannin yhteydessä. Asiasta tulee ilmoittaa Jarmo Aallolle tai Juhani Helmiselle 0400 665773 Sitä ei siis saa hävittää!

Muistutan vielä, että vesimittari tulee asentaa oikein! Eli nuoli vesimittarissa osoittaa veden kulkusuuntaa käytännössä siis käyttöpistettä kohti!

Loppukesän terveisin!

Pj. Juhani Helminen

PVVOK uusi hallitus 5.8.2023

Osuuskunnan vuosikokouksessa 16.7.2023 valitun hallituksen ensimmäinen varsinainen kokous käsitteli ajankohtaisia asioita esim. vesiosuuskuntamme toimintojen päivittämistä ja tulevaisuuden näkymiä. Keskeisinä aiheina tiedon välitys ja etenkin sen kanavointi. Valitettavasti PVVOK.net kotisivumme eivät ole toimineet odotetulla tavalla ja siihen tulee muutos. Myös vuototilanteiden ilmoituksia aletaan kanavoimaan esim. WA- ohjelmistoa käyttäen.

Kiinteistöjen käyttöveden ilmoitukset pitää saada toimimaan ja vesimittarit asetettua oikein. Eli mittareissa on nuoli joka osoittaa veden kulkusuunnan. Tämä tarkoittaa, että nuolen tulee osittaa käyttöpistettä päin.

Keskustelua käytiin myös mahdollisuudesta siirtyä Kustavin kunnan vesihuoltoon josta kantautunut positiivisia uutisia. Tähän tulemme huolellisesti valmistautumaan jotta pilottihanke onnistuisi mahdollisimman hyvin. Saman aikaisesti kuitenkin jatkamme oman vesiosuuskuntamme toimintojen hoitamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusien vesiliittymien rakentaminen on ollut vilkasta ja viimeisetkin ovat lähes valmiita. Uusien liittymien suhteen käymme tarkoin läpi onko mahdollista ja minne vielä hyväksyä uusia liittymiä. Uudet vesiliittymät maksavat 6000 € ja hinnan korotus johtuu vuosien materiaali-/työvoimakustannusten noususta.

Ainakin henkilökohtaisesta toivon kahdensuuntaista mielipiteen vaihtoa ja ongelmista ilmoittamista vaikka suoraan minulle tai Jarmo Aallolle. Pyrimme asiat pikaisesti ratkaisemaan hallituksessa!

Hyvää loppukesää kaikille!

Pj. Juhani Helminen

0400 665773/juhani.helminen@gmail.com

JÄSEN-/VUOSIKOKOUS 2021

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsen-/vuosikokous pidetään lauantaina 29.5.2021 klo 11:00 alkaen Tuulentuvalla edellisen vuosikokouksen tapaan. Jäsenyyden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus aloitetaan kuitenkin jo klo 10:30. Valitettavasti kutsussa ja esityslistassa on virheellisesti mainittu Kustavi-salissa. Tämä johtuu tästä epäselvästä koronatilanteesta kun jouduimme kokouspaikkaa viime hetkeen arvuuttelemaan. Valitan tilannetta, mutta Tuulentupa on ”kivenheiton” päässä eli ei pitäisi peruuttamatonta vahinkoa aiheuttaa?

Itselleni tämä jää viimeiseksi kokoukseksi ainakin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Tämän vuoksi haluan kiittää kaikkia vesiosuuskuntamme jäseniä menneistä vuosista jossa on ollut vastoinkäymisiä, mutta myös myötätuulta. Nyt vesiosuuskuntamme on tukevasti omistajajäsenten ohjauksessa ja hallinnassa tästä kiitos tälle hallitukselle. Erityisen suuren kiitoksen haluan lausua nyt hallituksen jättävälle pitkäaikaiselle tukijalleni ja ystävälleni Reino Perheenniemelle. Hän on entisenä Viliskerin huolto Oy:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana antanut arvokasta apua useiden yhteisten toimintavuosiemme ajan tarkkana ja sanavalmiina ihmisenä. Eli kiitos monesta asiasta kuuluu hänelle.

Haluan myös lausua kiitokseni Annan Tilitoimisto Oy:n henkilökunnalle ja erityisesti Hanna Kyynäräiselle joka vesiosuuskuntamme asioita on hoitanut vähintäänkin kiitettävästi. Yhteistyö hänen kanssaan on ollut mutkatonta ja tuloksekasta. Toivon saman jatkuvan tulevinakin vuosina!

Tietenkin myös suuret kiitokset yhteistyökumppaneillemme joita en lähde tässä erittelemään koska se piiri on niin laaja. Jokainen varmasti itse tietää keitä tässä tarkoitan. Ilman heitä emme yksinkertaisesti pärjäisi!

Näillä ajatuksin toivon kaikille hyvää tulevaa kesää ja janon sammuttamista raikkaasta ”kahdesti testatusta” hanavedestä jota vesiosuuskuntamme jäsenillemme pyrimme jakamaan.

Vuosikokous 2021

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan sääntömääräinen jäsen-/vuosikokous pidetään lauantaina 29.5.2021 klo 11:00 alkaen Kustavin Tuulentuvalla, osoitteessa Tuulentuvantie 3, 23360 Kustavi.

HUOM! Kokous järjestetään etänä Microsoft Teams:n kautta. Fyysinen kokoontumispaikka on Tuulentupa.

Vain ennakkoon ilmoittautuneet voivat osallistua kokoukseen. Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko kokoukseen Tuulentuvalla vai etäyhteyden kautta. Etäyhteyden kautta osallistuvilta edellytetään sähköpostiosoitetta, jonne voidaan lähettää linkki kokoukseen.

Muistutamme, että yhtä kiinteistöä voi sääntöjen 11§:n neljännen mom. mukaan edustaa vain yksi (1) jäsen.

Jäsenyyden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10:30.

Etäyhteydellä osallistuvien jäsenyyden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse. Valtakirja tulee liittää sähköpostin liitteeksi tai toimittaa paperisena Annan Tilitoimistoon, osoitteeseen Eerontie 7, 23310 Taivassalo.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.5.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse:

pvvok@annantilitoimisto.fi

tai

postitse:

Annan Tilitoimisto Oy / Hanna Kyynäräinen

Eerontie 7, 23310 Taivassalo

Vesihuollon tukipalvelua mökkiläisille

T:mi ToimiJan, Jan Blomqvist tarjoaa mökkiläisille kiinteistökohtaista vesihuollon tukipalvelua. Hänen kauttaan mm. vesimittarin asennukset, irroitukset, vaihdot, tarkastukset, vesijohtojen- ja laitteiden tyhjennykset pakkaskaudeksi, kevään käyttöönotot, asiantuntija-apu vesijohtojen muutostöissä sekä mökin vesilaitteiden tarkastukset esim. luonnonvoimien käsittelyn vuoksi. Hän tarjoaa asiantuntija-apua myös jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Ins. Jan Blomqvist, 040-1750503, toimijan@gmail.com

JÄSEN-/VUOSIKOKOUS 2021

Muistutan, että jäsen-/vuosikokous lähestyy ja on näillä näkymin 29 toukokuuta. Moni asia on vielä avoin, mutta kokousjärjestelyt hoidetaan sääntöjemme mukaisesti. Eli Annan Tilitoimisto Oy hoitaa asiakirjat jäsenistömme luettavaksi ennen kokousta kuten sääntömme edellyttää. Kokouksen paikka ja tekniikka miten toteutetaan on edelleen avoin ja vahva oletus on, että samaan tyyliin kun viime vuonna. Tästä kaikesta tiedotetaan heti kun asiat selviävät. Tämä on siis vain ennakkomuistutus tulevasta kokouksesta? Paljon ehtii vielä tapahtua lähes 1,5 kk aikana?