MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI!

MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI!

Seuraavan sisältöisen päätöksen mukaan Annan Tilitoimisto Oy ja Vesilaskuttajamme on ohjeistettu toimimaan hallituksen jo 2020 tekemällä päätöksellä. Päätöstä ei ole kumottu, eikä muutettu joten sen mukaan toimitaan. Sattuneesta syystä tästä on muistutettava!

PVVOK:n hallituksen toimintaohje Annan Tilitoimisto Oy:lle ja laskuttajalle.

Vesiliittymä:

Vesiliittymä anotaan hallitukselta, joka myös päättää sen rakentamisesta. Liittymä katsotaan käyttövalmiiksi, kun se on tarkastettu ja paineistettu.

Liittymän käyttöä ei saa aloittaa ilman asennettua vesimittaria, josta tiedot luovutettu vesiosuuskunnalle.

Liittymän/vesijohdon rakentamisessa ja tarkastamisessa huomioidaan pvvok:n sääntöjen 8 § ja 10 § alakohtineen.

Mittari-ilmoitukset:

Kulutus lukema ja –sarjanumero on aina ilmoitettava vesiosuuskunnalle tilitoimiston/laskuttajan ohjeen mukaisesti kuluvan vuoden  joulukuun 1 pv:n mennessä. Ilmoitus myös, jos käyttö kuluvalta vuodelta lopetettu ja kiinteistö vain kesäkäytössä.

Ilmoituksen  laiminlyönti  johtaa siihen, että tarkistus suoritetaan kiinteistönomistajan kustannuksella tai lähetetään arviolasku. Arviolasku on aina vähintään 50 m3, jota ei hyvitetä seuraavassa laskussa.

Vesiliittymän luvattomasta (mittarittomasta) käytöstä vastaa aina kiinteistön omistaja.

Luvattomat käytöt käsitellään aina vesiosuuskunnan hallituksessa tapauskohtaisesti ja päätetään menettelytavoista. Luvattomasta käytöstä johtuneet kustannukset veloitetaan kiinteistön omistajalta ja kiinteistösulku tullaan asettamaan käyttökieltoon eli veden käyttö estetään, kunnes maksut on suoritettu.

Laskutus:

Veden kulutuksesta laskutetaan kerran vuodessa joulukuun 1 pv:n kulutusilmoituksen mukaisesti.

Kulutusilmoitus  on määräaikaan mennessä annettava tai laskutetaan min. 50 m3:n kulutusta vastaava sakkomaksu, jota ei hyvitetä seuraavassa laskussa.

Reklamaatiot vesilaskutuksesta käsitellään aina vesiosuuskunnan hallituksessa. Tilitoimistolla/laskuttajalla ei ole oikeutta poiketa yleisestä ohjeesta.

Vuototapaukset:

Vesiosuuskunnan vesijohtolinjassa havaituista vuodoista tulee tehdä välittömästi ilmoitus Kustavin kunnan päivystävälle kiinteistönhoitajalle puh. 044 383 8822 vesijohtolinjan sulkemisen varmistamiseksi.

Kiinteistön linjassa tapahtuvassa vuototapauksessa tulee kiinteistösulku sulkea välittömästi jailmoittaa vesiosuuskunnalle puhelimella tai tekstiviestillä nro 0400 740009 tai 0400 665773

Laatuepäilyt:

Maku- tai hajuhaitat pitää aina ottaa vakavasti ja veden talouskäyttö ilman keittämistä silloin on ehdottomasti vältettävä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi Kustavin kunnan päivystävälle kiinteistönhoitajalle ja vesiosuuskunnalle puhelimella tai tekstiviestillä nro 0400 740009  tai pj:lle 0400 665773 (tällä hetkellä).

Vesinäytteen tulisi itse ottaa välittömästi kahteen puhtaaseen pulloon (esim. uunissa lämmitettyyn) ja toimittaa analysoitavaksi. Jos näytteessä esiintyy epäpuhtauksia, joka estää talouskäytön vesiosuuskunta maksaa vesinäytteen.

Erimielisyydet:

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan vesiosuuskunnan hallituksessa tai jäsenkokouksessa. Ellei sopua löydy laskutuksessa käytetään perintätoimistoa ja riidat ratkaistaan pvvok:n sääntöjen 24 §:n mukaisesti osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Muita huomioitavia seikkoja:

Vesiosuuskunnan vesijohtoon ei saa kytkeä muita vesilähteitä esim. porakaivoa, rengaskaivoa tai sadevesisäiliöitä.

Kiinteistösulut on tarkoituksenmukaista pitää suljettuna aina kun ollaan useampia päiviä poissa kiinteistöltä. Pakkaskautena kiinteistösulut on hyvä pitää suljettuna aina kun mahdollista vuotovahinkojen välttämiseksi.

2020 PVVOK Hallitus