Tähän päivään ja tilanteeseen pääseminen on meille vesiosuuskuntamme toimintaan osallistuneille hyvässä muistissa. Osa tästä historiasta on jo poistunyt manan majoille ja tullee poistumaan koko ajan.

Näiden kahden erillisen Vuosnaisten vesiasemalta ja Rauhalantien mittarikaivosta lähtevää vesijohtoverkoston rakentaminen ei ole ollut suinkaan aina helppoa ja niiden käyttövalmiuden ylläpitäminen jopa erityisen haastavaa. Alkuvuodet olivat erityisen haastavia ja vaati jäsenkunnalta paljon talkoohenkeä ja aktiivisuutta. Nollasta sataan yhdeksäänkymmeneen (0-190) kiinteistöön vuodesta 2007 on saavutus vaikka sitä ei tunnuta oikein ymmärrettävän? Ilman puhdasta käyttövettä ei mökkeily oikein tämän päivän vaatimuksia täytä ja sukupolven – ja omistajavaihdosten myötä tiedusteluja vesijohdon saamiseksi on lisääntynyt. Valitettavasti vain joillekin osille vesijohtoverkostamme voimme enää lisätä kulutusta uusia liittymiä rakentamalla. Veden kulutuksen kasvua ei myöskään pystytty mitenkään ennakoimaan eli nykyinen ”palju” ja ”allaskulttuuri” on erittäin haasteellinen vesijohtoverkostollemme aiheuttaen pakostakin nk. latva-alueille paineongelmia. Tämän ongelman ymmärtäminen on tärkeää, että veden paine riittää hieman etäämmälläkin pumppaamosta sijaitseville kiinteistöille.

Aivan oma lukunsa on vuotojen ja ”ohijuoksutuksien” aiheuttamat ongelmat joista esim vuodelta 2022 koitui yli 10.000 €:n ylimääräinen maksu. Eli kiinteistöjen ilmoittamat kulutusmääriin perustuvat maksut eivät alkuunkaan vastanneet/korvannet Kustavin kunnan Vuosnaisten vesiasemalla ja Rauhalantien mittarikaivossa sijaitsevien mittarien osoittamaa kulutusta. Eli osa käyttäjistä osoitti oman vedenkulutksensa maksun meidän kaikkien yhteisesti maksettavaksi ja osa kulutuksesta meni vuotojen piikkiin! Tämä ei yksinkertaisesti vain ole hyväksyttävää ja se on ymmärrettävä! Käyttöveden hinta n. 3 €/m3 on varsin kohtuullinen ja jokaisen siis itse maksettavissa. Ohi mittarin juoksutus on omien maksujen siirtämistä toisten omistajajäsenten maksttavaksi ja tälle ilmiölle löytyy kyllä ikävämpikin ilmaisu ja jopa laista rangaisu. Vesiosuukunnan hallitus pystyy sääntöjemme mukaan asiaan puuttumaan ja vastaisuudessakin näin tullaan jopa herkemmin tekemään.

Vaikuttaa siltä, että vesiosuuskuntamme vaatimuksiin tarkempien mittaustulosten saamiseen etäseurannassa ei ole löytynyt ymmärrystä? Vaatimukselle on vankat perusteet lähtien siitä, että alkuaikana olimme täysin Kustavin kunnan antamien kulutusarvojen varassa. Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan tapahtui kun saimme avaimen Vuosnaisten vesiasemalle ja luvan Rauhalantien mittarikaivoon menemiseen. Eli käytännössä itse toteamaan mittareista sen hetkisen kulutuksen. Jokainen varmasti ymmärtää, että meillä ei ole ollut silloin, eikä nytkään palkattua henkilökuntaa! Tuolloin esitimme Kustavin Kunnalle eli silloiselle yhdyshenkilöllemme Jarmo Aallolle toivomuksen saada etäluku mittarit em. kohteisiin ja niihin lukuoikeudet. Näin sitten myöhemmin tapahtuikin ja se helpotti suuresti vuotokontrollia joka ennen sitä sitoi yhden henkilön istumaan puhelin kädessä Rauhalantien mittarikaivon pohjalla tai Vuosnaisten vesiasemalla mittarin äärellä. Esim. itselläni ja nykyisellä rakennuslautakunnan puheenjohtajalla Sami Jalosella on omakohtaista kokemusta mitä oli kyykyttää mittarin veressä Rauhalan mittarikaivossa kännykkä kädessä ja itse maksaen kännykkälasku? Eli vuodon paikallistamisessa on täysin välttämätöntä saada realiaikaista tietoa mittarilta kun eri haarojen tai kiinteistöjen sulkuja suljetaan. Emme metsästä mitään kymmenien litrojen kulutuksia huviksemme vaan tarpeeseen mahdollisten vuotojen paikallistamiseen. Aika on rahaa ja niin tässäkin toimessa sillä vuodossa menetetyn veden maksamme ja lisäksi vuodon tutkintaan osallistuvien henkilöiden matka ja tuntikorvaukset. Tämän vuoksi siis tarvitsemme etäluentaa ja tarkkaa kulutustietoa. Mielellään myös nopeasti päivittyvää ja oikeellista tietoa! Viimeisten tietojen mukaan tähän on nyt tulossa parannuksia Kustavin kunnan taholta.

Ehkä myös vesiosuuskuntamme tulee harkita joidenkin erillisten linjojen varustamista patterikäyttöisillä etäluettavilla mittareilla? Arvioitavaksi siitä saatu kustannushyöty kun hinnoista ja asennuksista tietoa enemmän.

Olemme kenttätyöissä siis suvantovaiheessa ja hallinnon tehtävät määräytyvät lain ja sääntöjemme mukaan. Minulle on merkinnyt ja merkitsee eniten se, että saamme puhdasta käyttövettä hanasta ja kohtuulliseen hintaan. Näin tiedän monen muunkin ajattelevan! Tämä vaatii hieman panostusta eli hallitukseen osallistumiseen, että jatkuu tulevaisuudessakin ja kohtuulliseen hintaan. Puhdas vesi on elin ehto, eikä sitä ”kanisterirallilla” korvata. Siitä vuosikymmenien takaa omat henkilökohtaiset kokemukset ja osaan siksi tänä päivänä vesiliittymäämme arvostaa. Valitettavasti en enää erinäisistä syistä johtuen jaksa jatkamaan eli vetoan teihin nuorempiin. Vuoronne on tullut jatkaa vesiosuukuntamme toimintaa asettumalla sen hallitukseen. Ei tämä mitään atomifysiikkaa ole vaikka virannomaiset erinäisillä vaatimuksillaan siitä sitä yrittävätkin tehdä. Käytännössä jokainen kuitenkin itse päättää mitä suuhunsa pistää ja nielee. Sitä varten meillä on kehittyneet aistit suojaamaan terveyttämme! Käyttäkäämme siis niitä!

Jäsen-/vuosikokous 26.5.2024 oli valitettavasti paradoksi joka osoitti kunka paljon jäsenkuntamme on kiinnostunut omaisuutensa hoidosta ja toimintojemme jatumisesta. Emme pystyneet päättämään hallituspaikkojen täydentämisestä vaan tekemäämään väliaikaisratkaisun jossa jatketaan neljällä vanhalla hallituksen jäsenellä. Päätettiin, että kutsutaan kokoon ylimääräinen jäsenkokous päättämään hallituksen nimeämisestä ja myös sen palkkioista. Tämä tehdään viivyttelemättä, mutta harkiten. Toivon todella, että ylimääräiseen jäsenkokoukseen ilmestyy halukkaita hallitukseen koska teitä tarvitaan! Yhteisten asioiden hoitaminen on vastuullista, mutta tässä tapauksessa ei kovinkaan vaativaa ja aikaa vievää. Kokoukset olemme suorittaneet etänä eli voi osallistua vaikka ulkomailta. Hyvin pohjustetut kokoukset eivät aikaa paljon vie koska hallitus itse päättää paljonko on valmis töitä ottamaan. Lakisääteiten asioiden hoitaminen ei ainkaan voi ketään kuormittaa liikaa!

Samankaltaiset artikkelit