Pakkaset saattavat jäädyttää mökeillä sijaitsevat vesijohtojärjestelmät. Tulee muistaa, että vesiosuuskunnan vastuut päättyvät linja-/kiinteistösulkuun. Eli kiinteistöillä vesijohtorakennelmat ovat kiinteistön omalla vastuulla.

Tämän vuoksi kannattaa varautua mahdollisiin vuototapauksiin huolella esim. seuraamalla näitä sivun ilmoituksia mahdollisista vuodoista. Ilmoitukset eivät tarkoita, että vesiosuuskunnan putkisto vuotaa vaan vuoto voi olla linjassa ja se saattaa olla juuri teidän kiinteistöllänne esim. jos kiinteistösulku on jäänyt sulkematta.

Seuraamme etäluentana veden kulutusta Vuosnaisten vesiaseman, sekä Rauhalantien liittymissä olevista etälukumittareista. Vesiosuuskunta pystyy hyvinkin tarkasti arvioimaan vuodot ja ajanjaksot. Mikäli vuoto on kiinteistön vastuualueella, niin liittymän omistaja maksaa laskun. Muussa tapauksessa laskun maksamme yhteisvastuullisesti.

Tiedoksi, että nk. kesävesilinjoihin tullaan ennen niiden avaamista asentamaan vesimittarit välittömästi linjasulun jälkeen. Syy, että esim. kanervikossa/ruohikossa kulkevissa putkissa ei vuotoja havaita muuta kun mittarista. Maastossa rämpimistä ei kukaan ilmaiseksi suorita ja silloin putket saattavat vuotaa koko käyttösesongin.