Historiaa PVVOK: n tiedottamisesta 2007

Historiaa PVVOK: n tiedottamisesta 2007

Asiat etenivät vauhdilla ja sen ajan edustajat kyllä ansaitsevat nimensä julki. Tosin kaksi perustajajäsentä on jo siirtynyt ajastamme ikuisuuteen ja rauha heidän sieluilleen.

Haluan näillä tiedoilla oikaista niitä aiemminkin kiertäneitä väittämiä joilla ei ole totuuden kanssa ollut mitään tekemistä. Asiat on käsitelty kuulemalla asiantuntijoita ja valitsemalla maastossa putkilinjat ensisijaisesti paikallista asiantuntemusta ja myötämielisyyttä käyttäen. Urakoitsijoilla ollut omalta osaltaan valita tarkemmat reitit putken upotus huomioiden. Näin vältytty tarpeettomalta räjäytystyöltä ja kustannuksilta.

Eli tiedoittamista vuodelta 2007. Viimeisin kannattaa ainakin lukea huolella läpi!

04.09.2007

INFO 2

Hei kaikki vesiasiasta kiinnostuneet!

Olemme päässeet selvitystyössä vaiheeseen, jossa vesiosuuskunnan perustaminen olisi luonnollinen jatke vesiprojektillemme. Vesiosuuskunnan hallituksella olisi käytännön vaatimat valtuudet tehdä tarvittavat päätökset esim. seuraavista asioista:

  • projektipäällikön valinnasta
  • suunnittelijasta
  • lupa-asioiden eteenpäinviemisistä
  • urakoitsijasta
  • rahoitusratkaisuista
  • maksujen ja aikataulujen selvittämisestä
  • sekä monesta muusta esille tulevasta ongelmasta

Tarkoitus edelleen on, että mahdolliset avustushakemukset voitaisiin tehdä lokakuun loppuun mennessä. Kiire tulee, mutta mahdotonta se ei ole. Kokoustilat saamme Kustavin kunnantalolta ja osa asiantuntijoita (suunnittelija, rahalaitoksen edustaja, kunnan edustaja, jne.) ovat lupautuneet tilaisuuteen vastaamaan kysymyksiin.

Olen kerännyt hieman tietoa päätöksenteon tueksi, jota olenkin jo monelle lähettänyt sähköisesti. Lähetän nyt viimeisimmät tiedostot ja käytännössä ne korvaavat ennen lähettämäni tiedostot jos ovat samannimisiä. Kysymyksiä ja kommentteja kaivataan? Virheitä osoite ja omistajarekisterissä on esiintynyt valitettavan paljon, mutta eiköhän sekin ajan mittaan tule oikaistuksi.

Muistattehan, että kaikki lähettämäni tiedot ovat yksinomaan vesikysymyksen käsittelyyn liittyvää lähdeaineistoa ja sen muunlainen käyttö ei ole hyväksyttävää.

Tässä vaiheessa meidän kaikkien tulisi ainakin aktiivisesti pyrkiä saamaan naapureillemme tiedon meneillään olevasta vesiprojektista. Tällä tavalla varmimmin poistaisimme sen mahdollisuuden, että joku naapureistamme on tiedonkulun heikkouden takia poisjäämässä vesiverkosta. Kuten olen aikaisemmin todennut: Jälkiliittyminen vesistöön upotettuun putkeen tulee todella kalliiksi eli kyllä päätös pitää tehdä ennen kuin linjoista lopullisesti sovitaan.

Eiköhän tässä tarpeeksi tällä kertaa.

Terv. Juhani

12.09.2007

TIEDOITUS

Kustavin kunnantalolla pidetään 26.09.2007 alkaen klo 16:00 vesiosuuskunnan perustamistilaisuus. Asia koskee Kustavin Pohjois-Vartsalan kylään kuuluvan Hilappajärven pohjoisrannan, Kalviikinpuhdintien, Vapaakarintien ja Satuniementien alueiden yhteistä käsillä olevaa vesihanketta. Asiasta on tiedotettu eri vaiheissa kiertokirjein, sähköpostitse, postin, puhelimen ja lehtikirjoitusten välityksellä.

Kaikkia asiasta kiinnostuneita kehotetaan tutustumaan ennalta lähetettyyn materiaaliin. Etenkin mahdollisesti perustettavan vesiosuuskunnan säännöt ja sille valittava hallitus on perusteellisen harkinnan arvoista. Projektissa esiosuuskunnan työnimenä on käytetty Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta, mutta nimestähän päättää vesiosuuskunta.

Kysymyksiä ennen kokousta voi esittää projektityöryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille

Tilaisuuteen on lupautunut saapumaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta vesihuoltoinsinööri, DI Antti Ryynänen, Vakka-Suomen Osuuspankista virkailija Kristiina Teerimaa ja (varauksella) vesihuoltosuunnittelija vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Projektiryhmän puolesta

Juhani Helminen                                         Jarmo Aalto

0400 665773                                            0400 740009

juhani.helminen@gmail.com jarmo.aalto@kustavi.fi

TIEDOITE  08.10.2007

Vesiosuuskunta perustettiin 26.09.2007. Nimeksi tuli Pohjois –Vartsalan vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnan toiminta-alue käsittää Hilappajärven pohjoisrannan Kalviikinpuhdin, Kalviikinpuhdintien / Kalviikinpuhdin raitin, Norpinlahden ranta-alueet aina Satuniementien perukoille Salmenperään asti.

          Lopullinen aluerajaus tapahtuu, kun asukkaiden halukkuus pelkkään vesijohtoon selvinnee. Jätevesiasiat jää siis kunkin kiinteistön omaksi murheeksi kuitenkin siten, että vesiosuuskunta voi konsultoida ja avustaa kiinteistökohtaisissa esim. harmaavesijärjestelmien hankinnoissa.

Vesiosuuskunnan hallitukseen kuuluu:

Juhani Helminen puh.joht.                           0400 665773       juhani.helminen@gmail.com

Veijo Karvonen vara puh. joht.

Paul Lindroth

Jouko Jalonen

Jonni Grönlund

Antti Jokinen

Kauko Sandell

Tilintarkastajat: Ismo Suikkari ja Ritva Hömppi

Varatilintarkastajat: Maija – Liisa Lappalainen ja Jyrki Saario

Vesiosuuskunnalle on avattu tili Vakka – Suomen Osuuspankissa Kustavin konttorissa  08.10.2007. Jäsenmaksut maksetaan tilinumero 519100-28601. Maksusuoritukseen tulee aina merkitä (Viesti maksun saajalle:) kohtaan: Jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudeksi perustamiskokouksessa päätettiin 200 euroa.

Meneillään on ensimmäisen vaiheen suunnittelu (suunnittelijains.  Henna Paajanen / Erkko Välimäki), joka käsittää putkilinjan Hilappajärven eteläpuolella sijaitsevalta paineenkohotusasemalta Kalviikinpuhdintielle /  – raitille. Samalla hahmotetaan myös koko alueen tarpeet  toteuttamismahdollisuudet. Tämän jälkeen on jo huomattavasti helpompi arvioida luotettavammin kustannuksia. Lähtökohtana kuitenkin voidaan pitää, että pelkkä vesi ei tulisi maksaa 5000 euroa enempää / liittymä. Haluan kuitenkin korostaa, että sellaista ”meediota” ei ole syntynytkään, joka voisi etukäteen liittymähintaa arvioida ennen kun yksikköhinnat ovat tarkalleen tiedossa ja etenkin: Kuinka monta meitä on projektikustannuksia jakamassa?

          Jatkossa on siis erityisen tärkeätä, että ko. alueen kiinteistönomistajat anovat vesiosuuskun-nan jäsenyyttä tullakseen huomioiduksi putkilinjojen ja kapasiteettien arvioinnissa jo alusta pitäen. Jälkiliittyminen ei kaikissa paikoissa tule edes mahdolliseksi tai ainakin muodostuu merkittävästi kalliimmaksi kun alusta saakka suunnittelussa mukana olleille. Tätä ei pidä käsittää kiristyksenä, eikä uhkailuna vaan tosiasioiden toteamisena. Tiedustella voi muista vesiosuuskunnista.

          Julkinen tiedotus on tarkoitus hoitaa lähitulevaisuudessa oman NETTIsivun välityksellä. Asiaa on työstänyt Arto Vainio. Hänelle kiitos siitä!

Jäsenanomukset toistaiseksi voi lähettää osoitteella ( Huom! Jäsenmaksut vasta kuukauden kuluessa siitä kun anomus on hyväksytty):   

Juhani Helminen

                                                                 Keskitie 15

                                                                 21280 Raisio

Liitetiedostot:

Vesiosuuskunnan säännöt

Jäsenanomuskaavake

Terv. J.H.

Tiedoksi, että nämä tiedotteet ovat olleet alkueräisen pvvok.net kotisivuilla eli julkisessa jaossa jo aiemmin.

Juhani Helminen