MUISTUTUS!

Vuosi lähenee loppuaan ja vesimittarien ilmoitukset olisi pitänyt jo tehdä, mutta heikolta näyttää. Saamani tiedosta ilmenee, että yli 70 taloutta vielä ilmoituksensa antamatta? Tämä ei enää edes hymyilytä koska käyttöveden lasku menee Kustavin kunnan mittarien mukaan vuoden lopulla. Kiinteistöiden vuoden 2022 kulutusten ilmoitukset eivät alkuunkaan vastanneet Kustavin kunnan mittauksia ja tähän tehdään kyllä muutos. Aivan liian mononi näyttää uskovan, että vesiosuuskunta ottaa yhteisvastuun ”ohijuoksutuksista” eli ilman mittaria tai tahallisella mittarin kääntelyllä vältetystä käyttöveden kulutuksesta. Näin ei tule enää tapahtumaan vaan kaikki kulut tullaan perimään kustannusten aiheuttajalta. Vesimittarin asennusta ei voi vahingossa asentaa väärin koska siinä on selkeästi nuolella osoitettu veden kulkusuunta. Jos katsoo, että siitä huolimatta on epävarma vesimittarin asentamisessa niin kannattaa tilata ammattilainen sen tekemään. Mittarin kääntäminen kesken kauden tulkitaan tarkoitukselliseksi vesilaskun pienentämiseksi ja asia käsitellään vesiosuuskunnan hallituksessa toimenpiteitä varten.

Vesimittarien vaihdossa aina vanha mittari tulee luovuttaa vesiosuuskunnalle uuden tilalle saamiseksi ja mittarin sarjanumero Annan Tilitoimisto Oy:lle. Kiinteistön omistaja/haltija on velvollinen ilmoittamaan, sekä vesimittarin sarjanumeron, että veden käyttömäärän kun lopettaa mökin käytön syksyllä tai viimeistään marraskuun loppuun mennessä! Toivon, että näitä muistutuksia ei tarvitsisi joka vuosi tehdä koska siihenkin kuluu aikaa ihan tarpeeksi.

Juhani Helminen pvvok:n hallituksen pj.

KIINTEISTÖILLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET.

Pvvok:n vesilaskutuksessa on vuosia ilmennyt liikaa eroa Kustavin kunnan mittaaman veden ja vesiosuuskunnan käyttäjien ilmoittamassa määrässä. Vuoden 2022 osalta ero oli järkyttävä ja se ei selity pvvok:n vastuualueella tapahtuneista vuodoista vaan kiinteistöillä tai luvattomasta ohi mittarin käytetystä vedestä. Esim. Vuosnaisten vesilaitokselta lähtevässä linjassamme ei vuotoja ole esiintynyt ko. vuotena, mutta n. 1000 m3 ja yli Raualan linjassa 2000 m3 vähemmän ilmoitettu kun Kustavin kunta mitannut asemalta lähteneen veden määrästä? Rauhalantien linjasta vielä hurjempi ero selittyy pieneltä osaltaan vuodoista joita ko. ajanjaksolla linjassa esiintynyt. Tähän jatkossa puututaan ja luvaton ohi mittaria tai ilman mittaria veden käytöstä tulee ikäviä seuraamuksia. Nämä tapaukset tullaan selvittämään ja tarkoittaa, että kiinteistöillänne voi liikkua PVVOK:n hallituksen valtuuttamat tarkastusta suorittavat henkilöt.

Tämä tapahtuu Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan eli:

10 § Jäsenen velvollisuudet kohta 5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesijohtoverkostoon liitetyt johdot.

Tämä on välttämätöntä jotta ensinnäkin voimme selvittää vuotojen aiheuttajat ja tehdä ohijuoksutuksesta lopun. Kiinteistön haltian on ehdottomasti heti vuodon havaitessaan ilmoitettava siitä pvvok:lle tai ainakin Kustavin kunnan päivystävälle huoltomiehelle. Ilmoituksen laiminlyönti johtaa kiinteistön korvausvelvolliseksi kaikista kustannuksista mitä vuodon selvittämisestä on muodostunut. Mikäli vuoto ei ole tapahtunut mittarin kautta niin vesiosuuskunta tekee vuodosta arviolaskutuksen, johon meillä on etälukulaitteiden kautta hyvät mahdollisuudet.

Näiden asioiden on oltava kunnossa jos aiomme tosissamme pyrkiä liittymään Kustavin kunnan vesilaitokseen ja sehän on tavoitteemme. Siivotkaamme ensin oma pihamme näistä rasitteista! Tuskin kukaan meistä jäsenistä/omistajista on halukas maksamaan toisten epärehellisyydestä lisämaksuja, mutta niitä tulee pakosta ellei ongelmaa saada hoidettua. Eli ilmoittakaa havainnoista kun jotain häiriöitä havaitsette välittömästi ellette itse halua ylimääräistä maksaa. Vuotojen etsintä on esim. liukkaalla kelillä erittäin tapaturma-altista työtä ja vaatii myös paikallistuntemusta. Ilmaiseksi sitä ei enää tehdä kuten aiemmin se on jokaisen hyvä tietää. Hyvää Joulunalusta kaikille!

Juhani Helminen

ONKO KIINTEISTÖNNE VAKUUTUKSET KUNNOSSA?

Odottamattomien vahinkojen varalta kannattaa tarkistaa kiinteistönne vakuutus. Varsinkin myrskyjen ja voimakkaasti vaihtelevien lämpötilaerojen vuoksi helposti syntyy kustannuksia esim. vesiputkien jäätyessä ja uudelleen sulaessa. Myrskyt aiheuttavat myös voimakkaita veden nousuja joissa rannan läheisyydessä putket voivat huuhtoutua paljaaksi tai jopa kiinteistösulkukin jos on rannan läheisyyteen jouduttu asentamaan. Aivan oma ryhmänsä on katkeilevat oksat ja kaatuvat puut joiden juurasto on voinut yltää jopa vuosia sitten asennetun vesijohdon alle. Kaatuessa puun juurakko voi helpostikin vaurioittaa pukea. Jos tällainen vahinko sattuu kiinteistösulun jälkeen niin eihän siinä vielä vuotoa satu, mutta tilanne muuttuu oleellisesti jos putki repäisee kiinteistösulun irti. Silloin vahingon aiheuttaja on kiinteistön vastuualueella. Siinä saattaa juridista pohdintaa alkaa tapahtumaan monella tasolla?

Eli varmin tapa on huolehitia kattavasta vakuutuksesta kaiken varalta. Paras ja halvin tapa kuitenkin olla huolellinen vesijohdon ja vesimittarin kanssa, ettei päästä jäätymään! Kiintyeistösulku kannattaa aina pistää kiinni kun jättää kiinteistön tyhjilleen muutamaksi päiväksikin. Huom! vesimittari ei kestä pakkasta lainkaan vaan sen lasi rikkoutuu jo vähäisestäkin pakkasesta. Sama koskee metallisia palloventtiilejä tai muhveja jotka halkeavat herkästi ja alkavat vuotamaan. Suojaaminen eristeillä auttaa pienille pakkasille, mutta lämpökaapelit kovemmille! Talven varalle käyttämättömille kiinteistöille paras tapa tyhjentää vesijohdot ja viedä vesimittari lämpimään suojaan! Tähän kannattaa kysyä ammattimiesten neuvoja!

Ps. Muista vakuutukset!

Juhani Helminen

VUOTOTILANNE OHI!

”Vuoto” paikallistettu eli kiinteistösulku jätetty auki kun tyhjennetty kesävesilinja. Eli olkaa tarkkana ja varmistakaa, että kierrätte venttiiliä oikeaan suuntaan eli oikealle kun haluatte sulkea sen! Nyt asia kunnossa, mutta ikävä lisälasku tulossa kiinteistön omistajalle valitettavasti. Kiitos kaikille tilanteen selvittämisestä!

Juhani Helminen

Vuoto paikallistettu!

Voto rajattu Vuosnaistentien ja Vuosnaisten vesiaseman väliselle alueelle! Eli todennäkoisesti jonkin kiinteistön alueella on vuoto. Asiaa selvitetään ja tiedotetaan kun vuoto löydetty!

Juhani Helminen

Mahdolliset katkot veden jakelussa PVVOK:n Pohjiois-Vartsalan Vuosnaisten vesijohdossa tänään.

Eilen ilmoitettu vuoto jatkuu ja sen selvittely alkaa tänään. Tarkoittaa käytännössä, että veden jakelussa voi syntyä katkoksia tai pidempiaikaisia jakeluvaikeuksia jos joudutaan joku määrätty haara sulkemaan kunnes sen korjaustyöhön voidaan ryhtyä. Toitottavasti vuoto löytyy jonkin kiinteistön alueelta koska sää alkaa kylmetä ja vedenalaisen vuodon paikallistaminen alkaaolla haastavaa. Muistutan vielä, että jokainen joka viikonloppuna on mökillään jotain vesijohdon kanssa tehnyt ilmoittaa siitä minulle välittömästi sillä lasku kasvaa mitäpidemmälle tämän vuotoetsinnän kanssa edetään!

P. Toivottavasti jokainen ymmärtää, että tähän vuodenaikaan etsinnän järjestäminen saarikiinteistöille vaatii resursseja ja valta osalta veneet on jo asetettu talviteloille. Lisäksi tuulessa tai lumisateessa liukkailla rannoilla liikkuminen on tapaturma-altista toimintaa. Matalat lahdet menevät myös jäähän pienemmälläkin pakkasella!

Juhani Helminen 0400 665773

VUOTO Vuosnaisten vesiaseman linjassa.

Eilen eli lauantain 11 pv:n puolenpäivän aikaan alkanut vuoto Pohjois-Vartsalan alueen Vuosnaisten vesilinjassa. Vuoto n. 2,6 m3/h tarkoittaa kyllä melkoista vuotoa joka todennäköisesti on jollain kiinteistöllä? Kaikki jotka ovat kiinteistöillään jotain vesijohdon kanssa eilen toimineet tarkistuttakaa, ettei vuoto ole kiinteistöllänne. Alamme olosuhteiden vuoksi vasta huomenna hakemaan vuodon syytä ja jos se osoittautuu jonkun kiinteistön aiheuttamaksi niin lasku tulee kokonaisuudessaan kiinteistön maksettavaksi!

Mikäli alueella on liikkunut hinaajia, ruoppaajia tai kalastajia ankkureineen niin ilmoittakaa havainnoistanne minulle suoraan 0400 665773 tai sähköpostiini.

Juhani Helminen

MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI!

Seuraavan sisältöisen päätöksen mukaan Annan Tilitoimisto Oy ja Vesilaskuttajamme on ohjeistettu toimimaan hallituksen jo 2020 tekemällä päätöksellä. Päätöstä ei ole kumottu, eikä muutettu joten sen mukaan toimitaan. Sattuneesta syystä tästä on muistutettava!

PVVOK:n hallituksen toimintaohje Annan Tilitoimisto Oy:lle ja laskuttajalle.

Vesiliittymä:

Vesiliittymä anotaan hallitukselta, joka myös päättää sen rakentamisesta. Liittymä katsotaan käyttövalmiiksi, kun se on tarkastettu ja paineistettu.

Liittymän käyttöä ei saa aloittaa ilman asennettua vesimittaria, josta tiedot luovutettu vesiosuuskunnalle.

Liittymän/vesijohdon rakentamisessa ja tarkastamisessa huomioidaan pvvok:n sääntöjen 8 § ja 10 § alakohtineen.

Mittari-ilmoitukset:

Kulutus lukema ja –sarjanumero on aina ilmoitettava vesiosuuskunnalle tilitoimiston/laskuttajan ohjeen mukaisesti kuluvan vuoden  joulukuun 1 pv:n mennessä. Ilmoitus myös, jos käyttö kuluvalta vuodelta lopetettu ja kiinteistö vain kesäkäytössä.

Ilmoituksen  laiminlyönti  johtaa siihen, että tarkistus suoritetaan kiinteistönomistajan kustannuksella tai lähetetään arviolasku. Arviolasku on aina vähintään 50 m3, jota ei hyvitetä seuraavassa laskussa.

Vesiliittymän luvattomasta (mittarittomasta) käytöstä vastaa aina kiinteistön omistaja.

Luvattomat käytöt käsitellään aina vesiosuuskunnan hallituksessa tapauskohtaisesti ja päätetään menettelytavoista. Luvattomasta käytöstä johtuneet kustannukset veloitetaan kiinteistön omistajalta ja kiinteistösulku tullaan asettamaan käyttökieltoon eli veden käyttö estetään, kunnes maksut on suoritettu.

Laskutus:

Veden kulutuksesta laskutetaan kerran vuodessa joulukuun 1 pv:n kulutusilmoituksen mukaisesti.

Kulutusilmoitus  on määräaikaan mennessä annettava tai laskutetaan min. 50 m3:n kulutusta vastaava sakkomaksu, jota ei hyvitetä seuraavassa laskussa.

Reklamaatiot vesilaskutuksesta käsitellään aina vesiosuuskunnan hallituksessa. Tilitoimistolla/laskuttajalla ei ole oikeutta poiketa yleisestä ohjeesta.

Vuototapaukset:

Vesiosuuskunnan vesijohtolinjassa havaituista vuodoista tulee tehdä välittömästi ilmoitus Kustavin kunnan päivystävälle kiinteistönhoitajalle puh. 044 383 8822 vesijohtolinjan sulkemisen varmistamiseksi.

Kiinteistön linjassa tapahtuvassa vuototapauksessa tulee kiinteistösulku sulkea välittömästi jailmoittaa vesiosuuskunnalle puhelimella tai tekstiviestillä nro 0400 740009 tai 0400 665773

Laatuepäilyt:

Maku- tai hajuhaitat pitää aina ottaa vakavasti ja veden talouskäyttö ilman keittämistä silloin on ehdottomasti vältettävä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi Kustavin kunnan päivystävälle kiinteistönhoitajalle ja vesiosuuskunnalle puhelimella tai tekstiviestillä nro 0400 740009  tai pj:lle 0400 665773 (tällä hetkellä).

Vesinäytteen tulisi itse ottaa välittömästi kahteen puhtaaseen pulloon (esim. uunissa lämmitettyyn) ja toimittaa analysoitavaksi. Jos näytteessä esiintyy epäpuhtauksia, joka estää talouskäytön vesiosuuskunta maksaa vesinäytteen.

Erimielisyydet:

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan vesiosuuskunnan hallituksessa tai jäsenkokouksessa. Ellei sopua löydy laskutuksessa käytetään perintätoimistoa ja riidat ratkaistaan pvvok:n sääntöjen 24 §:n mukaisesti osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Muita huomioitavia seikkoja:

Vesiosuuskunnan vesijohtoon ei saa kytkeä muita vesilähteitä esim. porakaivoa, rengaskaivoa tai sadevesisäiliöitä.

Kiinteistösulut on tarkoituksenmukaista pitää suljettuna aina kun ollaan useampia päiviä poissa kiinteistöltä. Pakkaskautena kiinteistösulut on hyvä pitää suljettuna aina kun mahdollista vuotovahinkojen välttämiseksi.

2020 PVVOK Hallitus

PERUSINFRA PUHUTUTTAA

Osuuskunta-/vuosikokous 16.7.2023 valtuutti pvvok:n hallituksen korottamaan Vesiliittymän hintaa 20 %:a. Hallitus päätti kokouksessaan 5.8.2023 yksimielisesti korottaa Veliliittymän hintaa 20 % eli 1000 €:lla. Eli vesiliittymän hinta tämän jälkeen on 6000,00 euroa.

Tämä on perusteltua yleisen hintatason nousulla niin materiaalien kun palkkatasonkin osalta. Esim. ”isoveljemme” VOK Kustavi veloittaa Vesiliittymästä 7500,00 €. Täysin selvää on, että emme pysty ostotyöllä halvemmalla asioita hoitamaan kun VOK paremmin varustautuneena omalla työvoimallaan.

Tämä hinta-asia herättää aina välillä kysymyksiä, että miten se putkenpätkä nyt niin kalliiksi voi tulla. No eihän se välttämättä aina tule, mutta osuus tarkoittaa osallistumista koko vesijohtoverkostomme rakennuskustannuksiin ja varautumiseen tuleviin huolto/korjauskustannuksiin. Tämän vuoksi emme voi elää kädestä suuhun hinnoittelussa. Käytännössä jokaisesta liittymästä tulisi jäädä jotain nk. pahan päivän varallekin. Tosin vesiosuuskuntamme taloudellinen tila on toistaiseksi hyvä, mutta uusien liittymien rakentaminen alkaa olla lopuillaan runkoputkiemme kapasiteetin vuoksi. Käytännössä tarkoittaa, että ennen pitkää alamme syömään säästöjämme ja tähän on varauduttava.

Tuleva kehitys edellyttää hallitukselta ja etenkin jäsen/osakaskunnalta ymmärrystä yhteisen taloudenhoidon tärkeydestä ja siihen ennalta varautumisen välttämättömyydestä.

Onneksemme meillä on mahdollisuuksia merkittävienkin säästöjen tekemiseen jo pelkästään eri vesiosuuskuntien yhteistyön parantamisen kautta. Kustavin kunta olisi luonteva koordinaattori koska toimimme kunnan perusinfran jatkeena kukin omilla kunnan määräämillä osa-alueilla ja kunnan valvonnan alaisina.

Tässä näyttää nyt olevan ”momentumia” johon kannattaa panostaa ja sen teemme ainakin pvvok:n osalta parhaamme mukaan.

Juhani Helminen

TUTKIMUSTULOS!

Tutkimustulos koskien Pohjois-Vartsalan eli Vuosnaisten vesilaitoksen linjaa on saatu ja lähetetty myös asianomaisille tahoille esim. Kustavin kunnan tekniseen virastoon ja terveystarkastajalle. Eli tarkemmat tiedot voi kysyä heiltä sillä minulla ei ole oikeutta osittain tuloksia ilmoittaa ja asiantuntemusta sisällön analysointiin. Kerron vain sen mitä itse tutkimuslaitokselta tiedustelussa kävi ilmi.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että rautaa on yli sallitun arvon ja myös mangaania. Tämä ei vielä ole terveysriski, mutta saattaa olla visuaalisesti haittaavaa ja aiheuttaa esim. pyykin pesussa ongelmia värjäämisenä.

Asiaa on selvitetty, mutta muuta selkeää syytä ei löydy kun vähäinen kulutus ja ajoittain melkoisestikin vaihteleva virtaus putkistossa. Esim. kuluneen kuun aikana veden käyttö oli Vuosnaisten vesilaitoksesta PVVOK:n vesijohdossa seuraava:

o-1 m3/vrk 13 pv:nä, 2 m3/vrk 5 pv:nä, 3 m3/vrk 4 pv:nä, 5 m3/vrk 5 pv:nä ja 7 m3/vrk vain 2 pv:nä. Koko kuukauden (26.8-26.9.2023) kulutus siis vain 81 m3. Valitettavasti meillä on niin kutsuttua sesonkiluonteista tuo kulutus.

Tästä seuraa, että ensinnäkin kulutus on hyvin alhaista suurin osan ajasta ja esim. viikon loppuina pistekulutus saman aikaisesti voi aiheuttaa hetkellisesti voimakasta virtausta putkissa ja irrottaa putkien sisäpinnoille muodostunutta sedimenttiä? Olemme Uudenkaupungin veden jakaja ja ostamme jakamamme veden Kustavin kunnan vesijohdon kautta. Eli raudan ja mangaanin esiintyminen vesijohdossamme vaikuttaa uskomattomalta, herättää epäilyjä luvattomien vesilähteiden liitoksista joillakin kiinteistöillä? Tämä on ehdottomasti kiellettyä ja tuomittavaa! Toisaalta minulle myös kerrottu, että ”kaikkiin” vesijohtolinjoihin ajan mittaan muodostuu sakkaa jos käyttö on hyvin vähäistä?

Niin tai näin meillä on tarkoitus hoitaa asia kuntoon yhteishuuhtelulla jossa saman aikaisesti avataan ja suljetaan venttiilejä ko. vesijohtolinjan sivujohtojen ääripäissä. Tämä suoritetaan Kustavin kunnan vesihuollon kanssa sovittavana ajankohtana tämän syksyn aikana. Pikaista parannusta asiaan emme pysty tarjoamaan muuta kun veden juoksuttaminen jos värihaittaa ilmenee. Kova juoksutus vain irrottaa lisää partikkeleja putkien sisäpinnalta eli pahentaa tilannetta. Rauhallisella juoksutuksella pärjää paremmin.

Erityisesti varotan nk. kesävesilinjojen käyttäjiä siitä, että putket lämpiävät maan pinnalla ja veteen voi muodostua muitakin jopa terveydelle vaarallisia bakteereja. Näistä linjoista ei tulisi ottaa juomavettä suoraan vaan tulisi keittää ensin. Tässä ei välttämättä kesä kuumalla runsaampikaan juoksutus auta vaan nostaa vesilaskua koska kaikkihan juoksuttavat käyttämänsä vetensä vesimittarin kautta kuten kuuluu tehdäkin?

Syksyn odotusta!

Ps. Muistakaa lukea vesimittarinne ennen mökkeilynne lopettamista ja ilmoittaa se asianmukaisesti Annan Tilitoimisto Oy:lle

Pvvok: hallituksen pj.

Juhani Helminen