Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Sami Jalonen

Faktaa Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnasta.

Väärien uskomusten ja huhujen kumoamiseksi totean, että vesiosuuskunnassamme ei ole jäätymisestä johtuvia vaurioita ilmennyt Pohjois-/Etelä- Vartsalan alueilla yhtään ainutta kertaa. Tämä koskee vesiosuuskunnan vastuualuetta eli putkistoa ja venttiileitä.
Pahemmat skenaariot eivät toteutuneet koska ennaltaehkäiseviin toimiin niiden välttämiseksi ryhdyttiin ajoissa. Väitteitä jäätymisestä kyllä on esitetty, mutta todisteita ei niistä ole esitetty. Yleensä jäätymisen seuraamukset johtavat myös vuotoihin ja tällaisia vuotoja ei ole esintynyt.

Ongelmat ovat johtuneet putken vaurioittamisesta muilla tavoin esim. alusliikenteen aiheuttamina tai vain luonnon voimien seuraamuksena.
Ennaltaehkäisevää toimintaa jatketaan edelleen koska se on taloudellisesti ylivoimaisesti edullisempaa ja turvaa katkeamattoman vedentoimittamisen jäsenillemme.

Mitä tulee nk. kesävesilinjoihimme niin suosittelen lämpimästi, että putket suojataan karikkeella tai sammaleella suoralta auringonpaisteelta.
Harkittavaksi tulee kotitalouksille asennettavaksi aktiivihiili suodattimet makuhaittoja poistamaan.
Halpa ratkaisu ja oikeudenmukainen vesiosuuskunnan toteuttaa kompensaationa maksetusta hinnasta.

Käyttöveden laatuongelmista tulee välittömästi ilmoittaa vesiosuuskunnalle tai Kustavin kuntaan jolta veden ostamme.
Vesiosuuskunnan tehtäväksi jää selvittää onko vika omissa putkistoissamme vaiko ostamamme veden laadussa.

Ensisijainen toimenpide tulee aina olla makuhaitan huomatessa keittää käyttövesi varmuuden vuoksi. Tällä tavalla ekäistään mahdolliset pilaantuneen veden käytöstä koituvat jälkiseuraamukset. Vesinäytteet tulee ottaa välittömästi jos aihetta epäillä käyttöveden laadun heikentyneen.

Painemiemäriasiaa

Hannu Karhuketo                                OHJE                                                       15.9.2015

PVVOK:n hallituksen puheenjohtaja

JÄTEVESIPUTKEN KÄYTTÖ, TOIMINTAOHJE

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta, PVVOK, on asentanut vesijohtoputken vedon yhteydessä samaan kaivantoon viemäriputken ns. Rauhalan haaraan vuonna 2011

Putken omistaa ja sitä hallinnoi PVVOK.

JH:n kommentti: Paineviemäriputken omistaa paineviemärivalmiuden ottaneet ja sen maksaneet. Putken asennus- ja materiaalikustannukset perittiin liittymän halunneilta.

Putken käyttöön ovat oikeutettuja ne PVVOK:n osakkaat, jotka ovat maksaneet jätevesiputken liittymismaksun PVVOK:lle , 850€ vuonna 2011 tai 900€ vuonna 2013.

JH:n kommentti: PVVOK ei tunne jätevesiliittymää, eikä siitä määrättyä maksua (vuosikokouksen asia). Vesiosuuskuntamme on vain käytännön syistä upottanut paineviemäriputken samanaikaisesti käyttövesiputken asennuksen kanssa. Tähän päädyttiin kun saimme tiedon Kustavin kunnan paineviemärirakentamisesta Rauhalan alueelle. Eli tällä toimenpiteellä haluttiin turvata vesiliittymän ottajien etu mahdolliseen paineviemärijärjestelmään liittymiseen kohtuullisin hinnoin.

Tällä hetkellä viemäriputken osakkaita 16 kpl. Heille kullekin on tehty oma liittymähaara.

JH:n kommentti: Näin asia lienee, mutta heidän omalla kustannuksellaan. Ainakin siltä osin kun viemäriputki on pääsaaren puolella.

Tällä hetkellä käyttäjiä on kolme, muut liittymät eivät ole aktiivikäytössä.

JH:n kommentti: Käyttäjillä tulee olla sopimus Kustavin kunnan kanssa jäteveden pumppaamiseen kunnan jätevesijärjestelmään. Sovittu vain siitä, että vesiosuuskunta antaa käyttöveden kulutustiedot kunnalle näistä tapauksista (Jarmo Aalto tietää).

Viemärin käyttäjät vastaavat itse kaikesta omaan putkistoon ja laitteistoon liittyvistä kuluista.

Kyseessä on niin sanottu paineviemäri, mikä tarkoittaa, ettei viemärissä ole jatkuvaa laskua kuten perinteisessä viemärissä, vaan se kulkee luonnon pinnankorkeuseroja mukaellen. Siksi jokaisella käyttäjällä on oltava oma jätevesipumppu, joka pumppaa jäteveden vaikka ylämäkeen aina Rauhalan liittymään asti. Siellä putki yhtyy Kustavin kunnan jätevesiviemäriin.

Koska valtaosalla PVVOK:n osakkaista ei ole mitään tekemistä jätevesiviemärin kanssa, sille on avattu kirjanpidossa oma tili, jonne mahdolliset viemäriä koskevat yleiset kustannukset kohdistetaan. PVVOK maksaa nämä laskut. Kunkin vuoden lopussa yhteiset kustannukset jaetaan tasan aktiivikäyttäjien kanssa. PVVOK lisää pienen hallinnointimaksun ja lähettää laskun käyttäjille. Kustannustili siis nollautuu jokaisen vuoden lopussa.

JH:n kommentti: Tällaisesta järjestelystä ei ole aiemmin sovittu, eikä päätetty. PVVOK:n ei pitänyt alkuperäisten päätösten ja ajatuksen mukaan millään tavoin sekaantua paineviemäröintiasiaan muutoin kun sen valmiuden rakentamiseen ja siitä erikseen ko. kiinteistöjä laskuttamiseen.

Minkäänlainen kustannusten kompensointi juomavesipuolelta jätevesipuolelle tai päinvastoin ei ole sallittua, vaan rahat on pidettävä tiukasti erillään.

PVVOK ei ole tehnyt Kustavin kunnan kanssa minkäänlaista jätevesisopimusta eikä hallituksen päätöksen mukaisesti tule sellaista tekemäänkään. Kunkin aktiivikäyttäjän on siis tehtävä oma sopimus kunnan kanssa jätevesisopimuksesta ja jätevesimaksun maksamiseksi.

JH:n kommentti: Juuri näin. Kunnan asia on jätevesivalmiuksien käytönotosta päättäminen ja myös sopimusten teko mikä toisaalta edellyttää kuntaa myös huolehtimaan viemäriverkosta?

Hyvää syksyä

Juhani Helminen

Pvvok:n hallituksen kokoukset.

Hallituksen kokoonpanot vaihtelevat ja osallistuminen päätöksentekoon vaikeuttuu etäisyyksien, sekä työkiireiden vaikuteuksesta. Pois sulkematta ihan päätöksentekoon osallistumisen karttamista muista syistä.

Tähän olemme jo aiemmissa hallituksissa vastanneet nk. nettikokousmallilla. Käytännössä tarkoittaa, että jokainen hallituksen jäsen saa samanaikaisesti hallituksen kokouksen ESITYSLISTAN luettavakseen sähköpostilla tai muulla tavalla toimitettuna. Näin varmistamme, että säännöissämmekin määrätty osallistumismahdollisuus kaikille hallituksen jäsenelle turvataan. Lisäksi tämä suo mahdollisuuden jokaiselle lisätiedon hankkimiseen omista lähteistään ennen päätöksentekoa. Järjestelmä on toiminnut aikaisempina vuosina loistavasti.

Jostain syystä tämä järjestelmä lopetettiin vuonna 2013 valitun hallituksen toimesta. Otettiin käyttöön uudelleen 2018. Valitettavasti tätä järjestelmää eivät tunnu hyväksyvän kaikki hallituksen jäsenet. Syykin on selvä eli face to face kokouksessa voi jaaritella niitä näitä, eikä kirjauksia tehdä. Nettikokousmallissa pitää tuoda asiat kirjallisesti esiin, eikä kukaan voi laistaa päätöksenteosta. Eriävät mielipiteet tulee kirjallisesti esittää merkittäväksi kokouspöytäkirjaan. Henkilökohtaisesti monessa ”konklaavissa” päätöksiä tekemässä olleena järjestelmä puhtaimmin edustaa demokraattista päätöksentekoa. Eli antaa todellisen vaikuttamismahdollisuuden yhtä lailla jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Suorastaan parodoksina pidän näitä ”puhelinkokouksia” jossa valtaosalla hallituksen jäsenistä ei välttämättä ole minkäänlaista käsitystä edes päätettävistä asioista saatika niiden historiasta. Tällaisten ”puhelinkokousten” päätösten lainvoimaisuudestakin voidaan olla vähintäänkin kahta mieltä. Mikään esim. allekirjottamaton puhelinkokouksen muistio ei täytä lain vaatimusta hallituksen pöytäkirjasta (esim. 2 pöytäkirjantarkastajaa + järjestystä koskeva numerointi).

Miksi asian tuon esiin johtuu, että noudattamani toimintamalli on 2 hallituksen jäsenen toimesta haastettu pelkästään paineviemäri- ja sääntötulkinta-asiakohdan vuoksi ja evätty pöytäkirjan tarkastus.

Tällaista painostusta en voi hyväksyä ja tulen vastamaan siihen tarpeen vaatimalla tavalla. Jäsenet päättävät viimekädessä osuuskuntamme asioista ellei hallitus pysty osuuttaan hoitamaan.

Pvvok:n hallituksen pj. Juhani helminen

Yhteystietojen päivittäminen

Toimittaessani jäsenkunnallemme sähköpostilla pvvok.net kotisivun jäsenille tarkoitettuun osioon salasanan ilmeni, että melko monella on sähköposti muuttunut. Tämä sama koskee osoitetietoja?

Vesiosuuskuntamme kannalta on monella tavalla tärkeää, että yhteystiedot ovat joka hetkellä ajan tasaisia. Esim. häiriöistä veden jakeluun on hyvä saada ajankohtaista tietoa mökille lähdettäessä. Laskutus tuottaa joka vuosi ongelmia ja se teettää ylimääräistä työtä, sekä kustannuksia.

Osoitetiedot tulee päivittää suoraan Annan Tilitoimisto Oy:lle sähköpostilla: hanna.kyynarainen@annantilitoimisto.fi tai puhelimella 040 1267891

Pvvok:n hallituksen p.j Juhani Helminen

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenten salasanat.

Lähettänyt 25-26.2 2019 kaikiin tiedossa oleviin PVVOK:n jäsenten sähköposteihin salasanan jolla pääsee lukemaan pöytäkirjoja ja katselemaan esim. putkikarttoja.
Salasana on siis vain jäsenille tarkoitettu ja tullaan varmasti vaihtamaan aika ajoin siitä tietenkin uudelleen ilmoittamalla.
Putkikartat ovat työn alla ja ilmestyvät myöhemmin. Tällä hetkellä kuitenkin luettavissa vuodesta 2016 vuosikokousten asiakirjat.

Selailkaa ja tutustukaa uusiin kotisivuihimme ei niitä sekaisin saa vaikka yrittäisitte!

Koulutus saatu ja nyt omillamme.

Eilen 18.2.2019 saimme (pj ja vara pj eli vastaavat) käyttökoulutusta ATK tavikselta kotisivujemme hienouksien käyttöön. Nähtäväksi jää miten nopeasti pystymme kaikki ominaisuudet käyttöön ottamaan. Selväksi kävi kuitenkin, että kotisuvustomme on paljon enemmän kun osasin siltä odottaa eli hyvää työtä ja erityisen kohtuullisella hinnalla. Mainitsemisen arvoinen myös hyvä yhteistyö koko ajalta.

Nyt vain ohjelma käyttöön asteittain sen hienouksia hydyntämällä. Toivon, että nyt voimme palvella tiedonjakamisessa paremmin jäsenkuntaamme ja myös hallituksia yhteisenä tietoalustana esim. pöytäkirjojen säilytyksessä. Tässä alkuvaiheessa on tietenkin meistä kiinni paljonko näille sivustoille tuomme luettavaa. Jatkossa hallitus tullee nimittämään kirjoitusoikeuksilla muitakin kirjoittajia tiedotuksia antamaan. Itse ainakin näen Annan Tilitoimisto Oy:n tällaisen oikeuden saajaksi jo asemansa puolesta itseoikeutetuksi.

Jäsenille tullaan lähettämään sähköpostilla tai tekstiviestillä salasana Jäsensivuille lähiaikoina. Ainakin tässä vaiheessa siellä voi tutustua vuodesta 2016, 2017 ja 2018 vuosikokousmateriaaliin. Vuoden 2019 jäsenkokous/vuosikokous asiakirjat tullaan hyvissä ajoin toimittamaan sivuille ennen kokousta.

Kevään odotusta

Juhani Helminen pj.

Etelä-Vartsalan Santasaaren vesijohtolinja

Santasaareen johtavassa vesijohtolinjassa havaittu vuoto pyritään paikallistamaan ja korjaamaan heti kun sääolosuhteet sen sallivat. Tutkinta joudutaan suorittamaan sukeltajaa käyttäen. Asiasta tiedotetaan ennen kun työhön ryhdytään hyvissä ajoin. Päämääränä on, että Santasaaren kesälinjan avautuessa sitä myös kiinteistöt voivat käyttää.