Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Sami Jalonen

Etelä-Vartsala Viliskeri

Viitaten aiemmin antamiini tiedotteisiin nyt Itä-Viliskerin rannan vesiputken huolto-/korjaustyöt on saatu päätökseen. Toivon mukaan alueen kiinteistöt saavat käyttövetensä silloin kun sitä tarvitsevat omasta hanastaan? Kiitän kaikkia kiinteistönomistajia jotka ovat suhtautuneet ymmärryksellä ja maltilla esiintyneisiin vesikatkoksiin. Alue on erityisen haastava koska sinne osuus Iniön aukolta kova aallokko sopivalla tuulella. Jäämme aina toiseksi luonnonvoimille vaikka kuinka yrittäisimme. Vesistöissä työskennellessä sää näyttelee pääroolia se on hyvä pitää mielessä.

Eli hyvää kesän alkua omasta hanasta otetun käyttöveden kera ja nauttikaa kesästä!

VAROITUS JATKUU!

Korjaus edelliseen ilmoitukseen. Eli sukellus-/kunnostustyöt jatkuvat vielä 12-13.4.2021 päivinä. Sääolosuhteet saattavat vaikuttaa merkitsevästikin aikatauluun. Välttäkää lähestymistä mikäli havaitsette veneen alueella. Kaikenlainen uteliaisuus saattaa vaarantaa sukeltajan turvallisuuden!

Nyt käynnissä oleva tarkastus-/kunnostustyö ei aiheuta ainakaan pitkää katkosta vedenjakeluun jos lainkaan. Ainoastaan jos joudutaan lisäämään tai uusimaan jokin osa putkista niin voi aiheuttaa lyhyehkön katkoksen vedenjakelussa.

Tiedustelut numerosta 0400 665773

VAROITUS SUKELLUSTYÖSTÄ!

VILISKERIN ITÄRANNALLA käynnissä vesijohdon tarkastussukellusta. Tavoitteena siirtää osa vesijohdon pääputkesta ulommas syvempään veteen ja samalla suojata myös kiinteistöhaarat mahdolliselta aallokon aiheuttamalta vahingolta.

Kaikkia alueella liikkuvia pyydetään suureen varovaisuuteen koska esim. vesijohdot voivat hetkellisesti käydä lähellä pintaa ja muodostaa vaaran veneilijöille. Sukeltajien venettä ei pidä lähestyä vaan kiertää vähintään 50 m:n etäisyydeltä! Työ kestää arviolta vielä tämän päivän ajan.

Kevät ei saa yllättää!

Mökkisesonki alkaa ja tuo yleensä aina joitain yllätyksiä talven jäljiltä. Usein nämä ikävät yllätykset koskevat vesijohtoja vaikka kuinka on pyrkinyt huomioimaan asiat kun mökin talviteloille asettanut.

Varsinkin kesävesilinjoissa veden käyttöönotossa muistettava seuraavat asiat:

  1. Linja on ollut pitkään käyttämättä ja vesi seissyt putkessa ehkä kuukausia. Tämän vuoksi kannattaa ensin ottaa tynnyriin tai muihin astioihin vettä esim. saunomiseen tai vaikka suorittaa joitain pesutoimia alkajaiseksi. Näin saadaan hyväksikäytetty pitkään putkistossa maannut vesi jossa varmuudella haju-/makuhaittoja. Mittarin ohijuoksutus on ehdottomasti kielletty!
  2. Pienetkin vuodot tulee korjata sillä nykyisellä etäluku järjestelmällä ne havaitaan ja aiheuttavat etsinnän. Mikäli ne löytyvät kiinteistön vastuualueelta eli kiinteistösulun jälkeiseltä osalta lasku lankeaa kiinteistön omistajan maksettavaksi.
  3. Nk. kesävesilinjat tullaan varustamaan vesimittareilla. Mittarit tullaan asentamaan linjasulun jälkeen eli linjan alkuun. Näin voidaan valvoa helposti pitkien linjojen mahdollisia vuototiloja ja vedenkäyttöä.
  4. Käyttöveden haju-, väri- ja makuhaitoista on aina ilmoitettava välittömästi vesiosuuskunnalle ja sovittava näytteen ottamisesta. Aina kuitenkin pitää juoksuttaa ensin vettä jonkin aikaa ja todeta haitan hävinneen. Vesinäytettä ei missään tapauksessa pidä ottaa ilman, että ensin tehokkaasti juoksuttaa vettä putkesta!
  5. Vielä kerran muistutus siitä, että vesiosuuskunnan vastuualue verkostosta on ilmoitettu loppuvan kiinteistösulkuun tai kesävesilinjoissa linjasulkuun. Siksi on tärkeää, että kiinteistöillä hoidetaan oma osuus kunnolla ongelmien välttämiseksi.
  6. Muistutus myös siitä, että vesiosuuskuntamme pvvok ostaa veden Kustavin kunnan vesijohtoverkosta eli on samaa vettä kun Kustavissa muuallakin. Valitettavasti esim. somessa ilmoitetaan virheellisesti, että puhdistamme vettä. Emme puhdista, mutta kyllä pyrimme huolehtimaan veden laadusta parhaamme mukaan. Paras laatuvahti on kuitenkin kiinteistöllä eli käyttäjät!

Tiedoksi myös, että kiinteistöjen käyttöilmoitukset eivät alkuunkaan vastaa Kustavin kunnan mittaamia käyttömääriä ja erotus ei selity edes tiedossamme olleilla vuodoilla. Kaiken lisäksi ei linjavuotoja ole esiintynyt Vuosnaisten vesiaseman linjassa ainoatakaan. Tämä tarkoittaa, että mittarin ohijuoksutusta tapahtuu aivan kohtuuton määrä. Tähän puututaan ja siitä kiinni jäävä saa melkoisen laskun ja huonon maineen. Olemme laskeneet käyttöveden hintaa juuri siksi, että tämä ongelma poistuisi.

Kertokaa naapureillenne koska aivan liian harva kiinteistön omistaja viitsii näitä kirjoituksiamme lukea!

TIEDOTE 15


Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinjassa vuoto paikallistettu ja korjattu.

Vuoto ei ollut vesiosuuskunnan verkossa vaan kiinteistöllä. Kiinteistösulku oli jäänyt hieman auki ja putki vuotamaan.

Tästä opimme, että kiinteistösulku pitää sulkea kunnolla ja tarkistaa, että se ei vuoda. Tällainen tapaus aiheuttaa paljon vaivaa ja kustannuksia koska verkostomme on laaja ja kiinteistöt sijaitsevat osittain vaikeasti kuljettavien teiden päässä varsinkin talviaikana.

Tällä hetkellä ei tiedossamme ainakaan merkittäviä vuotoja vesiosuuskunnan verkostossa!

TIEDOTE 14

Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinjassa häiriöitä jakelussa 25.2.2021 pv:n aikana.

Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole ollut vuotoja.

Aiemmin esiintynyt vuoto alkanut kun lämpöaalto sulatti jäätymän? Eli toivomme ei toteutunut, että joku on kiinteistöllään havainnut vuodon ja toiminut sen mukaisesti?

Alamme tänään selvittämään mahdollisuuksien mukaan vuodon alkuperää ja oletuksena on, että se sijaitsee jollakin kiinteistöllä. Pikkuteillä on nk. pääkallokeli ja sama pätee maastossa eli tehtävä on vähintäänkin haastava.

Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi.

TIEDOTE 13

Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- Kooskeri- Krooknaistenniemi vesilinja toiminnassa. Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole ollut vuotoja.

Tämänhetkinen tilanne voi olla vain väliaikainen sillä linja on ollut suljettuna ja esim. maan päällinen vuotokohta on mitä todennäköisemmin jäätynyt uudelleen ja vuoto tyrehtynyt. Tämä nähdään kun seuraava lämpöaalto tulee ja sulattaa jään? Eli toivossa elämme, että joku on kiinteistöllään havainnut vuodon ja toiminut sen mukaisesti? Tosin odotamme, että ilmoitus vesiosuuskunnalle tehdään viipymättä? Muussa tapauksessa joudumme selvittämään tapauksen ja siitä syntyy vain lisälaskua.

Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi. Luonnon voimille emme vain voi mitään vaikka kuinka pyrkisimme ennakoimaan uhat. Tämän kaikkien pitäisi yrittää ymmärtää!

TIEDOTE 12

VAROITUS! Kalholman ja Viliskerin alueella veneilijöille. Vesijohdon vuotokorjauksen vuoksi vesijohto nostettu ilmalla pintaan. Täyttö alkaa, mutta vaarana on putkeen jäänyt ilma joka voi aiheuttaa putkeen kohoamista lähelle pintaa. Voi viedä päiviä, että putki pystytään tarkastamaan koko pituudeltaan ja ankkuroimaan pohjaan.

Vuotokohta korjattu Itä Viliskerin osalta ja voidaan siirtyä normaaliin käyttöön tämän illan aikana lukuun ottamatta Santasaarta.

Seuraavaksi siirrytään selvittämään vuodon syytä Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- jne. vesilinjassa. Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole vuotoja. Tämän linjan tarkastaminen on erityisen vaativa ja aikaa vievää tehtävä ja tulee kalliiksi vesiosuuskunnalle tai kiinteistön omistajalle mikäli vuoto on kiinteistöllä? Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi. Luonnon voimille emme kaikissa tapauksissa vain voi mitään vaikka kuinka pyrkisimme ennakoimaan uhat. Tämän kaikkien pitäisi yrittää ymmärtää!

TIEDOTE 11

Viliskerin Itärannalta vuoto paikallistettu! Korjaus heti kun sää sallii ehkä huomenna tai ylihuomenna? Varokaa veneliikenteessä mahdollisesti pintaan noussutta vesijohtoa. Eli älkää ajako lähellä Viliskerin Itärantaa veneellä! Etäisyys syytä pitää vähintään 50 m!

TIEDOTE 10

Tarkennus eiliseen tiedotteeseen. Tänään puolenpäivän jälkeen paikallistettu vuoto koskemaan Maaluoto-Keskiluoto- Pieskeri- Kooskeri- jne. aina Kroknäisten niemen ulottuvalle vesijohtolinjalle. Kysymyksessä voi olla siis jollakin kiinteistöllä jäätymisen vuoksi rikkoutunut mittarin lasi, melallinen liitin tai muu esim. vesihana? Nyt on tärkeätä miettiä onko kiinteistöllänne jäänyt kiinteistösulku sulkematta? Eli jos on jäänyt auki niin käykää itse tai pyytäkää joku toinen sulkemaan kiinteistösulkunne välittömästi. Nyt linja on suljettuna, mutta huomenna tutkinta jatkuu kiinteistö kiinteistöltä lukuun ottamatta saarikiinteistöjä joihin emme pääse.

Eli vuotoa ei esiintynyt Koelsuun alueella kuten ensi oletuksemme oli! Tilanne Viliskerin osalta jatkuu entisellään ja näillä tiedoilla tiistaina 26.1.2021 seuraava yritys löytää vuotokohta ja korjata se.