Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Juhani Helminen

Tilanne ohi Santasaaressa.

Selvisimme pelkällä säihkähdyksellä sillä hetki sitten saamani tiedon mukaan vedentulo oli palautunut jo eilen illalla. Muistutan, että ilmoittakaa välittömästi kun tilanne on normalisoitunut! Nämä vuotoepäilyt ovat vakava ongelma ja vaikeita/työläitä selvittää. Rahaakin alkaa palamaan melko nopeasti kun ei talkoolaisia aina saada mobilisoitua vuotoja selvittämään. Nyt siis selvisimme vähällä vesiosuuskuntana, mutta ko. kiinteistölle kyllä valitettavasti harmia aiheutti. Siitä valitteluni!

Vedenjakelussa ongelmia Santasaaressa.

Lauantaina 22.6.2019 klo 18:36 sain ilmoituksen, että Santasaaressa oli ongelmia vedensaannissa. Käynnistin välittömästi tilanteen selvittämisen ja esim. tekstareilla sain kunnan kiinteistönhoitajalta tiedon, että kunnan vedenjakelussa ei ongelmia. Muutama puhelinsoitto lisää niin tiedossa, että paineenvaihteluja oli havaittu, mutta vettä kuitenkin tuli riittävästi.

Paineenvaihtelut on ymmärrettävissä koska vedenkulutus varmasti oli tuohon kellonaikaan (saunomiset) suuri, mutta missään kohdin kulutus ei pitäisi olla 0. Teoriassa tämä on mahdollista jos samassa linjassa on tehostettu vedentuloa kytkemällä vesipumppu linjaan? Tällöin voidaan saada jopa naapurien hanaan imua. Eli jos tällainen tarve kiinteistöllä on niin silloin pitää olla omalla säiliöllä varustettu paineenkorotus ei pelkästään linjaan kytketty pumppu.

Tänään klo 8:11 saanut tiedon kunnan kiinteistönhoitajalta, että kunnan lijassa mittari käynyt 0:ssa yöllä joten voimme melkoisella varmuudella ainakin isomman vuodon sulkea pois. Tilannetta kuitenkin seurataan ja kaikki häiriöt on syytä ilmoittaa vaikka minulle välittömästi.

Haluan korostaa sitä, että kun häiriöstä ilmoitetaan niin vähintään yhtä tärkeätä on ilmoittaa kun vedentulo on palautunut. Käynnistän aina välittömästi prosessin ongelman selvittämiseksi ja se tulee keskeyttää vasta kun ongelma on selvillä ja korjattu. Eli ilmoittakaa vaikka tekstiviestillä kun ongelma on ohi!

Suojaustyön viimeistely Santasaaressa 17.6.2019.

Santasaaren kivikkoisessa rannassa vuotokorjaus suoritettiin jo aiemmin, mutta varsinaiseen putken suojaukseen päästiin vasta nyt. Sukeltaja Amos Backman alulaisensa kanssa suojasivat muovikouruilla kivikossa sijainneen vesijohdon ja akkuroivat sen 35 kuivabetonipussilla a`25 kg paikalleen. Käyttivät samaa tekniikkaa kun sähkökaapelien suojauksessa. Tämä oli viimeinen osuus nk. Viliskerin itäisessä vesijohtolinjassa. Toivon mukaan jatkossa vältymme kalliiksi tulleista vuotokohtien etsinnältä ja vesijohtojen ylösrepimiseltä. Tarkoitus on, että painotettu putki uppoaa sedimenttiin suojaan, eikä sitä sieltä ylös nosteta. Sukeltajan käyttö on putkiston kannalta ehdottomasti paras vaihtoehto ja tulee käyttää jatkossakin jos tarvetta ilmenee.

Paikka oli erityisen haastava eli Iniönakon Pohjoisreunalla johon aallokko kasvaa jo pelkästään ohiajavien alusten vuoksi suureksi saatika Etelän puoleisilla tuulilla. Nyt on ainakin pyritty turvaamaan Santasaaren kiinteistölle vesi jatkossa huonommillakin keleillä.

Oikein Hyvää Juhannusta kaikille!

Ongelmia edelleen yhteystiedoissa.

Vuosikokouksen 25.5.2019 asiakirjojen lähettämisessä esiintyi edelleen ongelmia virheellisten yhteystietojen vuoksi. Ilmenneet virheet on jälleen kerran korjattu ja toivottavasti asiakirjat löytävät osoitteisiinsa.

Tilintarkastusraportti piti olla käytettävissä huhtikuun lopussa, mutta saatiin vasta 3.5.2019. Tästä johtuu, että se ei ehtinyt ennaltasovittuun kokousasiakirjojen lähetyserään vaan joudutaan lähettämään erillisenä postina jälkikäteen. Tämä ei ollut Annan Tilitoimisto Oy:n, eikä vesiosuuskuntamme vika. Harmillinen lisää työtä ja kustannuksia aiheuttanut takaisku.

Loppu hyvin kaikki hyvin sanotaan? Nyt on ainakin asiat tiedotettu jäsenkunnalle ja päätöksiä ei tarvitse tehdä ilman ennakkotietoa.

Eli nyt pitää tehdä päätöksiä jolla turvataan vesiosuuskuntamme häiriötön hallinto pitkälle tulevaisuuteen. Asiat ovat nyt omassa hallinnassamme ja niin niiden tulee jatkossakin olla. Näistä te hyvät osuuskuntamme osakkaat/jäsenet päätätte. Vesiosuuskuntamme on yhteistä omaisuuttamme!

Kraakunsalmi/Santasaari ok!

Santasaaren vuoto paikallistettiin ja korjattiin. Vuoto johtui putken hankautumisesta kiveen. Eli oli tällä kertaa luonnonvoimien aiheuttama. Putki on korjattu ja painotettu 25 kg:n betonisäkeillä joten toivottavasti ei liiku aivan pienestä enää. Jäämassoille emme voi mitään!

Kraakunsalmen putket on videoitu ja upotettu kohteissa joissa veden syvyys alle 1,5 m keskivedestä mitattuna. Painotusta lisätty kohteissä josta painot olivat kokonaan tai osin poissa. Salmessa liikkuu melko syvässä kulkevia aluksia ja siksi teimme sen minkä voimme vahinkojen estämiseksi tehdä. Ankkuroini ikävä kyllä saattaa tarttua puken painojen sideköyteen tai jopa putkiin. Ankkurien noston yhteydessä sitten nousee putkikin pitaan tai vähintään sideköysi katkee ja painot siirtyvät. Seurauksena putken kohoaminen väliveteen ja vaaraksi veneilijöille. Voi aiheuttaa pienveneelle äkkipysähdyksen ja veneessä oleville onnettomuusriskin. Tietenkin perävetolaitekin voi siinä viottua, mutta se on kuitenkin pienempi haitta.

Eli tältä erää pitkään jatkunut ongelma saanut ratkaisunsa ja toivomme mukaan kestävän sellaisen!

Kaikille hyvää kevättä ja keskeytyksetöntä käyttöveden toimittamista kiinteistöillenne!

NETTIKOKOUS by Helminen

Varmasti suurimmalle osalle jäsenistöämme on epäselvää mitä ”nettikokous” käytännössä tarkoittaa? Kuvaan sitä lyhyesti.

  1. Pöytäkirja-aihio tehdään valmiiksi ESITYSLISTAN muodossa joka lähetetään kaikille hallituksen jäsenille samanaikaisesti.

2. ESITYSLISTAAN on pj/hallituksen jäsenet (halutessaan) asettaneet hallituksen kokouksen käsiteltäväksi/päätettäväksi haluamiaan asioita.

3. ESITYSLISTAAN on asioiden käsittelyn vuoksi tehty päätösesitykset (Esitys/Päätös:) joita voi kannattaa, tehdä oma esitys tai esittää eriävä mielipide.

4. ESITYSLISTAAN ei esityksessä määrätyn ajan sisällä saa lisätä asiakohtia vaan ainostaan kommentoida esityksiä. Merkityn sulkeutumisajan jälkeen ESITYSLISTA muuttuu hallituksen pöytäkirjaksi ja pj. lähettää sen kaikille yhtäaikaisesti sähköpostilla. Päätökset syntyvät automaattisesti enemmistöpäätöksinä, mutta eriävät mielipiteet kirjautuvat myös.

5. Nk. arkistoitava HK:n numeroitu pöytäkirja allekirjoitetaan myöhemmin sopivana ajankohtana ja mapitetaan.

Hyödyt:

a. Järjestelämä antaa kaikille hallituksen jäsenille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja käyttää omia kontaktejaan päätettävänä olevien asioiden selvittämiseen.

b. Etäisyydet ja kiireisyys ei rajoita asioiden hoitoa vaan jokainen voi itselleen sopivana ajankohtana perehtyä päätettävänä oleviin asioihin ja ilmoittaa todistettavalla tavalla kantansa.

c. Ei tarvitse uhrata aikaa face to face kokouksiin jossa esityslistan asioissa pysyminen tuottaa kovasti vaikeuksia varsinkin henkilöillä, jotka eivät halua nimeään esityksiinsä liittää. Tämä kuitenkin kuuluu tehdä koska omissa asioissaan esim äänestäminen ei ole sallittua. Tämä jääviyskysymys helposti uhohtuu kun omista eduista kysymys!

d. Melkoiset kustannussäästöt niin hallituksen jäsenille kun vesiosuuskunnalle. Ei kokouspalkkioita ei matkakorvauksia. Tosin ei matkakorvauksi niin paljon kukaan ole esittänytkään. Kokouspalkkiot/matkakorvaukset ovat iso kulu jos hallituksen jäsenet toimisivat kuten vuosikokous on asiasta päättänyt. Eli pj. 100 €/kokous ja jäsenet 30 €/kokous + matkakorvaukset jotka voivat muodostua tosi suuriksi koska hallituksen 7 jäsentä voivat olla eri puolelta Suomea.

e. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä jokaisesta kokouksesta jää kirjalliset tallenteet. Tämä ohjaa päätöksentekoa oikealla tavalla eli pysymään koko vesiosuuskunnan yhteistä etua valvovalla toimintalinjalla. Ei sulle mulle jakoja!

f. Ei postitusta, eikä kuluja.

g. Osottautunut erittäin joustavaksi ja toimivaksi käytännössä!

Haitat:

a. Edellyttää hallituksen jäseneltä netin käyttöä.

Varoitus 15.5.2019 alkaa sukellustyö Kraakunsalmi-Santasaari välillä.

Vihdoin päästään vianetsintään ja korjaustyöhön Santasaaren vesijohdon osalta. Säät eivät ole suosineet, mutta nyt päästään tositoimiin ja samalla videoidaan Kraakunsalmen putki mahdollisten lisäkorjausksien varalle. Matalassa salmessa putki on vaarassa syvässäkulkevien aluksien vuoksi ja ainoa mahdollisuus on upottaa putki sedimenttiin. Tilanne selviää vain videokuvaamalla putki ja merkitsemällä liian matalalla olevat alueet. Tässäkin ennakkovarautuminen säästää euroja ja jäsenemme turhilta murheilta. Toivomme, että häiriöt vedenjakelussa saadaan minimoitua satsaamalla ennakkohuoltoon ja korjauksiin.

Hyvää keväänavausta kaikille!

Yhteystiedot kuntoon!

Hyvät Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenet muistattehan ilmoittaa yhteystiedoissanne tapahtuneista muutoksista välittömästi vesiosuuskuntaamme? Tällä on suuri merkitys siinä, että saatte kaikki tiedotteet esim. vuosikokouskutsun/materiaalin ja postit oikeisiin osotteisiin. Väärät yhteystiedot aihettavat jatkuvasti paljon lisätyötä ja kustannuksia joista olette itse vastuullisia.

Yhteustietojen oikaisu tapahtuu lähettämällä ne sähköpostilla hanna.kyynarainen@annantilitoimisto.fi. Välttäkää puhelimella lähettämistä koska se keskeyttää muita töitä eli mieluimmin sitten kirjeellä Annan tilitoimistoon ellei sähköpostia käytettävissä.

Varoitus Kraakunsalmessa ja Santasaaren vesillä liikkujille!

Lähipäivinä aletaan suorittamaan Santasaaren vesijodon vuodon etsintää ja korjaamista sukeltamalla. Samalla videokuvataan Kraakunsalmen kautta johtava vesijohto. Kaikkia ko. vesialueella liikkujia pyydetään erityiseen varovaisuuteen !

Sukellustyön hoitaa Amos Backman köysimiehensä kanssa. Mikäli joillakin kiinteistönomistajilla on tarvetta sukeltajan käytölle voitte ottaa suoraan yhteyttä häneen puh. +358 408 205 085.