Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Juhani Helminen

TIEDOTE 9

Tilanne jatkuu Rauhalan liittymässä. Uusi vuototapaus vaikuttaa olevan jollain kiinteistöllä Koelsuun alueella. Etsinnän aikana mahdollista käyttää vettä ja täyttää vesiastiat. Koelsuun, Viliskerin ja Santasaaren osalta tilanne edelleen muuttumaton. Tämän alueen etsintöjä on sääolosuhteet vaikeuttaneet siinä määrin, että resursseja etsintöjen tekemiseen ei ole saatu. Ranta alueilla kalliot ovat jäisiä ja lumen tai sohjon peittämiä joka tarkoittaa, että liikkuminen siellä on hyvin riskialtista. Vesialueella vuodon etsintä vaatii tyyntä säätä ja sulaa vettä rantoihin asti. Leudot säät parantavat tilannetta oleellisesti.

Tilannetta hoitaa tästä päivästä eteenpäin vesiosuuskunnan puolesta Jarmo Aalto eli kaikki ilmoitukset ja tiedustelut suoraan hänelle puh. 040 0740009 . Huom! Käytä tekstiviestiä jos mahdollista välttääksesi työn häiritsemistä!

Muissa asioissa yhteys puh. 0400 665773!

TIEDOTE 8

22.1.2021 N. KLO 14:00 ilmaantunut melkoinen vedenkulutuksen lisäys. Tämä saattaa johtua jollain kiinteistöllä jäätyneen putken, mittarin rikkoutumisesta. Alue on nyt päälinjan osalla eli joudumme sulkemaan yöksi koko Rauhalan linja. Huomenna selvitys jatkuu ja vesilinja avataan uudelleen. Varatkaa vettä esim. jos käytössänne vesivessat ja muita tarpeitanne varten. Linja suljetaan n. klo 22:00. Pahoittelen näitä katkoksia!

Tiedustelut numerosta 0400 665773.

TIEDOTE 7

Ympäristön ja sääolosuhteiden vuoksi etsinnät eivät ole johtaneet tuloksiin. Asian tutkintaa jatketaan kun siihen olosuhteet antavat myöden. Toistaiseksi tilanne jatkuu entisellään. Kaikista mahdollisista asiaan liittyvistä tiedoista on apua ja niitä voi ilmoittaa numeroon 0400 665773. Kiitos!

TIEDOTE 6

Ponnisteluistame huolimatta vuotoa ei vieläkään ole löytynyt vaikka aluetta ollaan kyllä saatu rajattua melkoisesti. Säät ovat haitanneet ja tehneet jopa mahdottomaksi vesialueella etsinnöt. Niitä jatketaan kun sää sallii ja resurssit käytössä. Toistaiseksi joudumme edelleen pitämään aiemmin kerrotun putkilinjan suljettuna. Pahoittelen tilannetta!

Tiedustelut numeroon 0400 665773!

TIEDOTE 5

Viitaten edellisiin tiedotteisiin niin tiedoksi, että vianetsintä jatkuu tänään aamulla n. 10:00. Tänä aikana on mahdollista täyttää vesiastiat siltä varalta, että vikaa ei vieläkään saada paikallistettua ja korjatuksi.

Valitan ongelmia vesihuollossa. Elämme ikävintä vuodenaikaa näiden ongelmien selvittämisessä ja toivon kaikkien ymmärtävän tämän tosiasian.

Ellei vikaa saada korjattua suljetaan alue uudelleen etsintätöiden päätyttyä. Ilmoitan miten asiat edistyvät.

Vianetsintä lopetettu 14:30 tuloksena, että vuoto on Viliskerin Itäisellä rannalla 5 kiinteistön alueella. Sukeltaja ei löytänyt vuotoa meressä olevasta putkesta. Olosuhteet eivät mahdollistaneet enää jatkoetsintää vaan siihen palataan kun olosuhteet sallivat. Ranta-alueet kiviset rannat vähäisen jään ja lumen vuoksi erittäin liukkaat eli vaarallista liikkua.

Lopputulemana suljetaan aiemmin ilmoitettu osa (Viliskeri-Kalholma-Santasaari ja Kraakunkarit) uudelleen ja pidetään kiinni kunnes etsintätyöt voidaan uudelleen käynnistää. Pahoittelen siitä koituvaa haittaa!

TIEDOTE 4

Vesijohtolinja Kalholma-Viliskeri-Santasaari-Kraakunkarit on suljettuna esiintyvän vuodon vuoksi em. alueen osalta ainakin 7.1.2020 asti johtuen sukeltajien aikataulusta. Tässäkin on vielä säävaraus koska ko. työtä ei pystytä kaikissa olosuhteissa tekemään.

Sovittuna aikana on mahdollista pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Tämä edellyttää omatoimisuutta ja yhteistyötä kiinteistönomistajilta ajankohdasta sopimisessa ja venttiilin avaamisessa/sulkemisessa.

Huom! Ilman lupaa ja asiasta sopimatta linjasulkuihin EI SAA KOSKEA!

Lisä infoa numerosta 0400 665773 tai sp. juhani.helminen@gmail.com

Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

VESILIITTYMÄN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA!

Pvvok:n vesijohtolinjat kulkevat pääosin mereen upotettuina ja vain osiin maahan sekä osin kesävesilinjat maan pinnalla. Tästä seuraa erinäisiä ongelmia esim. vuototapauksien etsinnässä ja myös käyttöveden laadussa. Pintaputkissa vesi varsinkin auringossa lämpenee ja matalassa merenlahdessakin jonkin verran. Tähän ongelmaan ei ole juuri muuta lääkettä kun pyrkiä suojaamaan kesävesilinjan putki auringolta esim. karikkeella ja ennen talouskäyttöä vaikka täyttää kasteluastiat, ottaa saunavedet raikkaan veden saamiseksi. Mitä tasaisempi vuorokautinen kulutus sitä raikkaampi käyttövesi.

Vuototapauksissa vaarana on, että kotitalouksissa on verkkoomme kytketty laitteita jotka imevät käyttövetensä esim. pumput, kotitalouskoneet, painepesurit. Näitä em. laitteita EI SAA MISSÄÄN MUODOSSA KÄYTTÄÄ kun on tiedossa vuototilanne!

Näiden em. laitteiden käyttö aiheuttaa alipainetta vesijohtoon ja voi pahimmassa tapauksessa meressä imeä merivettä (pohjamutaa) putkistoon vuotokohdasta. Pois suljettua ei ole myöskään putken painuminen umpeen kun ympäristön paine (syvemmällä) vielä auttaa tässä tapauksessa.

Valitettavasti näidenkin vedenjakelussa tapahtuneiden ilmoitusten lukioiden määrä on ollut erittäin alhainen. Siksi muistutan, että olemme käyttäneet rahaa ja resursseja tiedottamiseen melkoisesti tarkoituksena palvella jäseniämme. Toivon, että ilmoitukset häiriöistä tehdään välittömästi minulle tai muille hallituksen jäsenelle. Yritämme ainakin kantaa vastuumme asiasta parhaan kykymme mukaan edellyttäen, että asioista saamme tiedon suoraan eikä välikäsien kautta puskaradiosta.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Ps. edellisten tiedotteiden mukainen vuodon selvittely edelleen kesken ja lisää tiedotan kun jotain uutta kerrottavaa.

TIEDOTE 3

2.1.2021 vianetsintä ei johtanut tulokseen. Seuraava yritys ensi viikon alussa kun saadaan sukeltajat paikalle. Vuoto on paikallistettu Kalholma (Itä) – Viliskeri (Itä/Etelä) putkeen. Tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä ja selvitystyö jatkuu. Vesijohto siis suljettuna em. alueen osalta ja mahdollista sovitun ajan pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Ilmoittakaa mahdollisista vuodoista välittömästi 0400 665773. Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

TIEDOITE 2

Aiempaa tiedotteen pohjalta ilmoitus, että maista käsin tehty kiinteistökohtainen tarkastus 31.12.2020 klo 11:00 – 13:30 välisenä aikana ei johtanut myönteiseen tulokseen. Vuoto on paikallistettu Kalholma- Viliskeri- Kraakun ja Santasaaren putkeen. Tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä ja selvitystyö jatkuu. Vesijohto siis suljettuna em. alueen osalta ja mahdollista sovitun ajan pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Ilmoittakaa mahdollisista vuodoista välittömästi 0400 665773. Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

TIEDOTUS!

Etelä-Vartsalan alueella Kalholma- Viliskeri-Santasaari vesijohtolinjassa suoritetaan vianetsintää 31.12.2020 klo 11:00 – lähtien. Varautukaa vesikatkoksiin ottamalla esim. sauna-/käyttövedet astioihin. Ilmoitamme kun etsintä lopetettu tällä sivulla.