Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Juhani Helminen

PVVOK historiaa 2007

Kustavin rakennuslautakunta                                      31.05.2007                                                 47

Näillä ohjella Pohjois-Vartsalan vesiosuuskuntaa johdettiin ja rakennettiin. Muista ohjeista minulla ei ole kirjallista tietoa. Kaikessa kuitenkin konsultoimme silloista Kustavin kunnan nimeämää yhdyshenkilöä ja meillä ei minun tietojeni mukaan ollut koskaan erimielisyyksiä mistään?

Kustavin kunnanhallitus                                              04.06.2007                                               207

Kustavin kunnanvaltuusto                                           11.06.2007                                                 47

OHJEET VESI-/VIEMÄRIOSUUSKUNTIEN LIITTYMISESTÄ KUNNAN RUNKOJOHTOON

35 §                                     Kustavin kunnan alueelle on perustettu ja on perusteilla muutamia vesiosuuskuntia, joiden tarkoitus on hankkia vettä määrätylle alueelle liittymällä kunnan runkovesijohtoon. Myös kunnan viemäriin osa osuuskuntia olisi ilmeisesti liittymässä.

Tähän asti kunnalla ei ole ollut yhtenäisiä ohjeita osuuskunnille vaan ne on käsitelty tapauskohtaisesti.

Koska vesiosuuskuntien määrä on ainakin kyselyjen mukaan lisääntymässä. olisi hyvä olla yhtenäiset ohjeet siitä miten osuuskuntien liittymiä käsitellään.

Liitteenä nro 2 olevan ohje-ehdotuksen pääajatuksena on, että osuuskunta rahoittaa, rakentaa ja ylläpitää omaa verkostoaan ja kunta ainoastaan myy osuuskunnalle vettä.

Vastaava kiinteistönhoitaja Jarmo Aalto selvitti liittymisehtoja.

Ehdotus:  Puheenjohtajan ehdotuksesta rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä nro 2 olevat ohjeet vesi- ja viemäriosuuskunnille liittymisestä kunnan verkostoihin.

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

==============================

Kh 4.6.2007                        LIITE No 41 / K.hall. 4.6.2007 § 148       Ohjeet

148 §                                  

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti liitteenä olevat ohjeet vesi- ja viemäriosuuskunnille liittymisestä kunnan verkostoihin.

                                            Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            =============================

Kv 11.6.2007                      LIITE No 16 / K.valt. 11.6.2007 § 34       Ohjeet

(12)  34 §

                                            Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta                                                                                        

Tekninen toimisto                                                                                                                

Keskustie 7

23360 KUSTAVI

Liite em. päätökseen:

OHJEET VESI/ VIEMÄRIOSUUSKUNNAN LIITTYMISESTÄ KUSTAVIN KUNNAN VERKOSTOIHIN

Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme kiinteistöä ja sen on rekisteröidyttävä.

Osuuskunta rakentaa ja ylläpitää tarvittavat verkostot ja muut laitteet.

Osuuskunta hankkii ja ylläpitää mittarikaivoa, joka asennetaan kunnan runkolinjan liitoskohtaan kunnan valvonnassa.

Kunta lukee mittarin ja laskuttaa osuuskuntaa edeltä sovittavin väliajoin mittarilukeman mukaan.

Osuuskunnan liittymismaksu kunnalle lasketaan arvioidun vedenkulutuksen mukaan. Jos vuosittainen vedenkulutus on kolmena vuonna peräkkäin yli arvioidun, liittymismaksua voidaan korottaa. Jos vuosittainen vedenkulutus on alle arvioidun, kunta ei ole velvollinen palauttamaan jo perittyä liittymismaksua.

Vesi- ja viemärijohdot tulee rakentaa kunnan ohjeiden mukaan.

Osuuskunta hankkii tarvittavat luvat ja lausunnot. (tiealitusluvat, vesialitusluvat, terveys- ja ympäristöviranomaisen lausunnot ym.)

Osuuskunta määrittelee toiminta-alueensa rajat ja ilmoittaa ne kunnalle.

Jos osuuskunta toimittaa vettä yli 10 m3 vuorokaudessa tai se palvelee yli 50 henkilöä, on se Vesihuoltolain (VHL 119/2001) tarkoittama vesihuoltolaitos.

Osuuskunta on velvollinen suorittamaan veden velvoitetarkkailua vähintään Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (STM 461/2000 tai 401/2001) mukaan.

Kunta vastaa siitä, että sen toimittama vesi on talousvedeksi kelpaavaa osuuskunnan liitoskohdassa ja osuuskunta vastaa veden laadusta siitä eteenpäin.

Osuuskunta toimittaa kunnalle:

                             -yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot

                             -laskutusosoitteen

-yleiskartan, josta näkyvät rakennettu verkosto ja siinä olevat sulut ja muut laitteet.

-lukittavan mittarikaivon avaimen

                             -listan verkostoon liittyjistä

Kunnalla on oikeus sulkea osuuskunnan liittymä, jos verkostossa epäillään vuotoa tai muusta pätevästä syystä. Liittymän sulkemisesta ilmoitetaan osuuskunnan yhteyshenkilölle.

Vielä veden käyttöilmottelusta.

Edellisen kirjoituksen jatkeeksi. Kiinteistöjen antamien käyttöilmoitusten ja Kustavin kunnan mittausten epäsuhe hieman selittynyt. Tosin ei alkuunkaan riittävästi. Excel- muodossa olevassa taulukossa ilmeni useampiakin tapauksia jossa mittari oli asennettu väärin päin eli miinusti edellisen mittauksen tulosta. Tästä muodostui virhe joka hieman korjasi laskemaa. Syytä tässäkin muistuttaa, että mittareissa on nuoli joka osoittaa veden virtaussuunnan. Eli nuoli tulee osoittaa käyttöpisteseen päin! Valitettavasti vai osa jäsenistämme lukee näitä tekstejä joten olisi kaikin tavoin suotavaa, että lukijat kertoisivat asiat naapureilleen. Kaikki olemme maksumiehinä kuitenkin.

Asiaa selvitellään edelleen yhteistyössä Kustavin kunnan ja laiteasentajan toimesta. Eli haetaan mahdollia kulutuspiikkejä vuoden 2019 ajalta kummastakin vesijohtolinjastamme. Jos jollain on asiasta tietoa voi ottaa minuun yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla. Kaikki tieto on nyt tarpeellista, että saamme asian toimimaan. Hallitus tullee antamaan vuosikokouksen hyväksyttäväksi tarkat pelisäännöt miten vesilaskutusta ja millä ehdoin tullaan jatkossa toteuttamaan. Tämä on ehdottoman tärkeää tilitoimistollemme, että he voivat omat toimensa hoitaa korkeimman päätäntäelimemme tahdon mukaisesti.

Käyttöveden ilmoitukset.

Vesiosuuskunnallamme on ongelma nimittäin käyttöveden ilmoituksissa. Kustavin kunnan ilmoitusten perusteella meillä ei ole ilmaantunut ympäri vuorokautisia vuotoja kummassakaan vesiliittymässämme eli Rauhalantien ja Vuosnaisten vesiasemien liittymissä.

Vertailessamme Kustavin kunnan liittymäkohtaisia (Rauhalan-/Vuosnaisten vesiasema) kulutuksia kiinteistöjen antamiin kulutusilmoituksiin niin eivät juurikaan korreloi keskenään eli missä vika? Vitsit vähissä tässä asiassa.

Asia yksinkertaisesti on niin, että kiinteistöt eivät anna oikeita tietoja tai tietoja lainkaan? Eli mittarin ohijuoksutusta harjoitetaan melkoisesti. En kerro vielä paljonko, mutta merkittävästi kuitenkin. Laskelmat pitää vielä tarkistaa, jotta lukuja voi julkistaa. Näin yksinkertaisesti ei voi jatkua vaan asia pitää tutkia perusteellisesti. Eli jos joillakin on asiasta jotain valaisevaa esitettävä niin voi vaikka anonyymisesti lähettää postia minulle? Muuten sähköpostilla tai puhelimella!

Jokaisen tulee ymmärtää, että vesilaskun Kustavin kunnalle maksamme yhteisesti. Valitettavasti meidän suurkuluttajamme maksavat eniten tästä ohijuoksutuksesta nyt. Tämä muodostuu vesikuution hinnasta joka ylittää kunnan velotuksen. Tähän pitää tehdä muutos eli pudottaa veden hinta lähemmäs kunnan veloitusta ja ohijuoksutuksesta/vuodoita runkolinjassa laskuttaa erikseen kaikkia kiinteistöjä yhteisvastuullisesti. Ehkä tämä auttaa kiinnittämään paremmin huomiota miten vesiverkostoamme käytetään? Tarkoituksemme ei ole kerätä voittoja käyttövettä myymällä tai muutenkaan vaan kattaa keräämillämme maksuilla kulumme.

Suuremmat tiedossamme olleet ongelmat alkavat olla korjattu ja sitä osoittaa vuodoton 2019 vuosikin. Nyt voimme keskittyä taksojemme kohtuuttamiseen ja vesiosuuskuntamme toiminnan ylläpitämiseen. Aivan selvää on, että aina voi jotain sattua ja korjausta vaativaa? Tähän olemme kuitenkin taloudellisesti hyvin varautuneet. Siis kassan kasvattaminen ei ole tarpeellista. Tähän ehdoton edellytys on, että toimimme rehellisesti ja puhallamme yhteen hiileen yhteisen omaisuutemme hoitamisessa.

Vuosikokous lähestyy ja pöytä alkaa olla siivottu. Vuosikokous tullee saamaan 2019 vaatimuksen mukaisen selonteon paineviemärikysy-myksestäkin toivon mukaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

MAHDOLLINEN HÄIRIÖ VEDENJAKELUSSA

Kustavin kunnasta ilmoitus klo 19:50 25.12.2019, että vuoto rekisteröity vedenjakelussa. Todennäköisesti ei koske Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan vesilinjoja, mutta voi aiheuttaa vedenjakelussa häiriöitä myös meidän alueella. Ilmoituksia häiriöstä sähköpostilla juhani.helminen@gmail.com tai puhelimella 0400 665773.

Käyttöveden häiriöistä ja ongelmista ilmoittaminen.

Tällä päivämäärällä olemme sopineet Annan Tilitoimisto Oy:n kanssa, että ottavat käyttöveden häiriöistä tai vioista ilmoituksia vastaan toimistoaikana.

Ilmoitukset ohjautuvat vesiosuuskunnan vastuuhenkilöille heidän kauttaan. Ensisijaisesti ilmoitukset tulisi tehdä suoraan minulle puhelimella numeroon 0400 665773 etenkin vuototapauksissa. Näin säästämme aikaa ja rahaa. Vuototapauksesta riippuen aika on rahaa eli mitä nopeammin pääsemme puuttumaan asiaan sitä vähemmän veden hävikki ja nopeampi vedenjakelun palautuminen normaaliksi ainakin niille alueille kun se voidaan palauttaa ilman korjaamista.

Ongelmista ilmoittaminen

Tietooni saattanut omistajajäsen, että on sanojensa mukaan yrittänyt ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta koko kesän huonolla lopputuloksella. Asia sovittiin kun henkilö otti suoraan puhelinyhteyden minuun. Asia oli tärkeä ja olisi voinut muodostua todelliseksi ongelmaksi jäiden tulon myötä. Lähtökohtana tulee pitää, että mikään asia ei ole liian vähäpätöinen ilmoitettavaksi jos koskee vesijohojamme maalla tai meressä!

Nyt on hyvä aika ilmoittaa kaikista epäkohdista jotta hallitus voi tehdä päätökset niiden korjaamisesta varhain keväällä.

Paras tapa on käyttää näitä kotisivujamme eli kohtaa: Ota yhteyttä tai ilmoita ongelma. Tällöin tieto tulee varmasti perille ainakin minulle. Toinen tapa on ilmoittaa sähköpostilla Annan Tilitoimisto Oy:lle Hanna Kyynäräinen, joka välittää tiedon oikeaan kohteeseen.

Ehdottomasti on väärä tapa suhtautua asioihin välinpitämättömästi esim, että asia ei kuulu minulle! Kyllä nämä asiat kuuluvat meille kaikille vesiosuuskunnan omistajajäsenille varsinkin koska omat euromme ja käyttöveden toimitusvarmuus on aina kysymyksessä.

Vähin vaikkakaan ei vähäisin tapa osallistua yhteisen projektiimme toimittaa hyvälaatuista käyttövettä jäsenillemme on ilmoittaa välittömästi havaitsemistaan epäkohdista järjestelmässämme em. esitetyllä tavalla. Suora puhelinyhteys on hätätapauksissa nopein ja paras tapa ilmoituksen tekemiseen!

Vesilaskutus 2019

Vesimittarien kulutusmittauksien ilmoittamisessa ilmennyt puutteita. Olemme siirtyneet uuteen laskutusjärjestelmään ja pyrkineet kaikilla tavoin antamaan oikeelliset tiedot järjestelmään Annan Tilitoimisto Oy:n kautta. Tämä on ollut heillekin paljon työtä aihettanut uudistus, mutta säästää vaivaa, aikaa ja kustannuksia jatkossa.

Jäsenten tulee muistaa, että tilitoimisto noudattaa hallinnon päätöksiä ja heidän ohjeta tulee noudattaa. Kaikki turhat yhteydenotot kuormittavat heitä ja merkitsevät kustannuksia esim. ilmoituksien jättämisestä huomauttamiset. Nämä ylimääräiset työt näkyvät jatkossa laskuistanne sillä on kohtuutonta, että asiansa hyvin hoitaneet joutuvat näihin kustannuksiin osallistumaan?

Siirtyminen uuteen vesilaskutusjärjestelmään meni hieman hyöhäiseksi, mutta laskut tulevat tämän vuoden puolella. E-laskutukseen siirtyminen siirtyy ainakin osiltaan ensi vuoden puolelle ja tästä Annan Tilitoimisto Oy tullee antamaan oman tiedotteen lähiaikoina.

Omasta ja hallituksen puolesta toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

TIEDOKSIANTO!

Uusi ohje käyttöveden ilmoittamisesta jaettu Annan Tilitoimisto Oy:n toimesta sähköpostilla ja kirjeellä jäsenillemme jolla ei ole sähköposiosoitetta.

Huomioitavaa, että mittariluema ilmoitetaan marraskuun lopun lukema! Aiemmin lokakuun lopun.

Toivomuksena on, että kaikkiin kohtiin vastataan!

Pyrimme poistamaan menneen ajan sekoilut päivittämällä tiedostot, jotka osittain johtuivat jäsentemme puutteellisesti antamista tiedoista tai suoranaisista laiminlyönneistä.

Toivotan kaikille oikein hyvää syksyä ja kiitokset palautteesta jonka jäsenkunnaltamme saanut.

Valitettavasti en pysty ohjetta tälle sivulle latamaan pdf- muodossa, mutta Sami hoitaa sen asiakirjasivuille kunhan kiireiltään ehtii?

Kaunista ja hyvää syksyä kaikille!

Hiljaisuus ei merkitse toimettomuutta!

Mitään merkittävää tiedottamista ei ole ollut ja asiat etenevät omaa tahtiaan johon emme juurikaan voi vaikuttaa. Mitään vuototapauksia ei ole tietoomme saatettu kantaverkossa ja jatkossa pystymmekin vähäisemmätkin vuodot verkossa rekisteröimään. Uusi käyttöveden laskutusjärjestelmä on tulossa ja siitä myöhemmin lisää.

Oma ”brexitimme” käsittely alkanut ja hallitus valmistelee vuosikokoukseen 2020 paineviemärikysymyksestä selonteon kuten edellisessä vuosikokouksessa päätettiin. Eli näillä mennään ja lisää kerrotaan kun kerrottavaa.