Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta Juhani Helminen

Vuoto Rauhalan liittymässä.

Vuoto paikallistettu alueelle Kalholma – Viliskeri. Kaikki asiaan liittyvä on tärkeää ilmoittaa vesiosuuskunnalle. Toistaiseksi etsinnät eivät ole johtaneet tulokseen ja linja on suljettu. Erityisestä tarpeesta linja voidaan pyynnöstä hetkellisesti avata, että voi täydentää vesivarastot. Mitään aika-arviota ei tällä hetkellä pystytä sanomaan milloin voimme ottaa linjan käyttöön uudelleen. Suljettu alue pyritään rajamaan minimiin kun saamme sukeltajan paikalle.
Tiedustelut numerosta 0400 665773.

TIEDOTE 3

Aluksi pahoitteluni, että olen kirjoittanut TIEDOTE 2 päivämäärien kohdalle väärän viikonpäivän eli kysymyksessä tietenkin oli 17.9. torstai ja 18.9. perjantai.

Etelä-Vartsalan Rauhalantien liittymän vesijohdossa havaittu kulutuksenlisäys EI siis johtunut vuodosta vesiosuuskunnan hallinnoimassa vesijohtoverkossa. Vuoto tai käyttö tapahtui siis jonkin kiinteistön alueella?

Pyysin asiasta ilmoittamaan, mutta ilmoitusta ei olla tehty joten asiaa aletaan selvittämään ja lasku kasvaa. Näitä asioita ei vain voida jättää selvittämättä sillä kyllä jokaisen pitää ymmärtää miten vakavasta asiasta on kysymys kun puhutaan vuodosta laajassa vesijohtoverkossa josta valtaosa sijaitsee meressä. Vuodon selvittäminen ja sen paikallistaminen on erittäin työlästä ja eritoten kallista puuhaa. Ei näitä vuototilanteen selvittäjiä vain sormien napsautuksella koota koska tehtävä vaatii melkoista paikallis-/verkostotuntemusta.

Kiinteistöillä varmasti vakuutuskin korvaa vesivahingot, mutta vesiosuuskunnalla vakuutus ei korvaa vuotovahinkoja vaan ne menevät osakkaiden yhteisesti maksettaviksi. Vesiosuuskunnan hallitus päättää kustannusten korvaamisesta tässäkin tapauksessa.

Eli kerran vielä: Vuoto alkoi torstaina 17.9.2020 n. klo 10:00 ja loppui perjantaina 18.9.2020 n. klo 17:00. Arviolta n. 65 m3 valui jonnekin eikä sitä voi olla luonnossa huomaamatta.

Suosittelen lämpimästi, että kiinteistönomistaja itse asian ilmoittaa jos kiinteistöllänne ollaan esim. suljettu kiinteistösulku perjantaina n. klo 17:00 tai muuten lopetettu veden juoksutus. Huomioikaa, että naapuritkaan tuskin haluavat olla näissä asioissa maksumiehenä?

Kaikki asiasta jotain tietävät ilmoittakaa sähköpostilla juhani.helminen@gmail.com, puhelimella 0400 665773 tai anonyyminä kirjeellä Keskitie 15 Raisio 21280.

TIEDOTE 2

Etelä-Vartsalan vesiosuuskunnan vesijohdossa esiintynyt vuototilanne ohi. Asiasta jotain tietävät niin ilmoittakaa puhelimitse 0400665773 tai sähköpostilla juhani.helminen@gmail.com.

Vuoto alkoi keskiviikkona 17.9.2020 n. klo 10:00 ja loppui torstaina 18.9.2020 n. klo 17:00. Vuoto n. 65 m3 jota ei voi olla luonnossa huomaamatta. Eli suosittelen lämpimästi, että kiinteistönomistaja itse asian ilmoittaa. Naapuritkaan tuskin haluavat olla näissä asioissa maksumiehenä?

Onneksi voimme edelleen ilmoittaa, että vesiosuuskunnan vastuualueen putkissa vika ei ollut vaan jonkin kiinteistön alueella.

Hyvää viikonloppua ja syksyä kaikille!

TIEDOTE! Vuoto Etelä Vartsalan vesijohdossa!

Torstaina 17.9.2020 alkanut todennäköinen vuoto todettu putkilinjassa Nk. Laineen rannasta Viliskeri – Santasaari. Etsinnät jatkuvat ja kiinteistönomistajia kehotetaan varaamaan käyttövettä viikonlopun ajaksi.

Mahdollisista vuodoista oman kiinteistön alueella tulee välittömästi tehdä ilmoitus numeroon 0400665773 jotta turhilta ja kalliilta etsinnöiltä vältytään.

Vesi joudutaan mahdollisesti katkaisemaan koko Viliskerin, Kalholman ja Santasaaren alueelta ellei vuotokohtaa löydetä ja pystytä rajamaan.

Tiedustelut Juhani Helminen 0400 665773.

PVVOK Tiedote!

Vedenjakelussa hetkellinen katkos Kalholma Länsi/ Viliskeri Länsi haarassa 16 tai 17 pv:n aikana. Linja suljetaan Kalholmaan johtavan siltapenkereen kohdalta (linjaventtiilistä) hetkellisesti liitostyön ajaksi. Varautukaa esim kahvi/ruokaveden varastointiin hetkellisesti.

Valitamme mahdollista häiriötä ja kutsumme joukkoomme tervetulleeksi kaksi kiinteistöä lisää!

Hyvää kesänjatkoa kaikille!

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan hallitus 2020-2021

Juhani Helminen                        Hallituksen pj.                     

Toni Joutsia                                Hallituen v.pj.

Sami  Jalonen                             Hallituksen jäsen

Reino Perheenniemi                  Hallituksen jäsen                

Mika Virtanen                             Hallituksen jäsen               

Reijo Turunen                             Hallituksen jäsen                

Kari Rauhala                               Hallituksen jäse

PVVOK-Tiedotuspolitiikka.

Tiedotuspolitiikkamme hakee uusia uria. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 3.7.2020, että kotisivuiltamme poistetaa kaikki yli 2 vuotta koskevat asiakirjat ja kirjoitukset. Tämä on varmasti järkevää, ettei vanhoja ohjeita sekoteta uusiin ohjeisiin? Toivottavaa olisikin,että mielenkiinto ajankohtaiin asioihin heräisi.

Tosiasiassa vain harvalla vaikuttaa olevan mielenkiintoa seurata edes ajankohtaisia tiedotteita muuten ellei vesi lakkaa hanasta juoksemasta tai on huonon laatuista.

Haluan muistuttaa, että jokaisella vesiosuuskuntamme jäsenellä on mahdollisuus antaa julkista palautetta Facebook sivuilla: Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta keskustelufoorumi. Jäsenyyttä sivustolle voi pyytää minulta sähkopostilla tai vaikka tekstiviestillä. Avoimella keskutelulla jäsenten kesken saamme asiat nopeasti hoidettua kuntoon. Kehitettävää ja korjattavaa kyllä koko ajan löytyy sitä ei ole kiistäminen.

Lopuksi totean, että ei vesiosuuskunnan historiatiedot mihinkään katoa vaikka ne kotisivuilta poistuukin. Niihin joudutaan aina välillä palamaan kun asioita joudutaan hoitamaan. Meillä monella muisti on valikoiva ja silloin tarvitaan asiakirjoja ja kuvia muistuttamaan asioiden oikeasta laidasta. Olemme nyt hyvällä uralla ja uskon vakaasti, että vanhoihin kiistoihin ei tarvitse palata ja tietoja käyttää.

Vuoden 2020 vuosikokouksessa valittu hallitus tullee antamaan uudet ohjeet tai täsmentämään aiempia eli kannattaa käydä aina välillä lukemassa kotisivujamme.

Jäsen-/vuosikokous pidetty.

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsen-/vuosikokous pidettiin 27.6.2020 auringoisissa merkeissä, eikä yksin sään vuoksi. Kaikista ennakkovaikeuksista huolimatta Tuulentuvalla saatiin pidettyä sääntömääräinen jäsenkokous ja päätökset tehtyä. Paikalle kertynyt jäsenmäärä ei päätä huimannut, mutta valtakirjoilla edustivat asioista kiinnostuneita omistajia riittävästi. Kokouksen päätöksistä lähemmin kun kokouksen pöytäkirja on puhtaaksi kirjoitettu ja tarkastettu. Sihteerin tehtävät oli toimeksiannettu Annan Tilitoimisto Oy:lle ja myös kokousjärjestelyt. Vanhan hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa haluan kiittää teitä toimiani tukeneita sillä mahdollistitte vesiosuuskuntamme organisaatiossa toteutetut muutokset.

Suuri kiitos siitä kuuluu teille!

Uusi yhteistyökumppanuus solmittu.

Pohjois Vartsalan vesiosuuskunta ottanut käyttöön etäluettavien vesimittarien seurannan Vuosnaisten vesiaseman ja Rauhalantien liittymistä. Etäluentaa suorittaa Jarmo Aalto ja raportoi hallitusta.

Jarmo Aalto toimii myös ensisijaisena vikailmoitusten vastaanottajana vesiosuuskunnan vastuualueen vesijohdosa tapahtuvista häiriöistä. Näillä toimeenpiteillä pyritään pääsemään nopeasti häiriötilanteiden selvittämiseen ja pitempiaikaisten vuotojen elinoimiseen.

Jarmo Aalto toimii tässä operatiivisessä asemassa vesiosuuskunnan hallituksen valtuutuksella ja raportoi toimistaan hallitusta.

Häiriöilmoitukset osotetaan: Jarmo Aalto 0400 740009 jarmo.s.aalto@gmail.com ( Huom! Välttäkää kiireetömien asioiden välittämistä puhelimella eli ilmoitukset ensisijaisesti sähköpostilla otsikolla PVVOK häiriöilmoitus)

Tiedotteiden vähäisen seuraamisen vuoksi olkaa ystävällisiäja kertokaa naapureillennekin tapahtuneista muutoksista, ettei vikailmoituksia enää tarpeettomasti ohjata Hannu Stenmanille ja Jouko Lehtoselle. Jälkimainitut pyytäneet itse poistaa nimensä pvvok.net kotisivuiltamme.

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenet.

Muutama sana jäsen- vuosikokouksemme 2020 pitämisen ongelmista. Olimme valmistautuneet siihen, että olisimme voineet normaaliin tapaan pitää kokous Kustavin kunnantalolla. Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja poikkeustila ei sitä mahdollistanut.

Nyt hallituksen päätös sen mahdollistaa, mutta kokouspaikan saaminen tuottaa vuorostaan vaikeuksia. Toivottavasti tämäkin ongelma ratkaistaan?

Moni varmasti ihmettelee ja arvosteleekin sitä, että kiirehdime asian kanssa turhaan? Asia ei kuitenkaan ole niin sillä emme voi tietää miten epidemia kehittyy kun höllennetään liikkumis- ja kohtaamisvapauksia. Eli kun ei ole pakollisia perusteita lakisääteisen kokouksen pitämisen siirtämiseen ennakoimattomaksi ajaksi niin se on järkevää pitää ja hoitaa asiat lähes normaalissa aikajärjestyksessä.

Jokainen omistajajäsen voi ottaa kantaa kokouksen esityslistalla oleviin asioihin eri tavoin. Esim. osallistumalla itse tai valtuuttamalla jonkun luottohenkilön edustamaan itseään valtakirjalla. Esitykset/kannanotot on hyvä etukäteen esittää kirjallisena. Tulee muistaa, että kokous käsittelee vain aiheet jotka on kokouksen esityslistalla mainittu.

Sähköposti, kirje ja puhelin on myös mahdollinen oma kantansa esittämiseen. Kokouksessa se tarkoittaa vain sitä, että se on todistettavasti annettu.

Vetoan jäsenkuntaamme, että käytätte oikeuttanne vaikuttaa asioihin siellä missä siihen on todellinen mahdollisuus eli jäsen-/vuosikokouksessa.

Ps. Annan Tilitoimisto Oy hoitaa kokousjärjestelymme eli heille voi suoraan osoittaa postia koskien vuosikokoustamme. Kokouksen paikka ja ajnkohta ilmoitetaan heti kun asia saadaan järjestymään.