Olemme liittyneet SUOMEN VESIHUOLO-OSUUSKUNNATry:n jäseneksi. Keskusjärjestömme sivustoilta löytyy tietoa vesihuoltoon liittyvistä kysymyksistä. Omalta vesiosuuskunnaltanne voitte luonnollisesti kysyä liittymäänne koskevia asioita ja tehdä ilmoituksia mahdollisista vedenjakeluun kohdistuvista häiriöistä.

Kysymyksiin vastaa ainakin toistaiseksi Juhani Helminen 0400 665773 Sähköposti: juhani.helminen@gmail.com

Käytä mieluiten sähköpostia koska puhelimella ei aina saa kiinni.

Laskutusta ja muuta taloushallintoa koskevat kysymykset sähköpostilla: pvvok@annantilitoimisto.fi. Vältä puhelinyhteyksiä!