Ensin hyvät uutiset! Eli omistamissamme vesinjoissa Vuosnaisten vesiasemalta ja Rauhalantien liittymässä siaitsevista vesimittareista näemme nyt 10 L/h kulutustarkuuden. Kummassakin linjassa mittarit ovat pitkään 0 – kulutuksella eli mitään vuotoa ei kummassakaan linjassa esiinny. Rauhalan linjassa tämä tilanne alkoi 3.1.2024 ja jatkuu edelleen. Vuosnaisten linjassa jo aiemmin.

Vesiosuuskunnan toimesta suoritettiin Rauhalan linjassa kahden valtuutetun henkilön kanssa em. ajankohalla etsintöjä koska vesimittari on osoittanut pitkään siellä n.0,20 m3/h juoksutusta, joka on tulkittu mahdollisesti vesialueella tapahtuvaksi vuodoksi. Onneksemme näin ei ole ollut vaan juoksutus tapahtunut kiinteistöillä, mutta nyt loppunut! Tämä on hyvä asia ja syytä jatkua koska välittömästi jos juoksutus alkaa syy selvitetään ja maksajasta ei ole epäselvyyttä. Tulemme välittömästi käynnistämämään tarkastuksia kiinteistöillä ja samalla kuvaamme vesimittarit saadaksemme ajanmukaiset tiedot niistä. Tarkastusta suorittavilla henkilöillä on pvvok:n hallituksen antamat valtuudet ja huomioliivit joissa logomme. Mikäli jollain on epäselvää valtuuksista niin tutustukaa vesiosuuskuntamme sääntöihin, jotka voitte vaikka printata kotisivuiltamme pvvok.net.

Näillä näkymin mitään yhdistymistä Kustavin kunnan vesilaitokseen ei ainakaan aivan lähitulevaisuudessa ole mahdollista. Se on yksiselitteisesti ilmoitettu Kustavin kunnan taholta. Yhteistyön syventämisestä on käyty alustavia keskusteluja VOK Kustavin kanssa. Kysymyksessä lähinnä kaluston käytöstä, materiaalien hankinnasta ja mahdollisesta työvoiman ostamisesta samoilta palvelun tarjoajilta. Tästä kyllä kumpikin osapuoli hyötyisi eli win win tilanne.

Mittari ilmoitukset tökkivät edelleen. Mittareita vaihdellaan ja vanhojen poistettavien kulutusmittauksia emme pysty varmistamaan. Tähän on tultava muutos! Viimeisiin vesiliittymiin on vesiosuuskunta antanut mittarit ja ne on vesiosuuskunnan omaisuutta. Niitä ei saa hävittää ilman, että ne palautetaan tai vähintäänkin kuvataan mittari ja lähetetään kuva vesiosuuskunnalle. Kaikenlainen mittarin manipulointi on luonnollisesti kiellettyä ja jos siitä jää kiinni niin vesiosuuskunnalla on rankat mahdollisuudet jopa peruuttaa sopimus. Eli miettikää kannattaako n. 3 €/m3 käyttöveden hinnalla ruveta vaarantamaan koko käyttöoikeutta tai maksaa arviolaskuja?

Eli ”summa sum marum” kehitys on erityisen posittiivista etenkin 3.1.2024 jälkeiseltä ajalta ja voimme vain toivoa, että se jatkuu samanlaisena jäsen-/ vuosikokoukseen asti joka tullaan pitämään sääntöjen mukaisessa aikataulussa toukokuun 2024 aikana.

Hallituksessa tullee vapautumaan paikkoja ja kannattaa pohtia keitä vapautuviin paikkoihin valitaan. Kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että henkilöt olisivat hieman eri puolilta vesijohtoverkoistoja eli edustaisivat koko aluetta.

Tärkeää huomioida se, että esim. tämä hallitus ei ole nk. naamakokouksia pitänyt vaan hommat hoidettu WA- kokouksina eli puhelimella ja sähköpostilla. Eli tässä tehtävässä pärjää vähän kauemmallakin asusteleva. Esim. nytkin on sujuvasti hallitustyö sujunut Canarian saariltakin yhdeltä jäseneltä!

Juhani Helminen PVVOK:n hallituksen pj.

Samankaltaiset artikkelit