TIEDOTE 12

TIEDOTE 12

VAROITUS! Kalholman ja Viliskerin alueella veneilijöille. Vesijohdon vuotokorjauksen vuoksi vesijohto nostettu ilmalla pintaan. Täyttö alkaa, mutta vaarana on putkeen jäänyt ilma joka voi aiheuttaa putkeen kohoamista lähelle pintaa. Voi viedä päiviä, että putki pystytään tarkastamaan koko pituudeltaan ja ankkuroimaan pohjaan.

Vuotokohta korjattu Itä Viliskerin osalta ja voidaan siirtyä normaaliin käyttöön tämän illan aikana lukuun ottamatta Santasaarta.

Seuraavaksi siirrytään selvittämään vuodon syytä Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- jne. vesilinjassa. Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole vuotoja. Tämän linjan tarkastaminen on erityisen vaativa ja aikaa vievää tehtävä ja tulee kalliiksi vesiosuuskunnalle tai kiinteistön omistajalle mikäli vuoto on kiinteistöllä? Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi. Luonnon voimille emme kaikissa tapauksissa vain voi mitään vaikka kuinka pyrkisimme ennakoimaan uhat. Tämän kaikkien pitäisi yrittää ymmärtää!