Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta

PVVOK on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Meidän rooli Pohjois-Vartsalassa

Talousvesiverkon rakentaminen ja ylläpito

Vesiosuuskunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni kiinteistö juoksevan veden piiriin Pohjois-Vartsalassa. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja infrastruktuuria laajennetaan Kustavin kunnanvaltuuston myötävaikutuksella vakaasti, sillä kiinteistöjen ja jäsenien määrä on loivassa kasvussa

Asukkaiden neuvonta talousvesiasioissa

Olemme Kustavilaisia talousvesiammattilaisia. Autamme jäseniä ratkaisemaan heidän vesiongelmansa tukemalla asiantuntijuudella, paikallistuntemuksella sekä verkostomme avulla.

Vikatilanteiden hoitaminen ja niistä tiedottaminen

Ylläpidämme vikapäivystystä, vikojen ja vuotojen etsintää sekä korjausta. Tiedotamme jäseniin vaikuttavista tapahtumista ja tilanteista nettisivuillamme sekä Facebookissa. Vikailmoitusnumerot löydät sivun alalaidasta

Hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista.Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Uusimmat uutiset ja tiedotteet

Lue kaikki tiedotteet kohdasta \"Uutiset ja tiedotteet\"

Etelä-Vartsalan Santasaaren vesijohtolinja

Santasaareen johtavassa vesijohtolinjassa havaittu vuoto pyritään paikallistamaan ja korjaamaan heti kun sääolosuhteet sen sallivat. Tutkinta joudutaan suorittamaan sukeltajaa käyttäen. Asiasta tiedotetaan ennen kun työhön ryhdytään hyvissä ajoin. Päämääränä on, että Santasaaren kesälinjan avautuessa sitä myös kiinteistöt voivat käyttää.

TIEDOTE 3 KALHOLMAN JA VILISKRIN LINJA SULJETAAN

Tiedoksi kaikille, että linjasulkuventtiili suljetaan 2018.12.2 klo 12:30 vesijohdossa ilmenneen vuodon seurauksena.
Vuoto on paikallistettu Itä-Kalholma/- Viliskeri/ Kraakut ja Santasaari linjassa. Vian haku jatkuu ja tilanteesta tiedotetaan tällä sivustolla ja facebookissa kun uutta kerrottavaa on.

Valitamme katkosta ja varasimme mahdollisuuden käyttöveden pikkujoulun viettäjille.

Mikäli epäilette jotain vuotoon liittyen niin soittakaa tai lähettäkää sähköpostia tai tekstiviesti. Kaikki info on tervetullutta!

Juhani Helminen
0400 665773
juhani,helminen@gmail.com

VUOTOILMOITUS RAUHALAN LIITTYMÄSSÄ KLO 9:20 LAUANTAINA

Tiedoksi kaikille Rauhalan liittymän alueen asukkaille/vedenkäyttäjille!
Vuotoilmoituksen saanut Jarmo Aallolta klo 9:20, että Rauhalan liittymässä mahdollinen vuoto n. 1-1,5 m3/h alkanut torstai iltana.
Vaikuttaa, että jollain kiinteistöllä tapahtunut jäätyminen kun edellisinä oinä esiintynyt jopa 6-7 asteen pakkasia ja heti perään nopea lauhtuminen?

Mikäli vähänkin epäielette, että teidän kiinteistöllänne olisi tällaista mahdollisuutta niin tarkistuttakaa.

Vuodon haku alettu organisoimaan ja tuloksista tiedotetaan myöhemmin.

Juhani Helminen
0400 665773
juhani.helminen@gmail.com