Arkisto 26.9.2023

TUTKIMUSTULOS!

Tutkimustulos koskien Pohjois-Vartsalan eli Vuosnaisten vesilaitoksen linjaa on saatu ja lähetetty myös asianomaisille tahoille esim. Kustavin kunnan tekniseen virastoon ja terveystarkastajalle. Eli tarkemmat tiedot voi kysyä heiltä sillä minulla ei ole oikeutta osittain tuloksia ilmoittaa ja asiantuntemusta sisällön analysointiin. Kerron vain sen mitä itse tutkimuslaitokselta tiedustelussa kävi ilmi.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että rautaa on yli sallitun arvon ja myös mangaania. Tämä ei vielä ole terveysriski, mutta saattaa olla visuaalisesti haittaavaa ja aiheuttaa esim. pyykin pesussa ongelmia värjäämisenä.

Asiaa on selvitetty, mutta muuta selkeää syytä ei löydy kun vähäinen kulutus ja ajoittain melkoisestikin vaihteleva virtaus putkistossa. Esim. kuluneen kuun aikana veden käyttö oli Vuosnaisten vesilaitoksesta PVVOK:n vesijohdossa seuraava:

o-1 m3/vrk 13 pv:nä, 2 m3/vrk 5 pv:nä, 3 m3/vrk 4 pv:nä, 5 m3/vrk 5 pv:nä ja 7 m3/vrk vain 2 pv:nä. Koko kuukauden (26.8-26.9.2023) kulutus siis vain 81 m3. Valitettavasti meillä on niin kutsuttua sesonkiluonteista tuo kulutus.

Tästä seuraa, että ensinnäkin kulutus on hyvin alhaista suurin osan ajasta ja esim. viikon loppuina pistekulutus saman aikaisesti voi aiheuttaa hetkellisesti voimakasta virtausta putkissa ja irrottaa putkien sisäpinnoille muodostunutta sedimenttiä? Olemme Uudenkaupungin veden jakaja ja ostamme jakamamme veden Kustavin kunnan vesijohdon kautta. Eli raudan ja mangaanin esiintyminen vesijohdossamme vaikuttaa uskomattomalta, herättää epäilyjä luvattomien vesilähteiden liitoksista joillakin kiinteistöillä? Tämä on ehdottomasti kiellettyä ja tuomittavaa! Toisaalta minulle myös kerrottu, että ”kaikkiin” vesijohtolinjoihin ajan mittaan muodostuu sakkaa jos käyttö on hyvin vähäistä?

Niin tai näin meillä on tarkoitus hoitaa asia kuntoon yhteishuuhtelulla jossa saman aikaisesti avataan ja suljetaan venttiilejä ko. vesijohtolinjan sivujohtojen ääripäissä. Tämä suoritetaan Kustavin kunnan vesihuollon kanssa sovittavana ajankohtana tämän syksyn aikana. Pikaista parannusta asiaan emme pysty tarjoamaan muuta kun veden juoksuttaminen jos värihaittaa ilmenee. Kova juoksutus vain irrottaa lisää partikkeleja putkien sisäpinnalta eli pahentaa tilannetta. Rauhallisella juoksutuksella pärjää paremmin.

Erityisesti varotan nk. kesävesilinjojen käyttäjiä siitä, että putket lämpiävät maan pinnalla ja veteen voi muodostua muitakin jopa terveydelle vaarallisia bakteereja. Näistä linjoista ei tulisi ottaa juomavettä suoraan vaan tulisi keittää ensin. Tässä ei välttämättä kesä kuumalla runsaampikaan juoksutus auta vaan nostaa vesilaskua koska kaikkihan juoksuttavat käyttämänsä vetensä vesimittarin kautta kuten kuuluu tehdäkin?

Syksyn odotusta!

Ps. Muistakaa lukea vesimittarinne ennen mökkeilynne lopettamista ja ilmoittaa se asianmukaisesti Annan Tilitoimisto Oy:lle

Pvvok: hallituksen pj.

Juhani Helminen

ILMOITUKSET KÄYTTÖVEDESSÄ!

Käynyt ilmi, että ainakin Pohjos-Vartsalan eli Vuosnaisten vesiasemalta käyttövetensä saaneilla on ilmennyt ainakin värihaittaa ja, että esim. lämmitettäessä vettä (tiskivettä) kattilan pohjalle kertyy sedimenttiä. Sain henkilökohtaisesti tietää asiasta vasta eilen kun huomasimme omassa vesijohtovedessä selvän värihaitan. Lyhyen juoksutuksen jälkeen vesi oli taas kirkasta.

Tästä muodostui kuitenkin ”lumipalloefekti” kun aloin kyselemään muilta josko heillä on ollut vastaavan kaltaisia tapauksia. Kyllä niitä on ollut yllättävänkin paljon. Tästä voimme tehdä seuraavat johtopäätökset eli, että:

  1. Ilmoitukset laiminlyödään mikä johtunee, ettei tiedetä mihin ilmoitetaan ja kenelle?
  2. Ongelmaa vähätellään ja odotetaan, että joku muu ilmoittaa asian.
  3. Sedimentti ei pääse tässä tapauksessa pvvok:n vesijohtoon muualta kun Kustavin kunnan putken kautta tai sitten jollain kiinteistöllä on kytketty vesijohtoon paineistettu rinnakkaisvedenotto esim. pora-/rengaskaivo ja tämä on ehdottomasti kielletty.
  4. Oli syy mikä tahansa niin asia pitää selvittää ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Mielenkiintoista tässä on ensin selvittää onko em. ongelmaa ilmennyt Kustavin kunnan operoimassa vesijohtoverkossa? Meillä on jäseniä/omistajia joilla kummassakin verkossa kiinteistöjä!

TOIMIKAA SEURAAVASTI

  1. Havaitessanne muutoksen käyttöveden värissä-, hajussa- tai maussa ilmoittakaa heti Kustavin päivystävälle huoltomiehelle, vesiosuuskunnallemme Jarmo Aallolle 0400740009/pj. Juhani Helminen 0400 665773. Heillä on ensisijainen mahdollisuus estää mahdollinen pilaantuneen veden käyttäminen eli sulkea vesi ja tiedottaa/varottaa alueen kiinteistön omistajia.
  2. Mikäli havaitsette em. muutoksia vesijohtovedessänne sitä EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA KÄYTTÄÄ JUOMISEEN TAI RUUAN VALMISTUKSEEN ILMAN KEITTÄMÄTTÄ! Silloinkin vain OMALLA VASTUULLANNE!

MUISTUTUS!

Ensinnä syksy tekee tuloaan ja yöpakkasetkin pian on tosiasia ja siksi on tärkeää muistaa, että vesimittarit eivät pakkasta juurikaan kestä. Eli mittarit on syytä suojata pakkaselta ellei niitä vielä poista vesijohto linjasta.

Toinen tärkeä asia on muistaa lukea vesimittari kun mökkeilykausi päättyy ja tehdä kulutuksesta ilmoitus Annan Tilitoimistolle ohjeiden mukaisesti ajoissa.

Kolmas tärkeä asia on, että mikäli mittarinne on asennettu väärin (eli vähentänyt kuutioita) ja tilanne korjattu keskellä kulutuskautta niin ilmoittakaa rehellinen arvionne todellisesta kulutuksesta. Muussa tapauksessa tapaus voidaan tulkita tahalliseksi ja siitä koituu seuraamuksia josta emme kukaan pidä!

Ohi mittarin veden juoksuttaminen on rangaistava teko, eikä sitä jatkossa tulla sallimaan vaan asiaan puututaan!

PVVOK:n hallituksen pj.

Juhani Helminen