Arkisto 7.7.2021

Kotitalousvähennys liittymismaksuista

PVVOK:n sääntöjen mukaan liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen, eikä tällainen liittymismaksu oikeuta kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennys asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä (Uusin versio – kohta 1.13 Liittymismaksut)

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/81182/kotitalousv%C3%A4hennys-asunnon-kunnossapito–ja-perusparannusty%C3%B6st%C3%A42/#1.8-v%C3%A4hennyskelvoton-uudisrakentaminen-ja-siihen-verrattava-ty%C3%B6

Kun verovelvollisen asunto tai vapaa-ajan asunto liitetään esimerkiksi sähkö-, vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- tai televerkkoon, hänen on usein suoritettava verkkoa ylläpitävälle yhteisölle liittymismaksu, jota vastaan tuo yhteisö saattaa suorittaa liittymän käyttöönoton edellyttämiä asennus- ja muita töitä.

Tällainen liittymismaksu voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen siltä osin kuin liittymismaksu on välitöntä vastiketta kunnossapito- tai perusparannustyöstä, joka on suoritettu vakituisessa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tai niiden piha-alueella. Vähennystä ei saa piha-alueen ulkopuolella tehdyn työn osalta. Vähennystä ei saa myöskään sellaisesta liittymismaksusta, joka palautetaan suorittajalle tai liittymän kulloisellekin haltijalle. (Eli jos liittymismaksu on osuuskunnan sääntöjen mukaan palautuskelpoinen.) Uudisrakentamiseen liittyvästä verkkoon liittymisestä ei saa vähennystä. Uudisrakentamisena pidetään töitä, jotka on tehty kahden vuoden sisällä lopputarkastuksen toimittamisesta.

Jos jo olemassa olevaan vanhaan rakennukseen, esimerkiksi kesämökkiin, asennetaan ensi kertaa vaikkapa sähkö- tai vesijohto, ei tällaista asennustyötä pidetä uudisrakentamisena. Kotitalousvähennyksen voi saada tällaisen liittymän asennustyön perusteella. (Vähennystä ei saa tässäkään tapauksessa, jos liittymismaksu on osuuskunnan sääntöjen mukaan palautuskelpoinen.)