Arkisto 3.1.2021

TIEDOTE 4

Vesijohtolinja Kalholma-Viliskeri-Santasaari-Kraakunkarit on suljettuna esiintyvän vuodon vuoksi em. alueen osalta ainakin 7.1.2020 asti johtuen sukeltajien aikataulusta. Tässäkin on vielä säävaraus koska ko. työtä ei pystytä kaikissa olosuhteissa tekemään.

Sovittuna aikana on mahdollista pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Tämä edellyttää omatoimisuutta ja yhteistyötä kiinteistönomistajilta ajankohdasta sopimisessa ja venttiilin avaamisessa/sulkemisessa.

Huom! Ilman lupaa ja asiasta sopimatta linjasulkuihin EI SAA KOSKEA!

Lisä infoa numerosta 0400 665773 tai sp. juhani.helminen@gmail.com

Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

VESILIITTYMÄN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA!

Pvvok:n vesijohtolinjat kulkevat pääosin mereen upotettuina ja vain osiin maahan sekä osin kesävesilinjat maan pinnalla. Tästä seuraa erinäisiä ongelmia esim. vuototapauksien etsinnässä ja myös käyttöveden laadussa. Pintaputkissa vesi varsinkin auringossa lämpenee ja matalassa merenlahdessakin jonkin verran. Tähän ongelmaan ei ole juuri muuta lääkettä kun pyrkiä suojaamaan kesävesilinjan putki auringolta esim. karikkeella ja ennen talouskäyttöä vaikka täyttää kasteluastiat, ottaa saunavedet raikkaan veden saamiseksi. Mitä tasaisempi vuorokautinen kulutus sitä raikkaampi käyttövesi.

Vuototapauksissa vaarana on, että kotitalouksissa on verkkoomme kytketty laitteita jotka imevät käyttövetensä esim. pumput, kotitalouskoneet, painepesurit. Näitä em. laitteita EI SAA MISSÄÄN MUODOSSA KÄYTTÄÄ kun on tiedossa vuototilanne!

Näiden em. laitteiden käyttö aiheuttaa alipainetta vesijohtoon ja voi pahimmassa tapauksessa meressä imeä merivettä (pohjamutaa) putkistoon vuotokohdasta. Pois suljettua ei ole myöskään putken painuminen umpeen kun ympäristön paine (syvemmällä) vielä auttaa tässä tapauksessa.

Valitettavasti näidenkin vedenjakelussa tapahtuneiden ilmoitusten lukioiden määrä on ollut erittäin alhainen. Siksi muistutan, että olemme käyttäneet rahaa ja resursseja tiedottamiseen melkoisesti tarkoituksena palvella jäseniämme. Toivon, että ilmoitukset häiriöistä tehdään välittömästi minulle tai muille hallituksen jäsenelle. Yritämme ainakin kantaa vastuumme asiasta parhaan kykymme mukaan edellyttäen, että asioista saamme tiedon suoraan eikä välikäsien kautta puskaradiosta.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Ps. edellisten tiedotteiden mukainen vuodon selvittely edelleen kesken ja lisää tiedotan kun jotain uutta kerrottavaa.

TIEDOTE 3

2.1.2021 vianetsintä ei johtanut tulokseen. Seuraava yritys ensi viikon alussa kun saadaan sukeltajat paikalle. Vuoto on paikallistettu Kalholma (Itä) – Viliskeri (Itä/Etelä) putkeen. Tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä ja selvitystyö jatkuu. Vesijohto siis suljettuna em. alueen osalta ja mahdollista sovitun ajan pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Ilmoittakaa mahdollisista vuodoista välittömästi 0400 665773. Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.