Arkisto 28.1.2021

E-lasku

PVVOK laskuille on mahdollista valita toimitustavaksi myös kustannustehokas e-lasku. E-lasku on sähköisessä muodossa verkkopankkiin saapuva lasku. Sitä varten tarvitaan APIXID koodi, joka löytyy paperilaskun kääntöpuolelta.

APIXID muodostetaan asiakkaan nimen, osoitteen ja maan perusteella. Asiakkaan yhteystietojen muutos muodostaa täten asiakkalle uuden APIXID:n, jonka avulla mahdollinen e-laskutus tai suoramaksu tulisi kytkeä uudelleen päälle asiakkaan toimesta.

Jos laskut ovat tulleet aiemmin muulla tavoin kuin paperilaskuna, saat APIXID koodin tilitoimistosta lähettämällä koodipyynnön osoitteeseen: pvvok@annantilitoimisto.fi.

TIEDOTE 12

VAROITUS! Kalholman ja Viliskerin alueella veneilijöille. Vesijohdon vuotokorjauksen vuoksi vesijohto nostettu ilmalla pintaan. Täyttö alkaa, mutta vaarana on putkeen jäänyt ilma joka voi aiheuttaa putkeen kohoamista lähelle pintaa. Voi viedä päiviä, että putki pystytään tarkastamaan koko pituudeltaan ja ankkuroimaan pohjaan.

Vuotokohta korjattu Itä Viliskerin osalta ja voidaan siirtyä normaaliin käyttöön tämän illan aikana lukuun ottamatta Santasaarta.

Seuraavaksi siirrytään selvittämään vuodon syytä Juuvans – Keskiluoto – Pieskieri- Karinkari- jne. vesilinjassa. Kaikkia ko. linjaan kuuluvia kiinteistöjä kehotetaan omalta osaltaan tarkastamaan/tarkastuttamaan, että kiinteistösulut ovat suljettu ja ettei omalla kiinteistöllä ole vuotoja. Tämän linjan tarkastaminen on erityisen vaativa ja aikaa vievää tehtävä ja tulee kalliiksi vesiosuuskunnalle tai kiinteistön omistajalle mikäli vuoto on kiinteistöllä? Meidän jokaisen käyttäjän tulee kantaa vastuumme, että tällaisia tapauksia ei esiintyisi. Luonnon voimille emme kaikissa tapauksissa vain voi mitään vaikka kuinka pyrkisimme ennakoimaan uhat. Tämän kaikkien pitäisi yrittää ymmärtää!

TIEDOTE 11

Viliskerin Itärannalta vuoto paikallistettu! Korjaus heti kun sää sallii ehkä huomenna tai ylihuomenna? Varokaa veneliikenteessä mahdollisesti pintaan noussutta vesijohtoa. Eli älkää ajako lähellä Viliskerin Itärantaa veneellä! Etäisyys syytä pitää vähintään 50 m!

TIEDOTE 10

Tarkennus eiliseen tiedotteeseen. Tänään puolenpäivän jälkeen paikallistettu vuoto koskemaan Maaluoto-Keskiluoto- Pieskeri- Kooskeri- jne. aina Kroknäisten niemen ulottuvalle vesijohtolinjalle. Kysymyksessä voi olla siis jollakin kiinteistöllä jäätymisen vuoksi rikkoutunut mittarin lasi, melallinen liitin tai muu esim. vesihana? Nyt on tärkeätä miettiä onko kiinteistöllänne jäänyt kiinteistösulku sulkematta? Eli jos on jäänyt auki niin käykää itse tai pyytäkää joku toinen sulkemaan kiinteistösulkunne välittömästi. Nyt linja on suljettuna, mutta huomenna tutkinta jatkuu kiinteistö kiinteistöltä lukuun ottamatta saarikiinteistöjä joihin emme pääse.

Eli vuotoa ei esiintynyt Koelsuun alueella kuten ensi oletuksemme oli! Tilanne Viliskerin osalta jatkuu entisellään ja näillä tiedoilla tiistaina 26.1.2021 seuraava yritys löytää vuotokohta ja korjata se.

TIEDOTE 9

Tilanne jatkuu Rauhalan liittymässä. Uusi vuototapaus vaikuttaa olevan jollain kiinteistöllä Koelsuun alueella. Etsinnän aikana mahdollista käyttää vettä ja täyttää vesiastiat. Koelsuun, Viliskerin ja Santasaaren osalta tilanne edelleen muuttumaton. Tämän alueen etsintöjä on sääolosuhteet vaikeuttaneet siinä määrin, että resursseja etsintöjen tekemiseen ei ole saatu. Ranta alueilla kalliot ovat jäisiä ja lumen tai sohjon peittämiä joka tarkoittaa, että liikkuminen siellä on hyvin riskialtista. Vesialueella vuodon etsintä vaatii tyyntä säätä ja sulaa vettä rantoihin asti. Leudot säät parantavat tilannetta oleellisesti.

Tilannetta hoitaa tästä päivästä eteenpäin vesiosuuskunnan puolesta Jarmo Aalto eli kaikki ilmoitukset ja tiedustelut suoraan hänelle puh. 040 0740009 . Huom! Käytä tekstiviestiä jos mahdollista välttääksesi työn häiritsemistä!

Muissa asioissa yhteys puh. 0400 665773!

TIEDOTE 8

22.1.2021 N. KLO 14:00 ilmaantunut melkoinen vedenkulutuksen lisäys. Tämä saattaa johtua jollain kiinteistöllä jäätyneen putken, mittarin rikkoutumisesta. Alue on nyt päälinjan osalla eli joudumme sulkemaan yöksi koko Rauhalan linja. Huomenna selvitys jatkuu ja vesilinja avataan uudelleen. Varatkaa vettä esim. jos käytössänne vesivessat ja muita tarpeitanne varten. Linja suljetaan n. klo 22:00. Pahoittelen näitä katkoksia!

Tiedustelut numerosta 0400 665773.

TIEDOTE 7

Ympäristön ja sääolosuhteiden vuoksi etsinnät eivät ole johtaneet tuloksiin. Asian tutkintaa jatketaan kun siihen olosuhteet antavat myöden. Toistaiseksi tilanne jatkuu entisellään. Kaikista mahdollisista asiaan liittyvistä tiedoista on apua ja niitä voi ilmoittaa numeroon 0400 665773. Kiitos!

Validius Group Oy:n asiakasvaratilit

Olemme saaneet tietoomme, että maksettaessa PVVOK vesilaskua Validiuksen asiakasvaratilille, maksun saajaksi tulee automaattisesti Tapiolan Paikoitus Oy.

Validiuksen asiakaspalvelusta vastattiin, että virhe johtuu pankin järjestelmästä ja he ovat tästä pankille useaan otteeseen maininneet. Laskulla olevat tilinumerot ovat asiakasvaratilejä ja näiden tilien kautta kulkee tuhansien eri yritysten laskujen suorituksia. Pankki antaa automaattisesti ehdotuksia maksun saajasta, mutta asiakkaan pitää itse kirjoittaa maksun saaja, tilinumero ja viitenumero. Jos asiakas valitsee pankin ehdottaman automaattisen vaihtoehdon, voi tässä lukea väärän yrityksen nimi.

Kunhan asiakas kirjoittaa viitenumeron oikein, niin raha kirjautuu oikealle taholle ja oikealle laskulle.

TIEDOTE 6

Ponnisteluistame huolimatta vuotoa ei vieläkään ole löytynyt vaikka aluetta ollaan kyllä saatu rajattua melkoisesti. Säät ovat haitanneet ja tehneet jopa mahdottomaksi vesialueella etsinnöt. Niitä jatketaan kun sää sallii ja resurssit käytössä. Toistaiseksi joudumme edelleen pitämään aiemmin kerrotun putkilinjan suljettuna. Pahoittelen tilannetta!

Tiedustelut numeroon 0400 665773!

TIEDOTE 5

Viitaten edellisiin tiedotteisiin niin tiedoksi, että vianetsintä jatkuu tänään aamulla n. 10:00. Tänä aikana on mahdollista täyttää vesiastiat siltä varalta, että vikaa ei vieläkään saada paikallistettua ja korjatuksi.

Valitan ongelmia vesihuollossa. Elämme ikävintä vuodenaikaa näiden ongelmien selvittämisessä ja toivon kaikkien ymmärtävän tämän tosiasian.

Ellei vikaa saada korjattua suljetaan alue uudelleen etsintätöiden päätyttyä. Ilmoitan miten asiat edistyvät.

Vianetsintä lopetettu 14:30 tuloksena, että vuoto on Viliskerin Itäisellä rannalla 5 kiinteistön alueella. Sukeltaja ei löytänyt vuotoa meressä olevasta putkesta. Olosuhteet eivät mahdollistaneet enää jatkoetsintää vaan siihen palataan kun olosuhteet sallivat. Ranta-alueet kiviset rannat vähäisen jään ja lumen vuoksi erittäin liukkaat eli vaarallista liikkua.

Lopputulemana suljetaan aiemmin ilmoitettu osa (Viliskeri-Kalholma-Santasaari ja Kraakunkarit) uudelleen ja pidetään kiinni kunnes etsintätyöt voidaan uudelleen käynnistää. Pahoittelen siitä koituvaa haittaa!