Arkisto 31.12.2020

TIEDOITE 2

Aiempaa tiedotteen pohjalta ilmoitus, että maista käsin tehty kiinteistökohtainen tarkastus 31.12.2020 klo 11:00 – 13:30 välisenä aikana ei johtanut myönteiseen tulokseen. Vuoto on paikallistettu Kalholma- Viliskeri- Kraakun ja Santasaaren putkeen. Tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä ja selvitystyö jatkuu. Vesijohto siis suljettuna em. alueen osalta ja mahdollista sovitun ajan pitää linjaventtiili auki sauna-/ muun käyttöveden varastoimiseen astioihin. Ilmoittakaa mahdollisista vuodoista välittömästi 0400 665773. Lisää tiedotetaan kun kerrottavaa.

TIEDOTUS!

Etelä-Vartsalan alueella Kalholma- Viliskeri-Santasaari vesijohtolinjassa suoritetaan vianetsintää 31.12.2020 klo 11:00 – lähtien. Varautukaa vesikatkoksiin ottamalla esim. sauna-/käyttövedet astioihin. Ilmoitamme kun etsintä lopetettu tällä sivulla.

Häiriöitä vedenjakelussa.

Katkoksia 28.12.2020 – vedenjakelussa alueella Kalholma-Viliskeri -Kraakut ja Santasaari. Vuoto on n. 1 m3/h eli ei aivan vähäinen. Tämän vuoksi voidaan esim. uudenvuoden viettoon mahdollisesti mökeilleen tulevien vuoksi pitää linjaa avattuna sovitun ajan, jotta sauna-/talousvedet saa varattua. Vuoto saattaa olla alueen kiinteistöillä jotka tutkitaan ensin. Tuuliolosuhteet eivät salli juuri nyt mereltä käsin tehtävää vianetsintää. Mahdollisesti oman kiinteistöventtiilin avoimeksi jättäneiden syytä ilmoittaa asiasta ellei itse pysty mökillään käymään? Pahoittelemme tilannetta ja pyrimme korjaamaan asian mahdollisuuksien mukaan joutuisasti.

Muilla kun em. alueilla vedenjakelu toimii normaalisti!

Hyvää Uutta vuotta!

PÄIVITYS 27.11.2020 KÄYTTÖVEDEN TESTAUSSELOTTEESEEN

Koelsuuntie 249 A ja Viliskerintie 27 kiinteistöltä otetut vesinäytteet nyt varmistettu TESTAUSTULOKSEN (Lounais-Suomem vesi- ja ympäristökeskus) mukaan täysin juomakelpoista talousvettä. Selosteet jaettu tiedoksi terveystarkastajalle, Kustavin kuntaan ja asianomaisille. Vesinäytteet on otettu tarkoituksellisesti kohteista jossa vesijohtomme haarautuvat käsittäen koko Rauhalantien liittymästä lähtevän vesijohtolinjamme Etelä-Vartsalan alueella. Heikkolaatuisesta talousvedestä EI ole saatu muita ilmoituksia. Tämä tiedoksi kaikille alueella asustaville. Edelleenkin muistutan siitä, miten tärkeää on kiinteistön käyttäjän välittömästi ilmoittaa mikäli havaitsee käyttövedessä väri-, maku- tai hajumuutoksia. Tämä tapaus todistaa myös väitteeni, että mikään satunnaisesti joltain kiinteistöltä otettu vesinäyte ei turvaa edes naapurin veden laatua. Turvallinen vedenkäyttö edellyttää omavalvontaa ja matalaa ilmoituskynnystä vesiosuuskuntaan. Ehdottomasti pitää ymmärtää olla käyttämättä selvästi huonolaatuista vettä ennen kun se on tukittu ja käyttölupa annettu. Tämän tapauksen tutkinta jatkuu koska viittaa siihen, että vesijohtoverkostoomme on pumpattu huonolaatuista kaivovettä koska muuten 27.11.2020 otettu vesinäyte ei ole mahdollinen. Puhtaat vesinäytteet samalta alueelta eivät mitenkään korreloi aiemmin otettua erityisen huonolaatuista vesinäytettä. Muistutan vielä tästäkin asiasta eli täysin kiellettyä käyttää omaa rengas-/tai porakaivon järjestelmää kytkettynä vesiosuuskunnan järjestelmään!

Toivotan itseni ja vesiosuuskunnan hallituksen puolesta kaikille jäsenillemme OIKEIN HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA!

Väliaikatieto 27.11.2020 ilmoitettuun käyttöveden laatuongelmaan

Raportoin 27.11.2020 ilmoitettuun laatuongelmasta edellisessä kirjoituksessani: Käyttöveden laatuongelma. Asia ei ole edennyt odottamallani tavalla eli vieläkään en ole toistuvista pyynnöistäni huolimatta saanut vesinäytteistä tarkempaa tietoa?

Tämän vuoksi olemme ottaneet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:stä hakemiini näytepulloihin vesinäytteet 13.12.2020 laatuviasta ilmoittaman kohteen lähikiinteistöiltä kummastakin suunnasta. Näytteet luovutettu em. laitokseen tutkittavaksi 14.12.2020 klo 08:30 joten tulokset mahdollisesti sähköpostiin jo tällä viikolla?

Tuloksia terveystarkastajalta odotellessa olemme ottaneet vettä kirkkaisiin pulloihin ja todenneet, että laskeumaa pullon pohjille ei ole muodostunut, vesi täysin kirkasta, hajutonta, eikä makuhaittoja esiintynyt. Eli nyt otettu vesinäyte haluttu auktorisoidun tahon tutkia ja varmistaa käyttöveden juomakelpoisuus.

Täysi mysteeri on mistä yhteen kiinteistöön johon vielä lyhyt 32 mm:n liittymäputki 90 mm:n runkoputkeen voi muodostua mangaania ja rautaa väitetty määrä. No asiaa selvitetään!

Tämän hetken alustavalla tiedolla ei ainakaan mitään terveydelle haitallista/vaarallista ole todettu. Tästä huolimatta tulee muistaa, että aina käyttövedessä ilmenevistä väri-, maku- ja hajuhaitoista tulee välittömästi tehdä ilmoitus vesiosuuskunnalle. Vettä ei myöskään em. tilanteissa tule käyttää talousvetenä ennen kun asia on selvitetty.

Mitkään satunnaisesti jonkin putkilinjan päästä otetut vesinäytteen ei takaa edes naapurin kiinteistölle veden laadusta yhtään mitään. Jopa kiinteistöille johtavat putkilinjat vaihtelevat pituudeltaan melkoisesti ja myös putken koot. Vähäisen käytön vuoksi vesi makaa pitempiäkin aikoja putkistossa ja varsinkin kiinteistösulun jälkeinen osa voi olla jopa auringossa pitempiäkin matkoja. Jokaisen pitää ymmärtää, että tällaisessa tapauksessa veden laatu pakostakin heikkenee. Tähän tietenkin hieman auttaa kun vettä juoksutetaan riittävästi, mutta huom! mittarin kautta!

Ilmoitan vesinäytteistä saamistamme tuloksista välittömästi kun ne tulevat.

KESÄVESILINJOJEN TYHJENNYS

Kesävesilinjat varmasti yleisemmin tyhjennetään paineilmalla? Tässä tulee ehdottomasti huomioida, että paineilma tuotetaan öljyttömällä kompressorilla ellei esim. käytetä laitesukelluksessa käytettävää paineilmapulloa.

Toinen vaihtoehto on, että em. linja tyhjennetään imevällä pumpulla. Tähän käy vaikka itse imevällä korkeapaine pesuri jos sellainen on.

Eli toimi seuraavasti:

  1. Kytke imevä pumppulaite linjan kauimmaiseen kohteeseen tiiviisti.
  2. Avaa vesihana ja käynnistä pumppu.
  3. Anna veden valuta kunnes kaikki ilma on putkistosta poistunut ja pysäytä pumppu.
  4. Mene sulkemaan kiinteistösulku, vesimittarin kummallakin puolella olevat palloventtiilit (jos on) ja irrota vesimittari. Säilytä vesimittari pakkaselta suojatusti!
  5. Avaa palloventtiilit ja peitä avonaiset putket tiuhalla verkolla, ettei putkiin pääse ötököitä.
  6. Mene käynnistämään imevä pumppu ja odota kunnes putki tyhjenee ja pumpusta tulee vain ilmaa.
  7. Irrota pumppu ja sulje vesihana. Jäätymisvaara on poistettu ja putkistoon ei ole päässyt vieraita partikkeleita.

Järjestelmä on testattu n. 130 m/32 mm:n kesävesilinjassa ja toimivaksi havaittu.

Ps. pumpulla ei ole väliä muuten kun se, että se on itse imevä eikä liian tehokas ettei vedä putkea kasaan. Eli pienitehoinen pumppu on suositeltava!

Joulunodotusta kaikille!

KÄYTTÖVEDEN LAATUONGELMIA

Koelsuun alueella kiinteistöltä ilmoitus käyttöveden värihaitasta 27.11.2020. Asia raportoitu Kustavin kuntaan ja sovittu, että terveystarkastaja tulee ottamaan vesiväytteen ko. kiinteistöltä heti kun ehtii.

Terveystarkastaja ottanut yhteyden allekirjoittaneeseen ja ilmoittanut alustavasti, että sameutta vedessä esiintyy ja tarkempi analyysi valmistuu lähipäivinä. Sitä odotellessa suositus on, että juomavesi tulisi keittää vaikka mitään bakteereita ei tiedossa. Tämä on siis varmuustoimenpide!

Tiedoksi kaikille, että ko. putkeen ei voi päästä mitään ulkoisia partikkeleja lukuun ottamatta Rauhalantien liittymästä Kustavin kunnalta ostamamme vettä. Netissäkin harhaanjohtavaa ja virheellistä infoa haluan korjata, että vesiosuuskuntamme EI SUORITA VEDEN PUHDISTAMISTA vaan ostaa kunnalta jäsenilleen jakaman käyttöveden sillä paineella kun kunta sen toimittaa. Siis meillä ei ole paineenkorotusta!

Nämä ”purskahdukset” joissa aina vesijohtojen sisäseinämille muodostuva sedimentti ajoittain paineiskujen vaikutuksesta lähtee liikkeelle on tavanomainen ilmiö varmasti kaikissa vesijohtoverkostoissa ja myös vaaraton. Asiaan kuitenkin tulee suhtautua täydellä vakavuudella ja ryhtyä ongelman poistaviin toimenpiteisiin.

Olen toistuvasti muistuttaneet, että vesiosuuskunnan hallinnolle tulee aina ja välittömästi ilmoittaa mikäli käyttövedessä havaitaan haju-, maku- tai värimuutoksia. Tätä varten meillä on esim. näillä kotisivuillammekin ilmoituskaavake. Jos tuntuu vaikealta niin soittakaa suoraan vaikka minulle 0400 665773.

Muistutan myös jälleen kerran, että vesiosuuskuntamme vastuut vedestä rajoittuvat kiinteistösulkuun jonka upotamme routimiselta suojatusti. Tästä eteenpäin kiinteistölle vedetyt vesijohdot ovat täysin kiinteistönomistajan omalla vastuullaan. Esim. vesinäyte tulee aina ottaa välittömästi kiinteistösulusta kiinteistölle johtavasta 32 mm:n siniraita vesijohdosta jotta sillä on merkitystä vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston vedenlaadun arviointiin. Tiedossamme on, että vettä kiinteistöillä johdetaan mitä mielikuvituksellisimmin tavoin esim. auringossa makaavia putkia pitkin jolloin takuuvarmasti ainakin haju- ja makuhaittojakin ilmenee. Tällaisista viritelmistä ei tulisi juomavettä käyttää ilman keittämistä ainakaan lämpimänä aikana. Siis kerran vielä. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöllään rakennetuista vesijohdoista ja sen käytöstä.

Kaikesta em. huolimatta! Mikäli vähänkin epäilette käyttöveden laatua niin ottakaa puhtaaseen lasipulloon tai sitä varten hankittuihin astioihin näytteet ja viekää ne alan liikkeeseen analysoitavaksi. Mikäli epäpuhtauksia löytyy niin vesiosuuskunnalle välitön ilmoitus niin tutkimme asian. Tulee muistaa, että jos vika on kiinteistön vastuualueella niin kiinteistön omistaja maksaa muussa tapauksessa vesiosuuskunta.

Mihinkään hysteriaan ei ole aihetta vaan kyllä tiedotamme välittömästi jos vakavampaa aihetta sairastumiselle tai veden käytön rajoittamisella on.

Hyvää joulunalusta kaikille!