Arkisto 31.5.2020

Uusi yhteistyökumppanuus solmittu.

Pohjois Vartsalan vesiosuuskunta ottanut käyttöön etäluettavien vesimittarien seurannan Vuosnaisten vesiaseman ja Rauhalantien liittymistä. Etäluentaa suorittaa Jarmo Aalto ja raportoi hallitusta.

Jarmo Aalto toimii myös ensisijaisena vikailmoitusten vastaanottajana vesiosuuskunnan vastuualueen vesijohdosa tapahtuvista häiriöistä. Näillä toimeenpiteillä pyritään pääsemään nopeasti häiriötilanteiden selvittämiseen ja pitempiaikaisten vuotojen elinoimiseen.

Jarmo Aalto toimii tässä operatiivisessä asemassa vesiosuuskunnan hallituksen valtuutuksella ja raportoi toimistaan hallitusta.

Häiriöilmoitukset osotetaan: Jarmo Aalto 0400 740009 jarmo.s.aalto@gmail.com ( Huom! Välttäkää kiireetömien asioiden välittämistä puhelimella eli ilmoitukset ensisijaisesti sähköpostilla otsikolla PVVOK häiriöilmoitus)

Tiedotteiden vähäisen seuraamisen vuoksi olkaa ystävällisiäja kertokaa naapureillennekin tapahtuneista muutoksista, ettei vikailmoituksia enää tarpeettomasti ohjata Hannu Stenmanille ja Jouko Lehtoselle. Jälkimainitut pyytäneet itse poistaa nimensä pvvok.net kotisivuiltamme.

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenet.

Muutama sana jäsen- vuosikokouksemme 2020 pitämisen ongelmista. Olimme valmistautuneet siihen, että olisimme voineet normaaliin tapaan pitää kokous Kustavin kunnantalolla. Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja poikkeustila ei sitä mahdollistanut.

Nyt hallituksen päätös sen mahdollistaa, mutta kokouspaikan saaminen tuottaa vuorostaan vaikeuksia. Toivottavasti tämäkin ongelma ratkaistaan?

Moni varmasti ihmettelee ja arvosteleekin sitä, että kiirehdime asian kanssa turhaan? Asia ei kuitenkaan ole niin sillä emme voi tietää miten epidemia kehittyy kun höllennetään liikkumis- ja kohtaamisvapauksia. Eli kun ei ole pakollisia perusteita lakisääteisen kokouksen pitämisen siirtämiseen ennakoimattomaksi ajaksi niin se on järkevää pitää ja hoitaa asiat lähes normaalissa aikajärjestyksessä.

Jokainen omistajajäsen voi ottaa kantaa kokouksen esityslistalla oleviin asioihin eri tavoin. Esim. osallistumalla itse tai valtuuttamalla jonkun luottohenkilön edustamaan itseään valtakirjalla. Esitykset/kannanotot on hyvä etukäteen esittää kirjallisena. Tulee muistaa, että kokous käsittelee vain aiheet jotka on kokouksen esityslistalla mainittu.

Sähköposti, kirje ja puhelin on myös mahdollinen oma kantansa esittämiseen. Kokouksessa se tarkoittaa vain sitä, että se on todistettavasti annettu.

Vetoan jäsenkuntaamme, että käytätte oikeuttanne vaikuttaa asioihin siellä missä siihen on todellinen mahdollisuus eli jäsen-/vuosikokouksessa.

Ps. Annan Tilitoimisto Oy hoitaa kokousjärjestelymme eli heille voi suoraan osoittaa postia koskien vuosikokoustamme. Kokouksen paikka ja ajnkohta ilmoitetaan heti kun asia saadaan järjestymään.