Arkisto helmikuu 2020

TEDOITUSHISTORIAA 2013

Tässä uuden hallituksen 2013 puheenjohtajan Hannu Karhukedon hyvä ja laaja kertomus vesiosuuskunnan toiminnasta ja tavoitteista (JH).

Hyvä Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan osakas.

29.10.2013

Tässä syysterveisiä osuuskunnan hallitukselta.

Tilannekatsaus
Osuuskunta on laajentunut tänä kesänä vajaalla neljälläkymmenellä uudella liittymällä. Töitä on tehty koko kesä eteläisessä osassa Iniön aukon pohjoispuolella. Verkostoon on liitetty Santasaari, Maaluoto, Keskiluoto, Kooskeri, Krooknaistenniemi, Repeskeri, Karinkarin ranta, Pieskeri ja Suulinniemi. Johtoa on vedetty noin kahdeksan kilometriä.
Aikaisempien vuosien osittain epäonnistuneiden putkijohtojen vetojen osalta Viliskerissä ja lähialueilla olleet puutteet saatiin korjattua. Hallituksen tiedossa ei ole merkittäviä jäljellejääneitä työkohteita tällä hetkellä.
Suurkiitos kaikille henkilöille, jotka ovat tehneet pyyteetöntä talkootyötä ilmaiseksi sekä urakoitsijoille Taivassalon Venepalvelu Oy:n Timo Penttisen joukoille ja Nermec Oy:n Sami Suomiselle.
Lopullista rahatilannetta ei vielä ole tiedossa, koska joitain laskuja on tulematta, mutta näyttää siltä, että osuuskuntamme on kutakuinkin omillaan verrattaessa pankissa olevia varoja ja velkoja.

Veden laadusta
Tänä kesänä on ilmaantunut entistä selvemmin veden laadussa makuongelma. Vesi kloorataan Uudenkaupungin vesilaitoksella. Kloori on käytännöllisesti katsoen kulunut loppuun, kun vesi on saapunut Kustaviin. Kunnan toimesta klooria lisätään. Siitä huolimatta johtuen veden liian hitaasta kierrosta putkistossa kloori jälleen loppuu ja veteen muodostuu organismejä. Verkostomme on entistä pitempi ja mökkien käyttämä vesimäärä on usein hyvin pieni verrattuna kaupunkien vesijohtoverkostoon. Toinen syy laatuongelmaan on etenkin loppukesällä ja alkusyksyllä lämmin merivesi. Suuri osa putkista on meren pohjassa, jolloin putkessa oleva juomavesi lämpenee. Tätä ei tapahdu normaaleissa maahan kaivetuissa vesijohtoverkostoissa. Ongelma jatkuu myös keväällä ellei putkistosta valuteta riittävästi vanhaa vettä pois. Lämpimässä vedessä oleva pieni määrä orgaanista ainetta alkaa tuottamaan mudan tai suoveden makua. Olen juuri tullut Santasaaresta ja voin sanoa, että virhemaku oli todella haitallinen.
Ensi keväänä pitää jokaisen laskea ainakin kuutio vettä heti alkuun, kustannus noin 3 euroa ei ole mitään verrattuna liittymiskuluihin, jotta saataisiin verkosto tyhjäksi syksyisestä vedestä. Tämä on vaan tehtävä johtuen edellä esitetyistä verkoston erityispiirteistä. Vesiosuuskunta ei voi tehdä tätä puolestasi, vaan jokaisen on tuotava oma panoksensa huuhteluun.

Uusi hallitus viime keväänä
Osuuskunnan vuosikokous pidettiin sääntöjen mukaisesti toukokuussa sunnuntaina 26.5. Osakkaita oli paikalla noin neljännnes. Toivomme laajempaa osallistumista ensi vuonna, kyseessä on yhteisen asiamme – puhtaan veden – hankkiminen.
Yllättäen vanha hallitus kokonaisuudessaan erosi ja uusi hallitus valittiin kovin ponnistuksin. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus kiittää vanhaa hallitusta ja etenkin sen puheenjohtajaa Juhani Helmistä. Työtä on tehty ilmaiseksi tuhansia tunteja talkoohengessä ja osuuskunta kasvoi yli 160 osakkaan laajuiseksi. Myös vaikeuksia on ollut, mutta ne on voitettu tinkimättömillä ponnisteluilla. Osuuskunnan talous säilyi vakaalla pohjalla. Meillä on neuvoteltuna asialliset sopimukset eri toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurkiitos tästä uhrautuvasta työstä kaikille vanhan hallituksen jäsenille.
Uusi hallitus totesi välittömästi, ettei sillä ole mahdollisuuksia jatkaa kaikkea talkoovoimin entiseen tapaan. Kukaan jäsenistä ei asu pysyvästi Kustavissa. Osuuskunta on myös paisunut niin suureksi, että asioiden pyörittämiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Osa paperityöstä oli jo siirretty Kustavin Laskenta Oy:lle ja uusi hallitus päätti välittömästi ulkoistaa myös loput siirrettävissä olevat tehtävät. Kustavin Laskennalta otettiin tarjous ja sitä verrattiin muihin vaihtoehtoihin. Hallitus päätti elokuun 31. päivän kokouksessaan jatkaa ja laajentaa yhteistyötä Kustavin Laskennan kanssa. Tästä lähtien kaikki vesimittarien lukemailmoitukset, laskutus ym. paperisota hoidetaan siellä.

Vesilaskutus
Hallitus sopi seuraavan menettelyn vesilaskutukseksi kokouksessaan 14.10.:
Osakkaan on toimitettava vedenkäyttötieto Kustavin Laskenta Oy:lle viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suurin osa osakkaista on kesäasukkaita, jotka lopettavat veden käytön jossain vaiheessa syksyllä. He voivat toimittaa kulutustiedon siinä vaiheessa, kun vuoden kulutus on tiedossa, ympärivuotisesti vettä käyttävät myöhemmin, kuitenkin ennen vuodenvaihdetta.
Mikäli osakas ei toimita ajoissa vedenkulutustietoa oheisen ohjeen mukaisesti, häntä laskutetaan 30 m3 kulutuksen mukaan. Tätä ei hyvitetä myöhemmin, vaikka kulutus osoittautuisi pienemmäksi. Sen sijaan, jos myöhemmin käy ilmi, että kulutus on ollut enemmän kuin 30 m3, laskutetaan tuo koko määrä könttälaskun lisäksi.
Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tehdään Kustavin Laskenta Oy:lle. Ilmoitus voidaan siis tehdä jättämällä ilmoitus suoraan Kustavin Laskennan postiluukkuun ohikulkiessa tai kirjeellä tai postikortilla tai sähköpostitse. Osoite on Kivimaantie 22, 23360 Kustavi, sähköpostiosoite: kustavin.laskenta@kustavi.fi 
Edellinen lukema on tiedossa laskutusrekisterissä, joten vuodessa käytetty vesimäärä selviää vähennyslaskulla.
Meillä on siis reilut pari kuukautta hoitaa vedenkäyttöilmoitus kuntoon tämän vuoden osalta.
Tarvittavat tiedot:
Otsikko: , Vedenkulutusilmoitus, Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta (Kustavissa on 9 muuta vesiosuuskuntaa)
Osakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti (Nämä tiedot ovat pelkästään osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpitoa varten, eivätkä ne tule julkiseksi millään tavalla)
Vesimittarin numero, vesimittarin lukema (vain kuutiometrit) ja päivämäärä

YLEISIÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

Vesimittari
Jokaisella osakkaalla tulee olla oma vesimittari. Niitä voi ostaa osuuskunnalta ottamalla yhteys Kustavin Laskentaan ja maksamalla mittarin hinta, joka on tällä hetkellä n. 55€. 
On itsestään selvää, että veden käyttö mittarin ohi ei ole sallittua.
Selvyyden vuoksi vielä tiedoksi, että osakkuus osuuskunnassa sallii veden käytön vain siinä kiinteistössä, joka on liittynyt osakkaaksi. Joissain kiinteistöissä saattaa olla useita rakennuksia ja asukkaita. Osakkaalla ei ole oikeutta myydä vettä kiinteistön ulkopuolelle naapureille tai muille tahoille. Jokaisen vettä tarvitsevan on liityttävä osakkaaksi ja osallistuttava sitä kautta yleiskustannuksiin.
Koska vesi laajenee jäätyessään, se rikkoo umpinaiset joustamattomat osat kuten vesimittarin. Tyhjänä vesimittarin voi jättää pakkaseen. Vesimittari on siis kunkin osakkaan irroitettava syksyllä itse ja valutettava tyhjäksi. Se irtoaa useimmiten käsin pyörittämällä mutterit auki molemmista päistä. Tiivisteet ovat sellaiset, että ne eivät vaadi muttereiden vääntämistä tiukkaan. Voi olla hyvä ostaa kuitenkin halpakaupasta sopivat kiintoavaimet, papukaijapihdit tai putkitongit, jos mutterit ovat ryytyneet kiinni jostain syystä.
Myös maan pinnalla olevan kesävesiputkiston messinkiosat saattavat murtua jäätyessään. Osakkaan tai osakkaiden, kun kyseessä on laajempi maan pinnalla oleva kesävesiverkosto, on itse huolehdittava syksyllä ennen pakkasten tuloa putkiston tyhjentäminen vahinkojen ehkäisemiseksi.
Ne, joilla mittari on lämmitetyssä tilassa, voivat arvioida mitä tapahtuu pitkän sähkökatkoksen aikana. Niitä on ollut lisääntyvässä määrin viime vuosina.

Kiinteistösulku
Kiinteistösulku, jota myös pääsuluksi nimitetään, on monella muotoa erittäin tärkeä eikä sitä saa unohtaa pusikkoon, vaan ainakin mökkiläisen tulee käyttää sitä.
Sulku on siis se maahan upotettu venttiili, josta näkyy vain käännettävä akseli eli kara. Tai kesävesiosakkailla se voi olla tavallinen palloventtiili maan päällä olevassa putkessa. Osakas voi myös asentaa toisen pääsulun kiinteistöönsä, mikäli osuuskunnan sulku on kaukana rakennuksista. Sulun jälkeen on vesimittari ja vasta sen jälkeen veden käyttöpisteet.
Kiinteistösulussa kulkee vastuuraja. Ennen sulkua olevat asiat ovat osuuskunnan, sulun jälkeiset osakkaan vastuulla eli kaikki tontilla ja rakennuksissa olevien putkistojen asennukset ja veden käyttö. 
Putkiasennuksia voi tehdä myös itse, mutta jollet tiedä mitä teet, ota ehdottomasti ammattitaitoinen putkiliike, joka sitten vastaa työnsä laadusta.
Kiinteistösulku (tai mahdollisesti oma pääsulku) pitää sulkea aina, kun lähtee mökiltä pitemmäksi aikaa pois. Näin estetään mahdolliset vesivahingot.
Mitä voi tapahtua, esimerkki:
Sulku unohtuu syksyllä auki. Tulee yllättäen kunnon pakkanen. Vesimittari jäätyy ja jää rikkoo mittarin lasin. Tulee uudelleen suoja. Vesi alkaa virrata mittarista valtoimenaan. Kustavin kunnan henkilökunta havaitsee jatkuvan vuodon omissa mittareissaan. Hälytetään putkifirma etsimään vuoto. Kaksi miestä ja työpäivä, matkakustannukset, hukkaan vuotanut vesi. Syntyy 1000€ kustannukset, jotka tulevat kyseisen osakkaan maksettaviksi.

Omat kaivot ja pumppuasemat
Mitään muita vesilähteitä ei missään nimessä saa liittää samaan verkkoon vesiosuuskunnan veden kanssa. Tällä tarkoitetaan mm. omaa kaivoa, järvivettä, sadevettä tai merivettä. Sen sijaan on luvallista pumpun avulla kohottaa osuuskunnan verkon satunnaisesti alhaista painetta esimerkiksi pesukoneita varten. 
Juomaveden jakelu on lain alaista toimintaa. Juomaveden saastuttaminen on rikos.
Mitä voi tapahtua, esimerkki:
Henkilö on jättänyt vanhan kaivon ja pumppuautomaatin kiinni omaan putkistoonsa, vaikka on liittynyt vesiosuuskuntaan. Hän päättää kesällä kastella nurmikkoa ja kukkasia kaivovedellä ja unohtaa sulkea kiinteistösulun. Osuuskunnan putkistossa paine voi vaihdella suuresti, jos vedenotto on suurta jossakin kohtaa verkostoa. Pumppuautomaatti nostaa osuuskunnan verkostoa korkeamman paineen ja alkaa syöttää ruskeaa kaivovettä verkostoon, sitä voi mennä tuntikausia tai päiväkausia, jos automaatti jää päälle. Tämä voi saastuttaa kymmenien osakkaiden veden.
Näin on ehkä jo käynyt. On hyvä muistaa kuinka Nokialla samantyyppinen, mutta likaisempi vesi sairastutti satoja ihmisiä ja yksi kuoli. Vastuu mahdollisista vahingoista, verkoston huuhtelemisesta jne. on täysin ongelman aiheuttaneen osakkaan kontolla. Taaskin lasku voi olla tuhansia euroja.


Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 
Hallitus
Hannu Karhuketo

Kommentti (JH): Uusi hallitus joutui kuten Hannu kirjottaa poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa ottamaan vastuun vesiosuuskunnastamme. Tämä johtui jokaista edellisen hallituksen jäsentä rasittaneesta ikävästä urakan aiheuttamista riidoista ja niiden ratkomiseen vielä oikeudessa. Tähän asiaan enää enempää menemättä saimme sen jokseenkin tuloksekkaasti hoidettua vesiosuuskunnan kannalta jo ennen hallituksen vaihtoa. Uudet toiminta-alueetkin ja jäsenet oli kartoitettu ja tekijätkin pääosin päätetty. Lisäksi vanha hallitus lupautui olemaan käytettävissä jos tarvetta on. Esim. itse olin uuden hallituksen kokouksessa Santasaaressa kertomassa ja vastailemassa kysymyksiin. Lisäksi annon digitaalisen kirjastoni uuden hallituksen pj:lle käytettäväksi. Eli pyrimme omalta osaltamme helpottaa uuden hallituksen työskentelyä kaikin tavoin. Ymmärrän kyllä kokemuksesta, että ei se alku heille aivan helppo voinut olla?

Myrskyvauriot?

Erityisen korkealla käynyt merivesi ja myrskytuulet ovat aiheuttaneet vahinkoa maalla ja merellä. Erityisesti pvvok:n vesijohtoverkostomme rantautumiskohdissa saattaa esiintyä maa-aineksen poishuuhtoutumista. Näistä havainnoista tehkää välittömästi ilmoitus minulle tai muille hallituksen jäsenille. Myös Annan Tilitoimistolle voi ilmoituksen tehdä ellei hallituksen jäsentä saa kiinni.

Huomioitavaksi myös, että jo vesijohdon käyttöönottaneet sulkekaa kiinteistöventtiilinne mikäli olette poisssa mökiltänne. Korkeat yöpakkaset jäädyttävät herkästi vesimittain ja lasi rikkoutuu. Jopa yli 10 asteen yöpakkaset kyllä rikkovat esim. palloventtiilin melkoisella varmuudella ja vuodot seurauksena.

Tiedoitushistoriaa 2013

Näillä alla julkaistuilla ajatuksillä mentiin 2013.

25.02.2013

TÄRKEÄ TIEDOITE!!!

ARVOISA ET. VARTSALAN  KANTA- TAI  OSA-AIKAINEN ASUKAS

Kuluvan kevään aikana vesijohto- / paineviemäri linjaa suunnitellaan ja rakennetaan  Krooknaistenniemen, Suulinniemen, Pieskerin, Kooskerin, Penakluppin ja Santasaaren suuntaan mikäli riittävää kiinnostusta ilmenee.

Kaikki ko. alueen kiinteistöt ovat tervetulleita antamaan lausuntoja ja ilmoittamaan liittymishalukkuutensa em. vesijohto- / paineviemärilinjaan.

Vesijohto-/ paineviemäri linjan rakentaminen alkaa vasta kun liittyjien määrä on riittävän suuri, että rakentaminen on taloudellisesti mahdollista suorittaa.

Asiasta kannattaa keskustella naapurien kanssa ja sopia esim. yhteisestä rantautumisesta.

Vesiliittymän hinta on ollut 4500 € ja paineviemärivalmius omakustannus, joka vaihe 1 osalta oli 850 €. Näitä hintoja tullaan 26 pv toukokuuta pidettävässä vesiosuuskunnan vuosikokouksessa varmasti tarkistamaan. Liittymistiheys ja maasto-olosuhteet vaikuttavat hintaan.

Sen jälkeen kun putki on laskettu pohjaan siihen jälkiliittyminen on mahdotonta tai erittäin kallista. Jälkiliittyminen tällä hetkellä maksaa 4700 € + kaikki rakentamiskustannukset. Eli nyt alkaa olla todella viimeiset hetket käsillä päätöksen tekoon.

Haluamme muistuttaa, että kysymys on todella hyvästä sijoituksesta tulevaisuuteen. Tämä tilaisuus ei ehkä toistu!

Nämä hyödyt ovat sinulle tarjottu:

Ajattele perhettäsi ja jälkikasvuasi. Vaatimukset kasvavat tiedon myötä.

* Turvaa perheesi puhtaan käyttöveden saanti  kuivinakin kesinä ja jopa ympärivuotisesti.

* Nosta kiinteistösi arvoa enemmän kuin vesiliittymämaksun verran ja laajenna mahdollinen ostajapotentiaali jos olet myyntiaikeissa. Rahamiehet ei “kanisteriralliin” lähde.

* “Kanisteriralli” loppuu ja säästät selvää rahaa ja vaivannäköä. Laske kilometrikustannukset.

* Turvaa vettä käyttävien koneiden häiriötön käynti ja kaakelit / altaat ruosteelta.

* Kanna vastuusi perheesi terveydestä äläkä altista heitä pintavesien bakteereille ,eikä muille epäpuhtauksille.

* Valkopyykitkin ovat valkoisia, eikä ruskean harmaita.

Tämän kaiken hyödyn (käyttöveden) saat vain 4500 eurolla mikäli riittävä määrä halukkaita ilmenee.

Muistakaa, että tämä tarjous ei toistu! Älkää siis ottako sitä riskiä, että itse tai jälkipolvenne katuvat tämän tilaisuuden käyttämättä jättämistä.

Pohjois- – Vartsalan vesiosuuskunta.

Juhani Helminen  puh. 0400 665773

Puheenjohtaja

Ps. Katso kotisivuiltamme lisää www.pvvok.net

Kommentti 2020: Kuten tiedotteesta käy ilmi oli paineviemärivalmiuden rakentaminen vielä mukana, mutta vain yksi halukas tuossa vaiheessa Keskiluodosta. Potentiaalisia liittyjiä pääsaarella vielä 4 kiinteistöä vaihe 1 toteutettuun paineviemäriverkkoon . Käytännössä tarkoitti, että heitä ei olisi voinut sulkea viemärivalmiuden ulkopuolelle koska kaikki muut em. vaiheessa sen olivat saaneet hankkia. Muilta osin kiinnostusta paineviemärivalmiuteen ei esiintynyt.

Historiaa tiettamisesta 2011

Seuraavasti ilmoitimme asioista vuonna 2011

05.03.2011

TÄRKEÄ TIEDOITE!!!

ARVOISA KOELSUUN / ET. VARTSALAN  KANTA- TAI  OSA-AIKAINEN ASUKAS

Kuluvan kevään aikana vesijohtolinjaa rakennetaan  Puosnaistenniemen pohjoisrannalta etelään aina Kalholman ja Viliskeriin alueille saakka.

Kaikki ko. alueen kiinteistöt ovat tervetulleita liittymään nyt rakennettavaan vesijohtolinjaan.

Yllättävän  suuren kiinnostuksen vuoksi haluamme vielä varmuudeksi tiedottaa kaikille asiasta ja antaa mahdollisuus tehdä  ilmoitus liittymishalukkuudesta ko. vesijohtoon.

Tämän ilmoituksen jälkeen kun putki on laskettu pohjaan siihen jälkiliittyminen on mahdotonta tai erittäin kallista. Eli nyt alkaa olla todella viimeiset hetket käsillä päätöksen tekoon.

Haluamme muistuttaa, että kysymys on todella hyvästä sijoituksesta tulevaisuuteen. Tämä tilaisuus ei toistu!

Nämä hyödyt ovat sinulle tarjottu:

Ajattele perhettäsi ja jälkikasvuasi. Vaatimukset kasvavat tiedon myötä.

* Turvaa perheesi puhtaan käyttöveden saanti  kuivinakin kesinä ja jopa ympärivuotisesti.

* Nosta kiinteistösi arvoa enemmän kuin vesiliittymämaksun verran ja laajenna mahdollinen ostajapotentiaali jos olet myyntiaikeissa. Rahamiehet ei “kanisteriralliin” lähde.

* “Kanisteriralli” loppuu ja säästät selvää rahaa ja vaivannäköä. Laske kilometrikustannukset.

* Turvaa vettä käyttävien koneiden häiriötön käynti ja kaakelit / altaat ruosteelta.

* Kanna vastuusi perheesi terveydestä äläkä altista heitä pintavesien bakteereille ,eikä muille epäpuhtauksille.

* Valkopyykitkin ovat valkoisia, eikä ruskean harmaita.

Tämän kaiken hyödyn saat vain 4200 eurolla.

Muistakaa, että tämä tarjous ei toistu! Älkää siis ottako sitä riskiä, että itse tai jälkipolvenne katuvat tämän tilaisuuden käyttämättä jättämistä.

Pohjois- – Vartsalan vesiosuuskunta.

Juhani Helminen  puh. 0400 665773

Puheenjohtaja

Ps. Katso kotisivuiltamme lisää www.pvvok.net

Lisäkommentti 2020: Onko ollut asiaton tai liikaa lupaava?

PVVOK historiaa 2008

Näin tiedotettiin asioista vuonna 2008. Vastoinkäymisiä kohdattiin, mutta eteenpäin mentiin siitä huolimatta.

TIEDOITE  02.01.2008

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta

Kustavi

Jäsenyys.

Meneillään on toisen vaiheen ( alue 2) tarkennettu suunnittelu, joka käsittää putkilinjan Kalviikinpuhdin-raitti  – Norpinlahti / Satuniementie (alku). Samalla hahmotetaan myös koko alueen tarpeet  toteuttamismahdollisuudet.

          Kustannuksien tarkka arviointi on edelleen lähes mahdotonta, koska kalliopohjainen maaperä saattaa aiheuttaa odottamattoman määrän louhintaa ja putken eristystä. Lähtökohtana kuitenkin voidaan edelleen pitää, että pelkkä vesi ei tulisi maksaa 5000 euroa enempää / liittymä. Liittymishinta määräytyy pääpainotteisesti liittyjämäärän mukaan. Tämän vuoksi vesiosuuskunnan on ollut pakko hakea optimaalista putkilinjausta. Yksinkertaistettuna tarkoittaa, että: Suurin liittyjämäärä ja lyhin toteuttamiskelpoinen putkilinja. Käytännössä on kuitenkin huomioitava muitakin seikkoja kuten esim. maan- ja vesialueiden käyttöluvat.

          Jatkossa on edelleen erityisen tärkeätä, että ko. alueen kiinteistönomistajat anovat vesiosuuskunnan jäsenyyttä tullakseen huomioiduksi putkilinjojen ja kapasiteettien arvioinnissa jo alusta pitäen. Jälkiliittyminen ei kaikissa paikoissa tule edes mahdolliseksi tai ainakin muodostuu merkittävästi kalliimmaksi kun alusta saakka suunnittelussa mukana olleille.

Osuusmaksu 200 € maksetaan vasta kuukauden kuluessa siitä kun anomus on hyväksytty vesiosuuskunnan tilille Vakka – Suomen Osuuspankkiin tilinumero 519100-28601.

Maksusuoritukseen tulee aina merkitä (Viesti maksun saajalle:) kohtaan: Osuusmaksu.

Jäsenanomukset voi lähettää osoitteella:

Juhani Helminen

Keskitie 15

21280 Raisio

Raisiossa tammikuun 02 pv:nä 2008

                                                                 Juhani Helminen

                                                                 P-Vvok p.j.

Liitetiedostot:

Vesiosuuskunnan säännöt

Jäsenanomuskaavake

TIEDOTE 19.03.2008

Yhteistyökumppanimme Arto Luotonen rakentaa vaihe 1 valmiiksi. Valmistumisaikataulu siirtyy huhtikuun puolelle epäedullisten sääolosuhteiden vuoksi. Valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

Vaihe 2 uudet yhteistyökumppanimme ovat:

Kaivintyöt:                 Jouni Österman  gsm 0400 936140        Kotisivut:       www.jouni-österman.net

Putkiasennustyöt:       Hemmo Suojanen gsm 0400 798260      Sähköposti:    hemtec@saunalahti.fi

Kiinteistökohtaisiin putkiasennuksiin ota suoraan yhteyttä Hemmo Suojaseen 0400 79860 ja

kaivuutöissä  Pauli Lindroth 040 7704050

Rannan ruoppaus- / parannus Jouni Österman 0400 936140

Työt kannattaa teettää nk. yhteistilauksena eli mahdollisemman moni kiinteistö suorittaa työt peräkkäin. Matka- ja koneiden siirtokustannukset muodostavat suuren osan kustannuksista. Työn laadun valvonta ja vastuukysymykset on myös helpompi hoitaa kun on luotetut yrittäjät asialla.

Keskittämällä ostokset ja työt saavutamme kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

Juhani Helminen

TIEDOITE 06.04.2008

Asia: Vesijohtolinjan veto vaihe 1 -2 osalta.

Vaihe 1

Rakennustöiden valvojan ilmoituksen mukaan ensimmäisen vaiheen osalta Hilappajärven alitus suorittamatta, johon sisältyy putkilinjan kytkeminen kunnan paineenkorotusasemaan ja Lomahilapalle johtavan yksityistien ja järven pohjoisrannan välinen upotustyö. Muilta osin valmis. Putkilinja koe ponnistetaan ja vesinäytteet otetaan ennen käyttöönottoa.

Vaihe 2

1. Vuosnaistentien alitus toteutunee rakennustöiden valvojan ilmoituksen mukaan kuluvan kuun aikana.

2. Vesijohtoputki upotettu Vuosnaistentie – Norpinlahti lukuun ottamatta Vuosnaistentieltä n. 20 m:n matkalta kaivanto auki tulevan tienalituksen vuoksi.

3. Haaralinja em. pääputkilinjasta valmis Satuniementien reunaan.

Tienalitus tekemättä Satuniementiellä.

4. Lyhyt vesistönalitus Norpinlahden rannasta suoritettu lahden etelärannalle mahdollistaen 4:n kiinteistön liittymisen putkilinjaan ilman lisä vesistöupotusta.

5. Valta-osa putkista, painoista ja muista tarvikkeista hankittu ja varastoitu jatkotoimia varten.

Jatkotoimet:

1. Selvitettävä ja merkittävä maastoon tarkka toteuttamiskelpoinen putkilinja, jonka kaikki kiinteistönomistajat  todistettavasti hyväksyvät.

2. Mikäli em. tilojen kautta putkilinja ei ole toteutettavissa tulee jatkaa vesistöalituksena nykyisen pääputken rantautumiskohdasta. Vesistön alitustyö voi kuitenkin jatkua vasta lokakuussa voimassaolevien lupien nojalla.

Lukuisten erin asteisten vastoinkäymisten vuoksi valitettavasti putkilinjaa ei saatu pidemmälle vedettyä. Nyt on keskityttävä jo toteutetun alkuosan käyttökuntoon saattamiseen. Vesistönalituksen toteuttamiseen vaikutti takatalvi, joka jäädytti sulana olleen Norpinlahden, sekä vahvisti Hilappajärven jäätä. Hilappajärven osalta kuitenkin valitettavasti liian vähän, jotta putkitus / painotus  olisi voitu suorittaa jään päällä.

Lisätietoa haluttaessa soita 0400 665773

Juhani Helminen

INFO 27.04.2008

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunnan hallitus vaihtui.

Turhien spekulaatioiden välttämiseksi katson velvollisuudekseni kertoa päätöksen taustan, joka ilmenee suorasta vesiosuuskunnan hallituksen 02.03.2008 ( HK 3 /2008 ) pidetyn kokouksen pöytäkirjamerkinnästä.

Päätös oli yksimielinen ja perusteltu. Kiitän kaikkia vesiosuuskunnan – ja hallituksen jäseniä kuluneesta ajasta! Pahoittelen, että emme päässeet tavoitteeseen eli vaihe 1:n käyttöönottoon ennen vuosikokousta. Tähän vaikutti useat meistä riippumattomat tekijät, joita lienee turha tässä yhteydessä käsitellä.

Toivotan valitulle hallitukselle ”myötätuulta” ja vesiosuuskunnan jäsenten vankkaa tukea heidän epäkiitollisessa tehtävässä. Olen myös itse lupautunut antamaan tukeni niin kauan kun on heidän mielestä on tarpeellista.

Terveisin Juhani Helminen

Kokous HK 3/2008                                                                             Päivitetty 02.03.2008

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan hallituksen kokous

2 §         Hallinto

2.3.        Hallituksen uudelleenvalinta.

              Vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Nykyisen hallitus valittiin 26.09.2007 eli toimikausi loppuisi 26.09.2010. Osuuskunnan korkein päättävä elin Osuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä kerran vuodessa ennen toukokuun loppua. Osuuskunnan vuosikokous ( 12 § 8 mom.) valitsee hallituksen jäsenet. 

              Osuuskunnan nykyinen hallitus on yhtä kuin perustajajäsenet. Osuuskunnan jäsenmäärä on kuitenkin perustamisen jälkeisenä aikana kasvanut yli neljänkertaiseksi. Vesiosuuskunnan toiminnan kannalta olisi tärkeää saada aina parhaat asiasta kiinnostuneet henkilöt ideoimaan ja hoitamaan vesiosuuskunnan toimintaa. Hallitusjäsenten portaittainen vaihtuvuus vastaisi jäsenmäärältään kasvavan organisaation uudistustarpeita ja avaisi uusille jäsenille paremmat vaikutusmahdollisuudet.

              Edellä esitetyn johdosta hallituksen tulisi harkita ratkaisua, että:

              a. Hallitusjäsenten toimikausi saadaan ajoitettua osuuskunnan vuosikokouksien kanssa yhteneväiseksi.

              b. Hallituksen jäsenten valinta saataisiin porrastettua siten kuin sääntöjen 14 §:n kolmannessa kappaleessa sanotaan.

              Päätös: Päätetään esittää vuosikokoukselle, että:

              a. Hallitus eroaa kokonaisuudessaan, siten että nykyiset hallitusjäsenet ovat ehdokkaina uuteen hallitukseen niin halutessaan.

              b. Osuuskunnan vuosikokous valitsee uuden hallituksen sääntöjen 12 §:n 8 mom. mukaan ja asettaa tarvittavat uudet ehdokkaat. Ehdokkaista eniten ääniä saadut tulee valituksi hallitukseen.

              c. Vuosikokouksessa valitun hallituksen:

              kolmen (3) eniten ääniä saaneiden jäsenten toimikausi olisi 3vuotta

              kahden (2) seuraavaksi eniten ääniä saaneiden 2 vuotta

              kahden vähiten ääniä saaneiden 1 vuotta eli seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

              Tällä päätöksellä hallitus haluaa antaa nykyiselle vesiosuuskunnan jäsenistölle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan tasavertaisesti osuuskunnan toimintaan.

Lisäkommentti 2020: Tämä tiedottaminen muistutukseksi siitä, että kyllä meillä jo alkutaipaleellakin vaikeuksia kohdattiin. Kaikesta on selvitty ja eiköhän jatkossakin. Meistä itsestämme vesiosuuskuntamme omistajista se on täysin kiinni. Eli hoidammeko omaisuutta itse vaiko annammeko sen muiden tehtäväksi? Huom! Alkupeirisiä tekstejä jaetuista tiedotteista.

PVVOK historiaa tiedottamisesta 2007.

Seuraavan sisältöisen Kertomuksen julkaisin 6,11,2007 joka myös oli luettavissa pvvok.net sivuillamme.

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta, perustettiin 26.09.2007  Kustavin kunnantalolla Kivimaalla. Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Osuuskunnan hallinnossa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö, joka osuuskunnan vuosikokouksessa päättää sääntömääräisistä (12§:n) asioista ja valitsee osuuskunnalle hallituksen. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa (11§).

Hallitus koostuu osuuskunnan jäsenistä / aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista. Hallitukseen (14§) kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Pohjois – Vartsalan alueelle on laadittu syksyn 2007  aikana vesihuolto suunnitelma, joka kattaa reitin Hilappajärven itärannalta  Kalviikinpuhdintien kautta Kalviikinpuhdin rantaan. Tästä suunniteltu putkilinja jatkaa vesistönalituksena  tarjoten rantakiinteistöille mahdollisuuden liittymiseen Vapaakarintien ja myöhemmin myös Satuniementien varrella sijaitseville kiinteistöille. Vesi johdetaan Kustavin kunnan omistamasta runkoputkesta.

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta vastaa vesiputken / kiinteistökohtaisen sulkuventtiilin tuonnista kiinteistön raja-alueelle kiinteistön omistajan kanssa yhdessä sovitulle paikalle.

Puhdas vesi toimitetaan Uudenkaupungin verkostosta. Jätevedet jokainen kiinteistö hoitaa jätevesien käsittelystä annettujen määräysten mukaisesti itse. Vesiosuuskunta voi avustaa sopivan ratkaisun ja toimittajan valinnassa. Jätevesiverkosto ei kuulu nyt suunnitteilla olevaan vesihuoltoverkostoon. Viemäriverkostosta päätettiin luopua, koska osalla kiinteistöistä on jo kalliit investoinnit tehty, eikä kunnalla ole valmiita suunnitelmaa alueen viemäröintijärjestelmän rakentamisesta. Tällöin rakennuskustannukset myös jäävät huomattavasti pienemmiksi.

Hankkeen rahoitus katetaan liittymismaksutuloilla, sekä osuuskunnan ottamalla pitkäaikaisella pankkilainalla. Avustuksia vesiosuuskunta ei saa viemäriverkon puuttumisen vuoksi.

Lisäkommentti: Näillä ajatuksin mentiin vuoden 2007 lopussa. Vesijohtolinjojen suhteen jouduimme tekemään alkuperäissuunnitelmasta melkoisisakin muutoksia johtuen maa-/vesialueen omistajien asenteista ja maasto-olosuhetistakin. Valitettavasti tällaiset vastoinkäymiset merkitsivät kustannuksia joita oli mahdoton ennakoida. Projekti eteni ja se oli pääasia.

Historiaa PVVOK: n tiedottamisesta 2007

Asiat etenivät vauhdilla ja sen ajan edustajat kyllä ansaitsevat nimensä julki. Tosin kaksi perustajajäsentä on jo siirtynyt ajastamme ikuisuuteen ja rauha heidän sieluilleen.

Haluan näillä tiedoilla oikaista niitä aiemminkin kiertäneitä väittämiä joilla ei ole totuuden kanssa ollut mitään tekemistä. Asiat on käsitelty kuulemalla asiantuntijoita ja valitsemalla maastossa putkilinjat ensisijaisesti paikallista asiantuntemusta ja myötämielisyyttä käyttäen. Urakoitsijoilla ollut omalta osaltaan valita tarkemmat reitit putken upotus huomioiden. Näin vältytty tarpeettomalta räjäytystyöltä ja kustannuksilta.

Eli tiedoittamista vuodelta 2007. Viimeisin kannattaa ainakin lukea huolella läpi!

04.09.2007

INFO 2

Hei kaikki vesiasiasta kiinnostuneet!

Olemme päässeet selvitystyössä vaiheeseen, jossa vesiosuuskunnan perustaminen olisi luonnollinen jatke vesiprojektillemme. Vesiosuuskunnan hallituksella olisi käytännön vaatimat valtuudet tehdä tarvittavat päätökset esim. seuraavista asioista:

 • projektipäällikön valinnasta
 • suunnittelijasta
 • lupa-asioiden eteenpäinviemisistä
 • urakoitsijasta
 • rahoitusratkaisuista
 • maksujen ja aikataulujen selvittämisestä
 • sekä monesta muusta esille tulevasta ongelmasta

Tarkoitus edelleen on, että mahdolliset avustushakemukset voitaisiin tehdä lokakuun loppuun mennessä. Kiire tulee, mutta mahdotonta se ei ole. Kokoustilat saamme Kustavin kunnantalolta ja osa asiantuntijoita (suunnittelija, rahalaitoksen edustaja, kunnan edustaja, jne.) ovat lupautuneet tilaisuuteen vastaamaan kysymyksiin.

Olen kerännyt hieman tietoa päätöksenteon tueksi, jota olenkin jo monelle lähettänyt sähköisesti. Lähetän nyt viimeisimmät tiedostot ja käytännössä ne korvaavat ennen lähettämäni tiedostot jos ovat samannimisiä. Kysymyksiä ja kommentteja kaivataan? Virheitä osoite ja omistajarekisterissä on esiintynyt valitettavan paljon, mutta eiköhän sekin ajan mittaan tule oikaistuksi.

Muistattehan, että kaikki lähettämäni tiedot ovat yksinomaan vesikysymyksen käsittelyyn liittyvää lähdeaineistoa ja sen muunlainen käyttö ei ole hyväksyttävää.

Tässä vaiheessa meidän kaikkien tulisi ainakin aktiivisesti pyrkiä saamaan naapureillemme tiedon meneillään olevasta vesiprojektista. Tällä tavalla varmimmin poistaisimme sen mahdollisuuden, että joku naapureistamme on tiedonkulun heikkouden takia poisjäämässä vesiverkosta. Kuten olen aikaisemmin todennut: Jälkiliittyminen vesistöön upotettuun putkeen tulee todella kalliiksi eli kyllä päätös pitää tehdä ennen kuin linjoista lopullisesti sovitaan.

Eiköhän tässä tarpeeksi tällä kertaa.

Terv. Juhani

12.09.2007

TIEDOITUS

Kustavin kunnantalolla pidetään 26.09.2007 alkaen klo 16:00 vesiosuuskunnan perustamistilaisuus. Asia koskee Kustavin Pohjois-Vartsalan kylään kuuluvan Hilappajärven pohjoisrannan, Kalviikinpuhdintien, Vapaakarintien ja Satuniementien alueiden yhteistä käsillä olevaa vesihanketta. Asiasta on tiedotettu eri vaiheissa kiertokirjein, sähköpostitse, postin, puhelimen ja lehtikirjoitusten välityksellä.

Kaikkia asiasta kiinnostuneita kehotetaan tutustumaan ennalta lähetettyyn materiaaliin. Etenkin mahdollisesti perustettavan vesiosuuskunnan säännöt ja sille valittava hallitus on perusteellisen harkinnan arvoista. Projektissa esiosuuskunnan työnimenä on käytetty Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta, mutta nimestähän päättää vesiosuuskunta.

Kysymyksiä ennen kokousta voi esittää projektityöryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille

Tilaisuuteen on lupautunut saapumaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta vesihuoltoinsinööri, DI Antti Ryynänen, Vakka-Suomen Osuuspankista virkailija Kristiina Teerimaa ja (varauksella) vesihuoltosuunnittelija vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Projektiryhmän puolesta

Juhani Helminen                                         Jarmo Aalto

0400 665773                                            0400 740009

juhani.helminen@gmail.com jarmo.aalto@kustavi.fi

TIEDOITE  08.10.2007

Vesiosuuskunta perustettiin 26.09.2007. Nimeksi tuli Pohjois –Vartsalan vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnan toiminta-alue käsittää Hilappajärven pohjoisrannan Kalviikinpuhdin, Kalviikinpuhdintien / Kalviikinpuhdin raitin, Norpinlahden ranta-alueet aina Satuniementien perukoille Salmenperään asti.

          Lopullinen aluerajaus tapahtuu, kun asukkaiden halukkuus pelkkään vesijohtoon selvinnee. Jätevesiasiat jää siis kunkin kiinteistön omaksi murheeksi kuitenkin siten, että vesiosuuskunta voi konsultoida ja avustaa kiinteistökohtaisissa esim. harmaavesijärjestelmien hankinnoissa.

Vesiosuuskunnan hallitukseen kuuluu:

Juhani Helminen puh.joht.                           0400 665773       juhani.helminen@gmail.com

Veijo Karvonen vara puh. joht.

Paul Lindroth

Jouko Jalonen

Jonni Grönlund

Antti Jokinen

Kauko Sandell

Tilintarkastajat: Ismo Suikkari ja Ritva Hömppi

Varatilintarkastajat: Maija – Liisa Lappalainen ja Jyrki Saario

Vesiosuuskunnalle on avattu tili Vakka – Suomen Osuuspankissa Kustavin konttorissa  08.10.2007. Jäsenmaksut maksetaan tilinumero 519100-28601. Maksusuoritukseen tulee aina merkitä (Viesti maksun saajalle:) kohtaan: Jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudeksi perustamiskokouksessa päätettiin 200 euroa.

Meneillään on ensimmäisen vaiheen suunnittelu (suunnittelijains.  Henna Paajanen / Erkko Välimäki), joka käsittää putkilinjan Hilappajärven eteläpuolella sijaitsevalta paineenkohotusasemalta Kalviikinpuhdintielle /  – raitille. Samalla hahmotetaan myös koko alueen tarpeet  toteuttamismahdollisuudet. Tämän jälkeen on jo huomattavasti helpompi arvioida luotettavammin kustannuksia. Lähtökohtana kuitenkin voidaan pitää, että pelkkä vesi ei tulisi maksaa 5000 euroa enempää / liittymä. Haluan kuitenkin korostaa, että sellaista ”meediota” ei ole syntynytkään, joka voisi etukäteen liittymähintaa arvioida ennen kun yksikköhinnat ovat tarkalleen tiedossa ja etenkin: Kuinka monta meitä on projektikustannuksia jakamassa?

          Jatkossa on siis erityisen tärkeätä, että ko. alueen kiinteistönomistajat anovat vesiosuuskun-nan jäsenyyttä tullakseen huomioiduksi putkilinjojen ja kapasiteettien arvioinnissa jo alusta pitäen. Jälkiliittyminen ei kaikissa paikoissa tule edes mahdolliseksi tai ainakin muodostuu merkittävästi kalliimmaksi kun alusta saakka suunnittelussa mukana olleille. Tätä ei pidä käsittää kiristyksenä, eikä uhkailuna vaan tosiasioiden toteamisena. Tiedustella voi muista vesiosuuskunnista.

          Julkinen tiedotus on tarkoitus hoitaa lähitulevaisuudessa oman NETTIsivun välityksellä. Asiaa on työstänyt Arto Vainio. Hänelle kiitos siitä!

Jäsenanomukset toistaiseksi voi lähettää osoitteella ( Huom! Jäsenmaksut vasta kuukauden kuluessa siitä kun anomus on hyväksytty):   

Juhani Helminen

                                                                 Keskitie 15

                                                                 21280 Raisio

Liitetiedostot:

Vesiosuuskunnan säännöt

Jäsenanomuskaavake

Terv. J.H.

Tiedoksi, että nämä tiedotteet ovat olleet alkueräisen pvvok.net kotisivuilla eli julkisessa jaossa jo aiemmin.

PVVOK historiaa no:3

Seuraavin ajatuksin lähdin vesiosuuskutaamme perustamaan. Se mihin olemme päätyneet ei aivan vastaa suunnitelmaani muuten kun taloudellisessa mielessä. Eli olemme vaelattomia ja taloudellinen tilanteemme on kestävällä pohjalla ja niin tulee jatkossakin olla.

Eli tällä kirjeellä jonka osoitin kunnanjohtaja Veijo Kataralle projekti käynnistyi.

Keskiviikko, 1. elokuuta 2007

Juhani Helminen

Keskitie 15

21280 Raisio

Puh. 4387114 / 0400 665773

Sähköposti: juhanihe@dnainternet.net / juhani.helminen@gmail.com

KUSTAVIN KUNTA

Kunnanjohtaja Veijo Katara

Asia: Vesi- ja jätevesijärjestelmän suunnittelu Pohjois – Vartsalan alueelle.

Hei!

Tästä Vesiosuuskunta-asiasta herännyt seuraavia mietteitä. Olen pyrkinyt käymään hyvin laajaa ja syvällistä keskustelua asiaan eri kulmilta perehtyneiden henkilöiden kanssa. Kokonaiskuva on mielestäni hahmottumassa sille tasolle, että jatkotoimista tulisi lähiaikoina päättää. Eli käytännössä merkitsisi nk. projektiryhmän perustamista vesikysymykseen kiinnostuksensa esittäneistä henkilöistä. Tällä ryhmällä työstämme asiaa eteenpäin.

Tämän ryhmän kokoonpanoon katson automaattisesti kuuluvan Kustavin kunnan edustajan/edustajat, koska kunta viimekädessä vastaa vesihuollon kokonaisvaltaisesta suunnittelusta alueellaan. Tästä vastuusta kunta ei voi irtaantua varsinkaan kun vesi otettaisiin kunnan järjestelmästä. Mitä todennäköisemmin perustettava vesiosuuskunta myöhemmässä vaiheessa liitettäisiin kunnan yleiseen verkostoon, mikä tietenkin hallinnon ja joustavan toiminnankin kannalta olisi mielekästä.

Tämän vuoksi olen päätynyt esittämään Kustavin Kunnan hallinnolle seuraavaa:

Kunnanhallitus / valtuusto.

Arvoisat kunnanhallituksen / valtuuston jäsenet. Tarkoitukseni on selvittää ja mahdollisuudet keskitettyyn vesi- ja jätevesiverkoston rakentamiseen myöhemmin tarkoin rajatulle alueelle Pohjois – Vartsalan kylään. Lähtökohtana on, että vesijohdon runkolinja lähtisi Hilappajärven rannalta seuraten Vuosnaistentien reunaa Satuniementielle. Runkolinja palvelisi Vuosnaistentien kummallekin puolelle jääviä kiinteistöjä ja mahdollistaisi liittymät näille kiinteistöryhmille. Osa pää- /haaralinjoista tulisi tehdä nk. vesistönalituksina.

Alustavassa tiedustelussa, jonka olen jakanut ko. alueen postilaatikkoihin on tullut myönteisiä vastauksia jo tähän mennessä runsaasti eli hankeen selvitystyötä kannattaa jatkaa. Tähän tehtävään perustamme nk. projektiryhmän, joka työstää esitutkinta-aineistoa eteenpäin tavoitteena vesiosuuskunnan perustaminen ko. alueelle.

Koska hankkeen tulee olla osa kunnan yleistä vesi- ja viemäröintisuunnitelmaa (Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/689 4 § 2 mom.) tukien saamiseksi esitän harkittavaksi seuraavaa:

 1. Kunnan aluetta kattava vesi- ja jätevesihuoltosuunnitelma.
 2. Kunnanhallinto nimeäisi edustajansa perustettavaan projektiryhmään, jotta tiivis yhteistyö ja kunnan intressit tulisivat alusta asti huomioiduksi vesihuoltokysymyksessä.
 3. Kunta osallistuisi myös alustavan suunnitelman laatimiseen myöhemmin tarkemmin rajatulle alueelle yhdessä alueen kiinteistönomistajista perustetun projektiryhmän kanssa. Koska suunnitelma liittyisi koko kunnan yleiseen Vesi- ja jätevesihuollon kokonaissuunnitelmaan, laatimisesta koituvat kustannukset maksaisi kunta. Tällainen alustava suunnitelma (vaaditaan tuen hakemiseen) ei kustannukseltaan ole merkittävän suuri. Ehkä muutamasta sadasta 2000 € (arvio suunnittelijalta).

Perustelu: Kunnan tulee vastata kunnallistekniikan kokonaisvaltaisesta suunnittelusta alueellaan. Yksittäiset vesiosuuskunnat voivat vain omalta osaltaan täydentää ja tukea kunnan vesihuoltojärjestelmää väliaikaisesti.

On ymmärrettävää, että asukasluvultaan pieni ja harvaanasuttu kunta ei voi kaikkialle asukkaille kunnan alueelle järjestää yhdenmukaisia vesi- ja jätevesipalveluja vaan päätöksiä tehdään priorisoimalla. Tämän vuoksi kunnan päättäjien tulisikin nähdä vesiosuuskunnat sijoituksena tulevaisuuteen eli pieni satsaus nyt merkitsee suurta säästöä tulevaisuudessa. Monessa kunnassa tikittää ” aikapommi”, joka laukeaa 2014 alussa. Tuskin Kustavin kunta haluaa kuulua näihin ihmeitä odottaviin kuntiin?

 • Keskitetty jätevesiverkko.

Monet kiinteistöt sijaitsevat kalliopohjaisella alueella johon umpitankkien ja sakokaivojen / suodatuslaitteiden sekä imeytyskenttien rakentaminen on kallista ja jopa mahdotonta. Asuminen joka tapauksessa tuottaa ainakin ”harmaata” jätevettä joka jo nykysäännöksillä tulee käsitellä ja johdattaa hyväksyttävällä tavalla maaperään tai kerätä umpitankkiin. Umpitankkien jatkuva tyhjentely voidaan välttää, joko keskitetyllä viemäröinnillä kunnan alueella tai isommalla umpitankilla johon määrätyn alueen kiinteistöt johdattavat jätevetensä.

Kunnan jätevesiverkoston suunnittelussa tulisi huomioida em. vaihtoehto, joka antaisi kunnalle aikaa kehittää omaa verkostoaan hallitusti ja taloudellisesti edullisella tavalla.

Rakennustoimen taholta olisi varmasti vakavasti harkita WC- kulttuuria uudelleen. ”pökäleitten” huuhtominen kalliilla puhdistetulla vedellä ei tunnu järkevältä. Tekniikka kehittyy jatkuvasti nk. vedettömien vaihtoehtojen osalla. Biokompostorit lienevät lähitulevaisuutta ja oikeampi päätepiste ”pökäleille” haja-asutusalueella. Harmaat vedet voidaan jo nykytekniikalla (suodattimilla) puhdistaa lähes suoraan luontoon imeyttämisen tasolle kiinteistökohtaisesti tai naapurin kanssa yhteisesti.

Kiinteistöt ovat velvoitettuja esittämään miten vesihuolto kiinteistöllä on ratkaistu. Tämä on jo nykypäivää, mutta monellako tehtynä?

Perustelu:

 1. Järjestelmä voitaisiin joustavasti myöhemmin kytkeä laajempaa kokonaisuutta palvelevaan jätevesiverkostoon.
 2. Jatkossakin jätetankki voisi toimia ”puskurina” eli keräisi raskaan lietteen ja tasaisi jäteveden virtausta eteenpäin.
 3. Kiinteistöjen tontit säästyisivät laajoilta ympäristöä rumentavilta kaivuu- ja louhintatöiltä.
 4. Kustannussäästö olisi niin rakenteiden kuin huoltotoimien osalta merkittävät.
 5. Järjestelmä olisi järkevämpi vaihtoehto nk. pienpuhdistamolle jonka toimintavarmuudesta ei koskaan ole takeita.
 6. Tankkien tyhjennys keskitetysti alan yrittäjän kanssa poistaisi murheen kiinteistön omistajilta.

Huomioitavaksi.

 Muissakin kunnissa kunnat ovat katsoneet suunnittelun jopa kuuluvan kunnan rakennustoimelle. Saamani tiedon mukaan esim. Liedon kunta on  vastannut runkolinjan rakentamisesta vesiosuuskunnalle.

Taloudellisesti tällaista projektia on vaikea käynnistää sillä jo perusasioiden selvitystyö on aikaa vievää ja tulee maksamaan matka-, puhelin-, kopiointi-, materiaalihankintakustannuksina. Omalle ajankäytölle ei hintaa luonnollisesti voi  asettaa.

Tosiasia kuitenkin on, että vesiosuuskuntaa ei voida perustaa ellei alkuselvityksiä ensin joku tee. Paradoksaalista asiassa on, että mikäli tällaista yhteistä asiaa alkaa ajamaan niin saa oman työnsä lisäksi maksaa kaikki kulut itse. Tässä kunnan tulisi ainakin osin ottaa myös taloudellista vastuuta.

Merkillepantavaa on, että ympärivuotisen asutuksen saamiseksi kuntaan kunnallistekniikka on avainasemassa. Kunnon käyttövesi on elinehto. Kaikilla ei ole halua eikä edes mahdollisuuksia rahdata kilometrien päästä vettä asunnolleen. Talviaika vielä pahentaa ongelmaa.

Terveisin osa-aikainen Kustavilainen vuodesta 1969

                                                                                                                    _____________________________________

                                                                                                                                      Juhani Helminen

Paljon on tämän jälkeenkin tullut kirjoitettu moneen suuntaan, eikä vain kirjoitettu kyllä ihan konkreettisesti myös osallistunut maastotöihin. Tosin aiemmin monet hallituksen jäsenetkin sitä tekivät pyyteettömästi. Ilman talkootyötä ei meillä olisi tilanne hallussamme kuten nyt.

Toivottavasti jatkossakin löydämme yhteisen sävelen tässä asiassa?

PVVOK HISTORIAA NO:2

Jatkoa edelliseen. Eli vesiosuuskuntamme alkumetreille.

Elämme aikaa jolloin omistajamme vaihtuvat kiihtyvää tahtia sukupolvenvaihdoksen tai myyntien johdosta. Tämä asettaa tarpeen kertoa perimätietoa uusille vesiosuuskunnastamme vastuun ottaville päättäjille. En lähde alkuaskelista joka löytyy vesiosuuskuntamme esittelystä, mutta toimintamme tarkoituksesta jonka taatusti parhaiten tunnen.

Säännöt:

Vesiosuuskuntamme säännöt esittänyt perustajakokouksessa jossa vähäisin muutoksin hyväksyttiin lähetettäväksi perustusasiakirjojen kanssa Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi. Saivat lainvoiman ja niihin ei ole sen jälkeen pilkkuakaan muutettu.

Elimme silloin aikaa ennen Rauhalantien liittymää eli Vuosnaisten vesiaseman liittymä oli ensimmäinen ja sen pohjalle rakentuu Rauhalantien liittymä.

Todettakoon, että kaikki edellämainituista kiinteistöistä hyväksyivät sääntömme sellaisenaan liittyessään vesiosuuskuntaamme. Tällöin heille varmasti tuotiin selväksi se, että vesiosuuskuntamme vastaa vain puhtaan käyttöveden toimittamisesta jäsenkiinteistöllemme poikkeustapauksissa muille.

Erehdyin/erehdyimme uskomaan, että Etelä-Vartsalan ottaminen vesiosuuskuntaamme oli hyväksi käyttöveden tarpeessa oleville ihmisille? Kiitollisuutta tästä on kyllä esitetty kovin ikävällä tavalla, mutta tosin vain hyvin harvojen, mutta sitäkin äänekkäämpien taholta.

Valitettavasti tätäkään historiaa ei ole sen aikaisesta hallituksesta paljon jäljellä. Nykyhallituksessa enää todistamassa minun lisäkseni vain Sami Jalonen. Hänen kansaan ei meillä tietääkseni ole ollut ainoastakaan asiasta erimielisyyttä.

Eniten hämmennystä on varmasti jäsenkunnassamme herättänyt kiistat sääntöjemme tulkinnasta joita on eri ”auktoriteetein”avustuksella luettu kun piru raamattua. Minua on kutsuttu valehtelijaksi hallituksen kokouksessa (edellisessä) ja erään jäsenen toimesta jopa puheenjohtajana käsketty pitämään ”turpani kiinni” kun pyrkinyt kertomaan aiemmista päätöksistä. Tällainen käyttäytyminen tulehduttaa suhteet ja järkevä päätöksenteko vaikeutuu kaikissa asioissa. Tällaista en ole kokenut missään aiemmin satoihin eri tason kokouksiin osallistuneena ja useissa myös puheenjohtajana toimineena. Ihmetteleekö vielä joku miksi kannatan nettikokouksia jossa hallituksen jäsenet saavat  esittämään kantansa kirjallisena? Em. käyttäytyminen on niin ala-arvoista, että sitä on täysin mahdotonta hyväksyä. Jos jonkun niin minun vesiosuuskunnan perustajana ja sääntöesityksen tekijänä tulisi tietää mitä säännöillämme on tarkoitettu?

Tosiasiassa säännöistä päättää korkein päättävä elin eli jäsenkokous/vuosikokous. Sääntömuutos esitykset siis tehdään sille sääntöjemme edellyttämässä järjestyksessä jos tarvetta ilmenee. Sääntötulkinnoistakin vuosikokous vastaa ja ihmetyttää miten kevyesti tekemät tulkintaesitykset on jonkun sivuhuudoilla tyrmätty. Perusteella, että ne ovat sääntömuutos ehdotuksia. Kannattaa olla tarkkana näiden sivuhuutojen osalta kun niihin yleensä liittyy jokin oma taka-ajatus?

Eli lähestyvän vuosikokouksen vuoksi muistutan, että muutosesitykset sääntöihin tulee tehdä riittävän ajoissa jotta ne voidaan vuosikokouksen esityslistalle ottaa. Kannattaa kuitenkin perustella esitykset hyvin, ettei niistä tarvitse pitkään kokouksessa keskustella.

PVVOK historiaa 2007

Kustavin rakennuslautakunta                                      31.05.2007                                                 47

Näillä ohjella Pohjois-Vartsalan vesiosuuskuntaa johdettiin ja rakennettiin. Muista ohjeista minulla ei ole kirjallista tietoa. Kaikessa kuitenkin konsultoimme silloista Kustavin kunnan nimeämää yhdyshenkilöä ja meillä ei minun tietojeni mukaan ollut koskaan erimielisyyksiä mistään?

Kustavin kunnanhallitus                                              04.06.2007                                               207

Kustavin kunnanvaltuusto                                           11.06.2007                                                 47

OHJEET VESI-/VIEMÄRIOSUUSKUNTIEN LIITTYMISESTÄ KUNNAN RUNKOJOHTOON

35 §                                     Kustavin kunnan alueelle on perustettu ja on perusteilla muutamia vesiosuuskuntia, joiden tarkoitus on hankkia vettä määrätylle alueelle liittymällä kunnan runkovesijohtoon. Myös kunnan viemäriin osa osuuskuntia olisi ilmeisesti liittymässä.

Tähän asti kunnalla ei ole ollut yhtenäisiä ohjeita osuuskunnille vaan ne on käsitelty tapauskohtaisesti.

Koska vesiosuuskuntien määrä on ainakin kyselyjen mukaan lisääntymässä. olisi hyvä olla yhtenäiset ohjeet siitä miten osuuskuntien liittymiä käsitellään.

Liitteenä nro 2 olevan ohje-ehdotuksen pääajatuksena on, että osuuskunta rahoittaa, rakentaa ja ylläpitää omaa verkostoaan ja kunta ainoastaan myy osuuskunnalle vettä.

Vastaava kiinteistönhoitaja Jarmo Aalto selvitti liittymisehtoja.

Ehdotus:  Puheenjohtajan ehdotuksesta rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä nro 2 olevat ohjeet vesi- ja viemäriosuuskunnille liittymisestä kunnan verkostoihin.

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

==============================

Kh 4.6.2007                        LIITE No 41 / K.hall. 4.6.2007 § 148       Ohjeet

148 §                                  

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti liitteenä olevat ohjeet vesi- ja viemäriosuuskunnille liittymisestä kunnan verkostoihin.

                                            Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            =============================

Kv 11.6.2007                      LIITE No 16 / K.valt. 11.6.2007 § 34       Ohjeet

(12)  34 §

                                            Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta                                                                                        

Tekninen toimisto                                                                                                                

Keskustie 7

23360 KUSTAVI

Liite em. päätökseen:

OHJEET VESI/ VIEMÄRIOSUUSKUNNAN LIITTYMISESTÄ KUSTAVIN KUNNAN VERKOSTOIHIN

Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme kiinteistöä ja sen on rekisteröidyttävä.

Osuuskunta rakentaa ja ylläpitää tarvittavat verkostot ja muut laitteet.

Osuuskunta hankkii ja ylläpitää mittarikaivoa, joka asennetaan kunnan runkolinjan liitoskohtaan kunnan valvonnassa.

Kunta lukee mittarin ja laskuttaa osuuskuntaa edeltä sovittavin väliajoin mittarilukeman mukaan.

Osuuskunnan liittymismaksu kunnalle lasketaan arvioidun vedenkulutuksen mukaan. Jos vuosittainen vedenkulutus on kolmena vuonna peräkkäin yli arvioidun, liittymismaksua voidaan korottaa. Jos vuosittainen vedenkulutus on alle arvioidun, kunta ei ole velvollinen palauttamaan jo perittyä liittymismaksua.

Vesi- ja viemärijohdot tulee rakentaa kunnan ohjeiden mukaan.

Osuuskunta hankkii tarvittavat luvat ja lausunnot. (tiealitusluvat, vesialitusluvat, terveys- ja ympäristöviranomaisen lausunnot ym.)

Osuuskunta määrittelee toiminta-alueensa rajat ja ilmoittaa ne kunnalle.

Jos osuuskunta toimittaa vettä yli 10 m3 vuorokaudessa tai se palvelee yli 50 henkilöä, on se Vesihuoltolain (VHL 119/2001) tarkoittama vesihuoltolaitos.

Osuuskunta on velvollinen suorittamaan veden velvoitetarkkailua vähintään Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (STM 461/2000 tai 401/2001) mukaan.

Kunta vastaa siitä, että sen toimittama vesi on talousvedeksi kelpaavaa osuuskunnan liitoskohdassa ja osuuskunta vastaa veden laadusta siitä eteenpäin.

Osuuskunta toimittaa kunnalle:

                             -yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot

                             -laskutusosoitteen

-yleiskartan, josta näkyvät rakennettu verkosto ja siinä olevat sulut ja muut laitteet.

-lukittavan mittarikaivon avaimen

                             -listan verkostoon liittyjistä

Kunnalla on oikeus sulkea osuuskunnan liittymä, jos verkostossa epäillään vuotoa tai muusta pätevästä syystä. Liittymän sulkemisesta ilmoitetaan osuuskunnan yhteyshenkilölle.