Arkisto 24.4.2019

Kraakunsalmi/Santasaari ok!

Santasaaren vuoto paikallistettiin ja korjattiin. Vuoto johtui putken hankautumisesta kiveen. Eli oli tällä kertaa luonnonvoimien aiheuttama. Putki on korjattu ja painotettu 25 kg:n betonisäkeillä joten toivottavasti ei liiku aivan pienestä enää. Jäämassoille emme voi mitään!

Kraakunsalmen putket on videoitu ja upotettu kohteissa joissa veden syvyys alle 1,5 m keskivedestä mitattuna. Painotusta lisätty kohteissä josta painot olivat kokonaan tai osin poissa. Salmessa liikkuu melko syvässä kulkevia aluksia ja siksi teimme sen minkä voimme vahinkojen estämiseksi tehdä. Ankkuroini ikävä kyllä saattaa tarttua puken painojen sideköyteen tai jopa putkiin. Ankkurien noston yhteydessä sitten nousee putkikin pitaan tai vähintään sideköysi katkee ja painot siirtyvät. Seurauksena putken kohoaminen väliveteen ja vaaraksi veneilijöille. Voi aiheuttaa pienveneelle äkkipysähdyksen ja veneessä oleville onnettomuusriskin. Tietenkin perävetolaitekin voi siinä viottua, mutta se on kuitenkin pienempi haitta.

Eli tältä erää pitkään jatkunut ongelma saanut ratkaisunsa ja toivomme mukaan kestävän sellaisen!

Kaikille hyvää kevättä ja keskeytyksetöntä käyttöveden toimittamista kiinteistöillenne!

NETTIKOKOUS by Helminen

Varmasti suurimmalle osalle jäsenistöämme on epäselvää mitä ”nettikokous” käytännössä tarkoittaa? Kuvaan sitä lyhyesti.

  1. Pöytäkirja-aihio tehdään valmiiksi ESITYSLISTAN muodossa joka lähetetään kaikille hallituksen jäsenille samanaikaisesti.

2. ESITYSLISTAAN on pj/hallituksen jäsenet (halutessaan) asettaneet hallituksen kokouksen käsiteltäväksi/päätettäväksi haluamiaan asioita.

3. ESITYSLISTAAN on asioiden käsittelyn vuoksi tehty päätösesitykset (Esitys/Päätös:) joita voi kannattaa, tehdä oma esitys tai esittää eriävä mielipide.

4. ESITYSLISTAAN ei esityksessä määrätyn ajan sisällä saa lisätä asiakohtia vaan ainostaan kommentoida esityksiä. Merkityn sulkeutumisajan jälkeen ESITYSLISTA muuttuu hallituksen pöytäkirjaksi ja pj. lähettää sen kaikille yhtäaikaisesti sähköpostilla. Päätökset syntyvät automaattisesti enemmistöpäätöksinä, mutta eriävät mielipiteet kirjautuvat myös.

5. Nk. arkistoitava HK:n numeroitu pöytäkirja allekirjoitetaan myöhemmin sopivana ajankohtana ja mapitetaan.

Hyödyt:

a. Järjestelämä antaa kaikille hallituksen jäsenille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja käyttää omia kontaktejaan päätettävänä olevien asioiden selvittämiseen.

b. Etäisyydet ja kiireisyys ei rajoita asioiden hoitoa vaan jokainen voi itselleen sopivana ajankohtana perehtyä päätettävänä oleviin asioihin ja ilmoittaa todistettavalla tavalla kantansa.

c. Ei tarvitse uhrata aikaa face to face kokouksiin jossa esityslistan asioissa pysyminen tuottaa kovasti vaikeuksia varsinkin henkilöillä, jotka eivät halua nimeään esityksiinsä liittää. Tämä kuitenkin kuuluu tehdä koska omissa asioissaan esim äänestäminen ei ole sallittua. Tämä jääviyskysymys helposti uhohtuu kun omista eduista kysymys!

d. Melkoiset kustannussäästöt niin hallituksen jäsenille kun vesiosuuskunnalle. Ei kokouspalkkioita ei matkakorvauksia. Tosin ei matkakorvauksi niin paljon kukaan ole esittänytkään. Kokouspalkkiot/matkakorvaukset ovat iso kulu jos hallituksen jäsenet toimisivat kuten vuosikokous on asiasta päättänyt. Eli pj. 100 €/kokous ja jäsenet 30 €/kokous + matkakorvaukset jotka voivat muodostua tosi suuriksi koska hallituksen 7 jäsentä voivat olla eri puolelta Suomea.

e. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä jokaisesta kokouksesta jää kirjalliset tallenteet. Tämä ohjaa päätöksentekoa oikealla tavalla eli pysymään koko vesiosuuskunnan yhteistä etua valvovalla toimintalinjalla. Ei sulle mulle jakoja!

f. Ei postitusta, eikä kuluja.

g. Osottautunut erittäin joustavaksi ja toimivaksi käytännössä!

Haitat:

a. Edellyttää hallituksen jäseneltä netin käyttöä.

Varoitus 15.5.2019 alkaa sukellustyö Kraakunsalmi-Santasaari välillä.

Vihdoin päästään vianetsintään ja korjaustyöhön Santasaaren vesijohdon osalta. Säät eivät ole suosineet, mutta nyt päästään tositoimiin ja samalla videoidaan Kraakunsalmen putki mahdollisten lisäkorjausksien varalle. Matalassa salmessa putki on vaarassa syvässäkulkevien aluksien vuoksi ja ainoa mahdollisuus on upottaa putki sedimenttiin. Tilanne selviää vain videokuvaamalla putki ja merkitsemällä liian matalalla olevat alueet. Tässäkin ennakkovarautuminen säästää euroja ja jäsenemme turhilta murheilta. Toivomme, että häiriöt vedenjakelussa saadaan minimoitua satsaamalla ennakkohuoltoon ja korjauksiin.

Hyvää keväänavausta kaikille!

Yhteystiedot kuntoon!

Hyvät Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenet muistattehan ilmoittaa yhteystiedoissanne tapahtuneista muutoksista välittömästi vesiosuuskuntaamme? Tällä on suuri merkitys siinä, että saatte kaikki tiedotteet esim. vuosikokouskutsun/materiaalin ja postit oikeisiin osotteisiin. Väärät yhteystiedot aihettavat jatkuvasti paljon lisätyötä ja kustannuksia joista olette itse vastuullisia.

Yhteustietojen oikaisu tapahtuu lähettämällä ne sähköpostilla hanna.kyynarainen@annantilitoimisto.fi. Välttäkää puhelimella lähettämistä koska se keskeyttää muita töitä eli mieluimmin sitten kirjeellä Annan tilitoimistoon ellei sähköpostia käytettävissä.

Varoitus Kraakunsalmessa ja Santasaaren vesillä liikkujille!

Lähipäivinä aletaan suorittamaan Santasaaren vesijodon vuodon etsintää ja korjaamista sukeltamalla. Samalla videokuvataan Kraakunsalmen kautta johtava vesijohto. Kaikkia ko. vesialueella liikkujia pyydetään erityiseen varovaisuuteen !

Sukellustyön hoitaa Amos Backman köysimiehensä kanssa. Mikäli joillakin kiinteistönomistajilla on tarvetta sukeltajan käytölle voitte ottaa suoraan yhteyttä häneen puh. +358 408 205 085.