Arkisto huhtikuu 2019

Varoitus 15.5.2019 alkaa sukellustyö Kraakunsalmi-Santasaari välillä.

Vihdoin päästään vianetsintään ja korjaustyöhön Santasaaren vesijohdon osalta. Säät eivät ole suosineet, mutta nyt päästään tositoimiin ja samalla videoidaan Kraakunsalmen putki mahdollisten lisäkorjausksien varalle. Matalassa salmessa putki on vaarassa syvässäkulkevien aluksien vuoksi ja ainoa mahdollisuus on upottaa putki sedimenttiin. Tilanne selviää vain videokuvaamalla putki ja merkitsemällä liian matalalla olevat alueet. Tässäkin ennakkovarautuminen säästää euroja ja jäsenemme turhilta murheilta. Toivomme, että häiriöt vedenjakelussa saadaan minimoitua satsaamalla ennakkohuoltoon ja korjauksiin.

Hyvää keväänavausta kaikille!

Yhteystiedot kuntoon!

Hyvät Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan jäsenet muistattehan ilmoittaa yhteystiedoissanne tapahtuneista muutoksista välittömästi vesiosuuskuntaamme? Tällä on suuri merkitys siinä, että saatte kaikki tiedotteet esim. vuosikokouskutsun/materiaalin ja postit oikeisiin osotteisiin. Väärät yhteystiedot aihettavat jatkuvasti paljon lisätyötä ja kustannuksia joista olette itse vastuullisia.

Yhteustietojen oikaisu tapahtuu lähettämällä ne sähköpostilla hanna.kyynarainen@annantilitoimisto.fi. Välttäkää puhelimella lähettämistä koska se keskeyttää muita töitä eli mieluimmin sitten kirjeellä Annan tilitoimistoon ellei sähköpostia käytettävissä.

Varoitus Kraakunsalmessa ja Santasaaren vesillä liikkujille!

Lähipäivinä aletaan suorittamaan Santasaaren vesijodon vuodon etsintää ja korjaamista sukeltamalla. Samalla videokuvataan Kraakunsalmen kautta johtava vesijohto. Kaikkia ko. vesialueella liikkujia pyydetään erityiseen varovaisuuteen !

Sukellustyön hoitaa Amos Backman köysimiehensä kanssa. Mikäli joillakin kiinteistönomistajilla on tarvetta sukeltajan käytölle voitte ottaa suoraan yhteyttä häneen puh. +358 408 205 085.