Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta

Pohjois -Vartsalan vesiosuuskunta - Tervetuloa


Pohjois - Vartsalan vesiosuuskunta, perustettiin Kustavin kunnantalolla Kivimaalla 26.09.2007.
Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenistö käyttää ylintä päätäntävaltaa ja osuuskunnan vuosikokouksessa päättää sääntömääräisistä asioista, sekä valitsee osuuskunnalle hallituksen.
Osuuskunnan varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Osuuskunnan hallitus koostuu jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Toiminta alkoi laatimalla Pohjois - Vartsalan alueelle syksyn 2007 aikana alustava vesihuolto suunnitelma, joka kattoi aluksi reitin Vuosnaisten vesijohtoasemalta Hilappajärven pohjoisrannan kautta Kalviikinpuhdintien, Kalviikinpuhdin raitin kautta Norpinlahden rantaan.
Täältä suunniteltu putkilinja jatkoi vesistönalituksena tarjoten rantakiinteistöille mahdollisuuden liittymiseen Vapaakarintien ja myöhemmin myös Satuniementien varrella sijaitseville kiinteistöille.
Myöhemmin vesijohtolinjaan liittyivät mm. Pyöskerin, Viliskerin ja jopa Anavaisten kylässä sijaitsevia kiinteistöjä.

Vuonna 2010 Etelä-Vartsalan Koelsuun alue liittyi vesijohtolinjaan. Myöhemmin Kalholma, Viliskeri, Santasaari, jne. aina Krooknaistenniemeen asti.

Alun alkaen urakka suunniteltiin neljävaiheiseksi, josta vaihe 1 käsitti maahan upottamista ja vaihe 2 – 4 pääosin vesistöalitusta.
Vaihe 5 saatiin toimitettua hyvälaatuista talousvettä ja jopa paineviemärivalmius nousemaan n. 20 taloudelle.
Vaihe 1 ja osaltaan vaihe 5 vesijohtolinja varustettiin paineviemärivalmiudella, jonka kustannukset maksoivat liittyjät erikseen ja siihen saatiin pienehkö ELY-keskuksen kautta kanavoitu avustus vaihe 1 osalle.
Valitettavasti kaikille ei ole voitu, eikä voida taata ympärivuotista vesiliittymää vaan nk. kesävesilinja haasteellisen maaston vuoksi. Putken upottaminen esim. kallioperään on todella kallista ja esteettisesti mahdotonta hyväksyä. Valtaosa on kuitenkin kesäasuntoja ja veden käyttö ajoittuu pakkasettomaan aikaan. Vesi on kaikille kuitenkin se tärkein asia ja sitä vesiosuuskunta pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan toimittamaan kohtuullisin kustannuksin. Emme ole voittoa tavoitteleva liikeyritys vaan jäsentensä omistama osuuskunta ja toivottavasti sellaisena pysymmekin.
Hankkeiden rahoitus katetaan liittymismaksutuloilla. Velkaa vesiosuuskunnalla ei ole ja kassatilanne pyritäänkin pitämään riittävänä mahdollisten takaiskujen varalle.

2012 lopussa vesiosuuskunnalla oli 130 jäsentä/omistajaa ja nyt 2018 olemme ylittäneet jo 160:n rajan. Pienoista kasvua on jatkossakin odotettavissa kun mökeillä tapahtuu sukupolven/omistajien vaihdoksia. Toki uusiakin kiinteistöjä alueellemme perustetaan?

Juhani Helminen
pvvok:n hallituksen p.j.
 
Liitteet:
- Talousvesitutkimus 13.10.2014 (pdf-tiedosto 137,71 kt)

 

 

 

Uusimmat uutiset

Kotisivumme täällä sulkeutuu 31.1.2018
Arvoisat kotisivuillamme käviät tiedoksenne, että uudet kotisivut avautuvat 1.2.2019 samalla Lue lisää...
- - - - -
Uudelle vuodelle uusin kujein!
Kaksi merkittävää uudistusta tulossa eli kirjanpitäjämme vaihtuu Annan tilitoimisto Oy:lle Lue lisää...
- - - - -
Hyvää Joulua!
Omasta ja Pohjois-Vartsalan hallituksen puolesta toivotan jokaiselle lukiallemme erityisen Hyvää Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Uusimmat dokumentit

Dokumentit ovat vain osakkaiden katsottavissa
- - - - -
Ei julkaistuja dokumentteja.
- - - - -

Etusivu | Yhteys | Uutiset | Dokumentit | Kartat | Säännöt | SUUNNITELMAT